Pred samotným zdanením príjmov za rok 2023 máš právo odpočítať výdavky.

Daňovo uznateľné výdavky

Nie každý výdavok môže byť uvedený v daňovom priznaní. V princípe platí, že preukázateľné výdavky budú daňovo uznané ak boli nevyhnutné na dodanie tovaru, vytvorenie diela, alebo vykonanie činnosti, z ktorej máš príjem.

K preukázateľným výdavkom si nezabudni odložiť potvrdenia o zaplatení, teda faktúru a/alebo bloček.

Živnosť

Výdavky závisia od živnostenského oprávnenia a budú daňovo uznané ak súvisia s náplňou živnosti. Informuj sa u poskytovateľa účtovných alebo ekonomických konzultačných služieb.

Prenájom nehnuteľnosti

  • Účty za elektrinu, plyn, teplo
  • Účty za internet
  • Poplatky za správu nehnuteľnosti
  • Ročná daň z nehnuteľnosti
  • Poplatky za odvoz odpadu (ak si tieto poplatky neplatia nájomníci)

Ďalšie

Zmluva o dielo, znalecká činnosť, sprostredkovanie a činnosť, ktorá nie je živnosťou ani podnikaním.

Výdavky závisia od konkrétnej náplne práce a budú daňovo uznané ak bez nich nebolo možné vytvoriť dielo alebo poskytnúť službu. Príklady možných výdavkov:

  • Nákup materiálu
  • Nákup nástrojov a zariadení
  • Nákup licencie
  • Prevoz a cestovné náklady
  • Prenájom priestorov

Autor Redakcia dňa 15. január 2024.
Chyba v článku? Napíšte nám