Pozri si prehľad možností ako získať peniaze popri štúdiu na vysokej škole v akademickom roku 2021/2022.

1. Sociálne štipendium

Sociálne štipendium je pomoc, ktorou chce štát uľahčiť život študentom VŠ z rodín s nízkymi príjmami. Mesačná výška sociálneho štipendia je od 10 do 300 eur. Podmienky na získanie štipendia sú na všetkých slovenských univerzitách rovnaké. Štipendium je vyplácané každý mesiac počas celého akademického roka. Podrobnosti píšeme v článku Sociálne štipendium.

Máš nárok na štipendium?
Vypočítaj si v Online kalkulačke →

2. Prospechové štipendium

Dobré výsledky počas štúdia v predošlom semestri sú odmeňované školou v podobe prospechového štipendia. Na túto odmenu máš automaticky nárok, teda nemusíš o štipendium žiadať. Na začiatku semestra by mala fakulta zverejniť zoznam štipendistov na webovej stránke. Suma je vyplatená jednorázovo. Výška prospechového štipendia závisí od tvojich študijných výsledkov a rozpočtu tvojej fakulty, môže sa pohybovať v rozmedzí od 200 až 700 eur.

3. Tehotenské štipendium

Tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt na Slovensku a nemá nárok na výplatu tehotenského, sa v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom priznáva tehotenské štipendium. O toto štipendium je potrebné požiadať na študijnom oddelení tvojej fakulty. Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne a je vyplácané aj za mesiace júl a august.

4. Študentská pôžička

Fond na podporu vzdelávania (FnPV) podporuje vysokoškolákov jednoducho dostupnými a lacnými pôžičkami až do 5000 eur. Študentská pôžička sa počas štúdia nespláca, poplatky ako aj úrok je nulový. Splácať pôžičku začneš až po ukončení štúdia. Peniaze môžeš použiť na čokoľvek. Podrobnosti píšeme v článku Študentská pôžička.

Porovnaj študentskú pôžičku s bankami
v aplikácii Porovnanie pôžičky →

5. Stabilizačná pôžička

Študenti ošetrovateľstva majú od roku 2021 skvelú príležitosť získať stabilizačnú pôžičku vo výške 4.000 eur. Tým, ktorí po skončení štúdia zostanú pracovať na Slovensku ako sestry alebo bratia, môže byť splácanie pôžičky úplne odpustené. Bližšie info nájdeš na stránke Stabilizačná pôžička.

6. Brigády a práca

Veľa študijných odborov nie je tak časovo náročných, žeby sa popri štúdiu nedala zohnať nejaká brigáda, alebo trvalá práca. Získaš tak skvelú možnosť vyskúšať si rôzne profesie, vylepšiť komunikačné schopnosti v profesionálnej oblasti a odporúčanie do osobného CV. Tvoj budúci zamestnávateľ totiž viac ocení tvoje skúsenosti, než výsledky na škole. Pozri si ponuky práce pre absolventov.

7. Freelancing

Ideálna práca je tá, ktorá ťa baví. V spojitosti s angličtinou, alebo iným svetovým jazykom ti je k dispozícii obrovské množstvo príležitostí ako pracovať z pohodlia domova. Viac sa dočítaš v článku Výhody a nevýhody podnikania.

8. Zahraničné stáže

Zahraničné pobyty a stáže neponúkajú možnosť ako zarobiť peniaze, sú však príležitosťou ako sa dostať na zahraničné univerzity, alebo si vyskúšať prácu v cudzej krajine. Väčšina nákladov býva hradená zo štipendia, alebo z grantu. Finančne nákladné pobyty v cudzích krajinách sú vďaka stážam a výmenným pobytom dostupné aj pre Slovákov, stačí mať odvahu a ovládať niektorý z cudzích jazykov. Ako sa možno prihlásiť na zahraničný pobyt ti prezradí článok Semester v zahraničí.

9. Štipendiá a granty od nadácií

Za posledné roky vznikli viaceré programy podporujúce hlavne nadaných študentov a ich pobyt na zahraničných stážach. Tieto programy sú realizované nadáciami a partnermi univerzít. Preto sa informuj aj na svojej fakulte, aké štipendijné programy fakulta poskytuje. Požiadať o podporu spravidla možno každoročne.

Autor Patrik Lučan dňa 4. september 2021.
Chyba v článku? Napíšte nám