Krok za krokom ti ukážeme proces podania daňového priznania.

1. Termín na podanie daňového priznania

Termín podania daňového priznania je piatok 31. marec 2023.

Do stanoveného termínu treba odovzdať vyplnené tlačivo daňového priznania ako aj zaplatiť vypočítanú daň na účet daňového riaditeľstva.

Daňové priznanie za niekoľko minút!
Aplikácia daňového priznania

2. Daňové príjmy

Na začiatok si povedzme, ktoré príjmy sa do daňového priznania započítavajú a ktoré príjmy sa nezapočítavajú.

Najčastejšími príjmami sú zárobky z brigád, z práce, zo živnosti, či z prenájmu nehnuteľnosti.

Nasledujúce príjmy sa, naopak, v daňovom priznaní neuvádzajú.

 • výživné od rodiča,
 • sirotský dôchodok,
 • sociálne štipendium,
 • motivačné a doktorandské štipendium,
 • sociálne dávky,
 • podpora v nezamestnanosti,
 • invalidný dôchodok,
 • príspevok za opatrovanie ťažko zdravotne postihnutej osoby (osobná asistencia),
 • príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,
 • prijaté pôžičky a úvery, 
 • zobraziť celý zoznam príjmov oslobedných od dane.

3. Kto je povinný podať daňové priznanie

Daňové priznanie musíš podať ak si v predošlom kalendárnom roku 2022 zarobil-a viac než 2 289,63 eur. Ak si podnikal-a (napr. živnosť, prenájom nehnuteľnosti) musíš podať daňové priznanie bez ohľadu na výšku príjmu.

Existujú dve možnosti ako podať daňové priznanie z príjmu.

 • Daňové priznanie za teba urobí tvoj posledný zamestnávateľ.
 • Daňové prizanie si urobíš sám-sama.

Daňové priznanie musíš podať ak si v minulom roku zarobil-a viac než 2 289,63 eur.

4. Daňové priznanie urobí tvoj zamestnávateľ

Zamestnávatelia pomerne často ponúkajú možnosť, že daňové priznanie svojim zamestnancom / brigádnikom urobia oni.

Svojho posledného zamestnávateľa môžeš požiadať o vyplnenie daňového priznania. Požiadaj ho najneskôr do stredy 15. februára 2023, tento termín je pevne stanovený zákonom.

Ak tvoj zamestnávateľ podá za teba daňové priznanie, potom ti ako potvrdenie poskytne ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu fyzickej osoby. V prehľadnej tabuľke budeš okrem iného vidieť svoje príjmy, sumu odvodov a daní za celý predošlý rok.

Pri výpočte sa môže ukázať, že počas roka si zaplatil-a viac daní, než je tvoja povinnosť. V takomto prípade ti daňový preplatok vráti štát na tvoj účet v banke.

5. Daňové priznanie podávaš sám-sama

Svoje daňové priznanie môžeš mať hotové už za niekoľko minút. Bez stresu, počítania a čítania návodov. Použi našu šikovnú aplikáciu na podanie daňového priznania pre študentov.

Predtým, než začneš, vypýtaj si od svojich zamestnávateľov, pre ktorých si minulý rok pracoval-a, vyplnené tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby.

Daňové priznanie za niekoľko minút!
Aplikácia daňového priznania

Pozri si ďalšie jednoduché a zrozumiteľné príklady vyplnenia daňového priznania študentov.

6. Čo je to základ dane

Daň sa nikdy neplatí zo súčtu všetkých tvojich príjmov, ale iba z ich časti. Daň sa vypočíta ako príjmy mínus výdavky, odpočítateľné položky a nezdaniteľné minimum. Príjmy predstavujú súčet všetkých tvojich výplat (viď bod 2. vyššie).

Reálne výdavky si môžu odpočítať z príjmu iba živnostníci. Ide o nákup počítačov, strojov, alebo materiálu, ktorý pre svoje podnikanie živnostník potrebuje.

Daň si možno znížiť odpočítateľnými položkami, ako napríklad zamestnanecká prémia, či daňový bonus.

Nezdaniteľné minimum si môže uplatniť vo väčšine prípadov každý. Aj tu existujú určité pravidlá o ktorých informujeme v ďalšom článku.

Výsledná suma sa stáva konečným základom dane a z nej sa potom vypočíta samotná daň.

7. Nezdaniteľné minimum

Nezdaniteľné minimum, oficiálne nazývané nezdaniteľná časť základu dane, sa odpočíta od základu dane. Táto suma nie je zdaňovaná. Podrobnejšie sa tejto téme venujeme v článku nezdaniteľné minimum.

Nezdaniteľné minimum študenta je 4 579,26 eur.

 • Martin zarobil v predošlom roku 4 500 eur. Daň nebude platiť, pretože jeho príjem bol nižší ako nezdaniteľné minimum.
 • Peter zarobil v predošlom roku 5 000 eur. Od tejto sumy odpočítame nezdaniteľné minimum 4 579,26 a daň bude vypočítaná iba zo sumy 420,74 eur.

8. Kedy sa daň neplatí

V dvoch prípadoch sa daň neplatí. Pozor, táto výhoda sa netýka živnostníkov a ani tých, ktorí si platňujú daňový bonus (v daňovom priznaní uvádzajú že sa starajú o deti). Ide o tieto dve situácie:

 • Ak pri podávaní daňového priznania typu A je daňová povinnosť nižšia alebo rovná 17 eur.
 • Ak výsledná suma dane na úhradu nepresiahne 5 eur.

9. Zaplatenie dane

V prípade, že ti vyšla povinnosť zaplatiť daň, je potrebné daň zaplatiť do konca marca. Ak nepoznáš číslo účtu a variabilný symbol, informuj sa na daňovom úrade v mieste tvojho trvalého bydliska.

10. Odovzdanie daňového priznania

S takto vyplneným daňovým priznaním a potvrdeniami od zamestnávateľov treba zájsť na daňový úrad v mieste tvojho trvalého bydliska.

Na podateľni odovzdaj všetky dokumenty spolu s vopred vyplneným tlačivom Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby, ktoré je súčasťou tlačiva daňového priznania. Potvrdenie ti opečiatkuje a podpíše pracovník daňového úradu a bude ti slúžiť ako dôležitý doklad, že si daňové priznanie podal.

Ak sa na daňový úrad nemôžeš dostaviť osobne, pošli daňové priznanie spolu s prílohami na adresu daňového úradu poštou. Nezabudni zásielku poslať doporučene, aby si mal potvrdenie o odoslaní zásielky. Všetky potvrdenia si starostlivo uschovaj, môžu sa ti zísť aj o niekoľko rokov neskôr.

Daňové priznanie za niekoľko minút!
Aplikácia daňového priznania

Autor Patrik Lučan dňa 12. január 2023.
Chyba v článku? Napíšte nám