Krok za krokom ti ukážeme ako na daňové priznanie v roku 2024.

1. Termín na podanie daňového priznania z príjmu

Termín na podanie daňového priznania z príjmu je utorok 2. apríl 2024.

Do tohto dňa treba odovzdať vyplnené tlačivo daňového priznania ako aj zaplatiť vypočítanú daň na účet Finančnej správy SR.

V prípade, že nestíhaš marcový termín, môžeš využiť odklad podania až o 3 mesiace. Viac na stránke predĺženie lehoty podania daňového priznania.

Daňové priznanie za niekoľko minút!
Aplikácia daňového priznania

2. Musím aj ja podať daňové priznanie?

Povinnosť podať daňové priznanie závisí od toho, či si mal-a na Slovensku príjmy iba zo zamestnania, alebo aj z podnikania.

Zamestnanie

Ak si mal-a v roku 2023 príjmy iba zo zamestnania na trvalý pracovný pomer, čiastočný pracovný pomer, alebo dohodu o vykonaní práce (brigáda), potom daňové priznanie nemusíš podávať. Toto za teba urobí zamestnávateľ.

Požiadaj svojho posledného zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu fyzickej osoby. Urobiť tak môžeš najneskôr do štvrtka 15. februára 2024, inak si daňové priznanie budeš musieť vypracovať osobne.

Podnikanie a vedľajšie príjmy

Ak si mal-a v roku 2023 príjmy aj z inej činnosti ako zamestnanie (napríklad živnosť, prenájom nehnuteľnosti, vytvorenie diela, sprostredkovanie), potom musíš daňové priznanie podať osobne.

Tlačivo za teba vyplní aplikácia daňového priznania.

V ojedinelých prípadoch (napríklad ak uvádzaš príjmy zo zahraničia, kapitálového majetku, alebo náklady na výskum) odporúčame konzultovať svoju situáciu s profesionálnym poskytovateľom účtovných služieb.

3. Prenájom nehnuteľnosti

Ak prenajímaš nehnuteľnosť (napríklad byt, dom, kanceláriu, garáž), potom máš povinnosť podať daňové priznanie na tlačive typu B. Tlačivo za teba vyplní aplikácia daňového priznania.

Ubytovanie poskytované ľuďom z Ukrajiny

Majitelia nehnuteľností, ktorí ubytovali ľudí z Ukrajiny a od štátu získali príspevok za ubytovanie cudzinca, ale ubytovanie neposkytujú v rámci podnikania, svoj príjem z prenájmu nemusia zdaniť.

Naopak, majitelia nehnuteľností, ktorí prenajímajú svoj byt alebo dom v rámci podnikania (t.j. registrovali sa na daňovom úrade a majú pridelené DIČ pre účely prenájmu nehnuteľnosti) sú povinní podať daňové priznanie a do príjmu započítať aj štátom poskytnutý príspevok za ubytovanie cudzinca.

Daňové priznanie za niekoľko minút!
Aplikácia daňového priznania

4. Daňové príjmy

Bežnými príjmami sú príjmy z práce, zo živnosti, prenájmu nehnuteľnosti a umeleckej činnosti.

Nie všetky príjmy sa však zdaňujú.

Napríklad, nasledujúce príjmy sa v daňovom priznaní neuvádzajú.

 • výživné od rodiča, alebo partnera,
 • sociálne, motivačné a doktorandské štipendium,
 • sirotský dôchodok,
 • invalidný dôchodok,
 • sociálne dávky,
 • podpora v nezamestnanosti,
 • príspevok za opatrovanie ťažko zdravotne postihnutej osoby (osobná asistencia),
 • pozri si kompletný zoznam príjmov oslobodených od dane.

5. Základ dane

Daň sa bežne neplatí z celkovej sumy príjmov.

Na začiatok odpočítaj sumu zaplatených odvodov na zdravotné a sociálne poistenie od svojich celkových príjmov v roku 2023. Následne odpočítaj daňovo uznateľné výdavky a nezdaniteľné časti.

Výsledkom je čiastkový základ dane, z ktorého sa počíta daň.

Ak si sa v minulom roku staral-a o deti, môžeš si uplatniť aj daňový bonus. O výšku daňového bonusu sa zníži už vypočítaná daň. Aby sme boli presní, aj tu sa uplatňuje ešte niekoľko pravidiel, s ktorými ti pomôže naša aplikácia daňového priznania.

Matematicky vyjadrené:


Základ dane = (Príjmy - Odvody - Daňovo uznateľné výdavky - Nezdaniteľné minimum)

Daň na úhradu = (Základ dane * 0,19) - Daňový bonus

6. Daňovo uznateľné výdavky

Pri odlišných typoch podnikania je k dispozícii zoznam položiek, ktoré si môžeš započítať do výdavkov.

 • Petra prenajíma byt. Do výdavkov si môže zahrnúť náklady súvisiace s prevádzkou bytu ako je spotreba vody, elektrina, plyn a kúrenie.
 • Karol je grafický dizajnér. Do výdavkov si môže zahrnúť náklady na kúpu laptopu, veľkoplošnej obrazovky a grafického programu.
 • Zuzana je umelkyňa a vyrába šperky. Do výdavkov si môže zahrnúť náklady na kúpu zlatých obrúčok, pripínačiek a brúseného skla.

Reálne výdavky

Pre zdokladovanie reálnych výdavkov musíš mať k dispozícii daňový doklad o kúpe - faktúru, alebo pokladničný doklad.

Pred podaním daňového priznania sa informuj na živnostenskom úrade, ktoré výdavky môžeš v daňovom priznaní uplatniť.

Paušálne výdavky

Pri niektorých profesiách je ťažké zdokladovať uznateľné výdavky. Preto majú živnostníci možnosť uplatniť si paušálne výdavky. Tie sú vo výške 60% z celkového príjmu.

V prípade, že si uplatníš paušálne výdavky, nemusíš mať žiadne potvrdenia o skutočných výdavkoch. Stačí v tlačive daňového priznania označiť túto voľbu a správne vypočítať sumu výdavkov.

Napríklad, ak uplatníš paušálne výdavky 60% na príjem 10-tisíc eur, máš právo si započítať výdavky v hodnote 6-tisíc eur.

7. Nezdaniteľná časť základu dane

Po odpočítaní daňovo uznateľných výdavkov od príjmu v predošlom kroku si ešte môžeš uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, skrátene nazývanú nezdaniteľné minimum.

Ide o časť tvojho príjmu, ktorá zo zákona nebude zdanená.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane je 4 922,82 eur.

Príklady

 • Martin si od príjmu odpočítal výdavky a ako čiastkový základ dane mu vyšla suma 4 500,00 eur. Daň nebude platiť, pretože výsledná suma je nižšia ako nezdaniteľné minimum 4 922,82 eur.
 • Peter si od príjmu odpočítal výdavky a ako čiastkový základ dane mu vyšla suma 5 000,00 eur. Od tejto sumy odpočíta nezdaniteľné minimum 4 922,82 eur a daň vypočíta z výslednej sumy 77,18 eur.

8. Sadzba dane z príjmu 2024

Suma, ktorá vyšla odpočítaním položiek v predošlých krokoch sa nazýva čiastkový základ dane. Z nej sa vypočíta daň.

Pre väčšinu ľudí, ktorých priemerný mesačný príjem je nižší ako 3 453,00 eur, platia nasledovné sadzby dane.

 • 19% - Touto sadzbou sa zdaňujú napríklad príjmy zo zamestnania, z prenájmu nehnuteľnosti, z licencie na použitie umeleckého diela, či predaja vecí.
 • 15% - Touto sadzbou sa zdaňujú napríklad príjmy zo živnosti, vytvorenia diela, umeleckého výkonu, tlmočenia, tvorby znaleckých posudkov, či poľnohospodárstva.

9. Daňový bonus

Od vypočítanej dane môžeš, za presne stanovených podmienok, odpočítať daňový bonus.

Daňový bonus je suma, ktorá je násobkom počtu detí a mesiacov v roku 2023, počas ktorých si sa staral-a o dieťa, či už vlastné dieťa alebo dieťa pridelené do osobnej starostlivosti.


Daňová povinnosť = Daňová povinnosť - Daňový bonus

10. Podanie daňového priznania a zaplatenie dane

V prípade, že ti vyšla povinnosť zaplatiť daň, je potrebné daň zaplatiť do rovnakého dátumu ako je termín na podanie daňového priznania - utorok 2. apríl 2024.

Ak nepoznáš číslo účtu a variabilný symbol pre platbu dane, informuj sa e-mailom alebo na telefónnej linke Finančnej správy SR.

Daňové priznanie za niekoľko minút!
Aplikácia daňového priznania

Autor Patrik Lučan dňa 7. február 2024.
Chyba v článku? Napíšte nám