Keď sme v júli 2011 spustili web Študentské financie našim cieľom bolo poskytnúť mladým ľuďom informácie o tom, ako môžu financovať svoje vysokoškolské štúdium.

Štát už v tej dobe poskytoval pomerne štedré sociálne štipendium. Avšak, ako to poznáme aj dnes, verejné inštitúcie nie sú pripravené zrozumiteľne komunikovať so svojou cieľovou skupinou.

Napríklad Veľká Británia má štandardy komunikácie na vládnych weboch prispôsobené tak, aby textom rozumeli ľudia bez odborného vzdelania. Takýto jazyk má aj svoj názov - Plain English. Rovnako aj Wikipedia má okrem štandardnej angličtiny verziu v Simple English.

Dobré príklady zo zahraničia sú našou inšpiráciou.

Na webe Študentské financie sme preto spustili aplikáciu na výpočet sociálneho štipendia spolu s vysvetľujúcimi článkami v zrozumiteľnom jazyku.

Počas rokov existencie sme takto spracovali ďalšie témy, ako je sociálne štipendium pre stredoškolákov.

Do roku 2023 sme sa tematicky posunuli ďalej a v súčasnosti máme na stránkach aplikáciu a podrobne spracovanú tému daňové priznanie z príjmu.

Študentské financie nie sú už iba pre študentov. V súčasnosti pracujeme na ďalších užitočných aplikáciách, a to aj v oblastiach, ktoré nie sú vnímané ako komerčne zaujímavé.

Na spustenie každej novej služby sa tešíme budeme radi, ak ti niektorá z nich pomôže.