Daňové priznanie v roku 2024 musí podať každý, kto mal v minulom roku príjem vyšší než 2 461,41 eur.

Ak si mal-a v minulom roku príjem iba z pracovných zmlúv na Slovensku (práca na trvalý alebo čiastočný pracovný pomer, brigáda), potom môžeš požiadať jedného zo svojich zamestnávateľov o vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu.

Vďaka tomu nemusíš vypracovať daňové priznanie - za teba to urobí zamestnávateľ.

Pozor na výnimky

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu nemôže byť v niektorých prípadoch podané. V takomto prípade musíš podať daňové priznanie osobne. Ide o situáciu, ak si v minulom roku mal-a nasledovné typy príjmov:

  • prenájom nehnuteľnosti,
  • živnosť,
  • zmluva o dielo,
  • príjem konateľa spoločnosti,
  • príjem z práce v zahraničí tvorí viac ako 10% tvojho ročného príjmu.

Ak sa ktorákoľvek výnimka týka teba, pokračuj na článok Podanie daňového priznania v roku 2024.

Termín podania žiadosti

O vypracovanie ročného zúčtovania požiadaj svojho zamestnávateľa najneskôr do štvrtka 15. februára 2024.

Koho požiadať

Požiadaj jedného zo svojich zamestnávateľov, pre ktorého si pracoval-a v roku 2023.

Môže to byť napríklad tvoj posledný zamestnávateľ, alebo ten u ktorého si uplatňoval-a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

Lehota na vykonanie ročného zúčtovania

Ročné zúčtovanie a výpočet dane musí zamestnávateľ vykonať najneskôr do 31. marca 2024.

Výsledná daň z príjmu

Zamestnávateľ pred vyplatením každej mesačnej mzdy vopred odvedie preddavky na daň z príjmu. Pri podávaní daňového priznania sa zistí celkový ročný príjem a vypočíta sa skutočná daň, ktorá máš štátu zaplatiť.

Môže nastať jedna z nasledovných situácií.

1. Vyrovnaná daň

Zaplatené preddavky na daň sú presne vo výške dane, ktorú máš zaplatiť. Všetko je teda OK.

2. Nedoplatok na dani

Vypočítaná daň je vyššia ako zaplatené preddavky na daň. Budeš musieť nedoplatok na dani zaplatiť. Dohodni sa so svojim zametnávateľom, či nedoplatok zaplatíš zo svojej budúcej mzdy jednorázovo, alebo v mesačných splátkach.

3. Preplatok na dani

Zaplatené preddavky na daň sú vyššie ako daň, ktorú máš zaplatiť. Preplatok na dani ti musí zamestnávateľ vrátiť najneskôr do konca mája 2024.

Záver

Ak o ročné zúčtovanie dane zamestnávateľa nepožiadaš alebo nepredložíš potrebné doklady v požadovanom termíne, budeš musieť podať daňové priznanie osobne. Jednoduchý návod nájdeš v článku Podanie daňového priznania v roku 2024.

Autor Patrik Lučan dňa 29. november 2023.
Chyba v článku? Napíšte nám