Predtým, než podáš daňové priznanie, oslov všetkých svojich zamestnávateľov, pre ktorých si minulý rok pracoval-a na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok alebo brigády.

Zamestnávateľ na tvoju žiadosť vyplní tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby, čo je súhrn tvojich príjmov, zaplatených odvodov a daní zo zamestnania.

Kto potrebuje potvrdenie o príjmoch?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo zamestnania budeš potrebovať priložiť k daňovému priznaniu z príjmov ak si okrem príjmov zo zamestnania mal-a nasledovné príjmy:

  • Prenájom bytu, domu a inej nehnuteľnosti
  • Príjem na základe zmluvy o dielo
  • Kapitálové príjmy, predaj cenných papierov a akcií
  • Dividendy, podieľ na zisku spoločností
  • Podnikanie formou živnosti
  • Príjmy zo zahraničia, ktoré sú zdaňované podľa slovenských daňových predpisov
  • Iné neštandardné príjmy

Na vyplnenie daňového priznania v roku 2024 môžeš použiť aplikáciu daňového priznania.

V priznaní musíš uviesť všetky svoje príjmy zo zamestnania, podnikania a ďalších prípadných zdrojov. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch bude slúžiť ako príloha k tvojmu daňovému priznaniu.

Autor Patrik Lučan dňa 25. december 2023.
Chyba v článku? Napíšte nám