Predtým, než podáš daňové priznanie, vypýtaj si od všetkých svojich zamestnávateľov, pre ktorých si minulý rok pracoval-a, súhrn tvojich príjmov, zaplatených odvodov a daní.

Na tento účel tvoj zamestnávateľ vyplní tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby.

Kto potrebuje potvrdenie o príjmoch?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo zamestnania budeš potreboať ak si okrem príjmov zo zamestnania mal-a nasledovné príjmy:

  • Prenájom bytu, domu a inej nehnuteľnosti
  • Príjem na základe zmluvy o dielo
  • Kapitálové príjmy, predaj cenných papierov a akcií
  • Dividendy, podieľ na zisku spoločností
  • Podnikanie formou živnosti
  • Príjmy zo zahraničia, ktoré sú zdaňované podľa slovenských daňových predpisov
  • Iné neštandardné príjmy

V tomto prípade budeš musieť podať daňové priznanie sám. Na vyplnenie daňového priznania v roku 2024 môžeš použiť našu aplikáciu.

V priznaní musíš uviesť všetky svoje príjmy zo zamestnania, podnikania a ďalších prípadných zdrojov. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch bude slúžiť ako príloha k tvojmu daňovému priznaniu.

Autor Patrik Lučan dňa 30. november 2023.
Chyba v článku? Napíšte nám