Nezdaniteľná časť základu dane (nezdaniteľné minimum) sa odpočíta od základu dane a až následne potom sa vypočíta daňová povinnosť.

Existujú dva typy nezdaniteľného základu dane.

Základ dane tvorí zdaniteľný príjem (zárobky, mzda atď.) od ktorého sú odpočítané odpočítateľné položky (na manžela, manželku) a daňové výdavky (týkajú sa podnikateľov).

Pre účely daňového priznania z príjmu v roku 2024 je príjem do výšky 4 922,82 eur oslobodený od platenia daní.

Bežný príjem

Ak je základ tvojej dane z príjmu v roku 2024 rovný alebo nižší ako 21 754,18 eur, potom príjmy z práce do výšky 4 922,82 eur nie sú zdanené. Nezdaniteľné minimum nie je možné uplatniť na pasívne príjmy ako je napríklad prenájom nehnuteľnosti.

Pozri si príklady daňového priznania študenta.

Nadštandardný príjem

Ak je základ tvojej dane z príjmu v roku 2024 vyšší než 21 754,18 eur, potom sa nezdaniteľná časť základu dane vypočíta nasledovne: Výsledok = 10 361,36 eur - (základ tvojej dane / 4). Ak je výsledná suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane sa rovná nule.

Príklady

Miroslav

Miroslav má základ dane vo výške 21 000,00 eur. Nezdaniteľné minimum mu zníži základ dane nasledovne:

  • Nezdaniteľná časť základu dane = 4 922,82 eur.
  • Výsledný základ dane z ktorej vypočíta daň: 16 077,18 eur.

Katarína

Katarína má základ dane vo výške 22 000,00 eur. Nezdaniteľné minimum jej zníži základ dane nasledovne:

  • Nezdaniteľná časť základu dane = 10 361,36 eur - (22 000,00 eur / 4) = 4 861,36 eur.
  • Výsledný základ dane z ktorej vypočíta daň: 17 138,64 eur.

Karolína

Karolína má základ dane vo výške 41 000,00 eur. ezdaniteľné minimum jej zníži základ dane nasledovne:

  • Nezdaniteľná časť základu dane = 10 361,36 eur - (41 000,00 eur / 4) = 111,36 eur.
  • Výsledný základ dane z ktorej bude platiť daň: 40 888,64 eur.

Autor Patrik Lučan dňa 18. január 2024.
Chyba v článku? Napíšte nám