Mal-a si príjmy zo živnosti, vytvorenia diela, alebo si prenajímal-a byt v minulom roku?

Ako to funguje?

V tomto príklade si ukážeme ako správne vyplniť daňový formulár typu B. Predtým, než začneš, prečítaj si základné informácie o daňovom priznaní.

Aplikácia daňového priznania 2024

Svoje daňové priznanie môžeš mať hotové za niekoľko minút. Nemusíš čítať ďalšie inštrukcie uvedené nižšie, všetko za teba spraví naša appka.

Daňové priznanie za niekoľko minút!
Aplikácia daňového priznania

Zadanie

Nasledujúci príklad ukazuje ako vyplní daňové priznanie Juraj, ktorý mal príjmy zo živnosti a z prenájmu nehnuteľnosti a ktorý si chce uplatniť paušálne výdavky.

  • Príjmy zo živnosti: 18700 eur
  • Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti: 2640 eur
  • Výdavky z prenájmu nehnuteľnosti: 360 eur
  • Zaplatené sociálne poistenie: 2400 eur
  • Zaplatené zdravotné poistenie: 720 eur

Príklad daňového priznania SZČO v tlačive typu B v roku 2024

1. krok

Do riadka 01 napíš svoje rodné číslo. V políčku Druh daňového priznania krížikom zaškrtni daňové priznanie. Do políčka Za rok napíš 2023, pretože daňové priznanie podávaš za predošlý rok.

2. krok

Na každej strane tlačiva sa hore v hlavičke nachádza políčko DIČ (Rodné číslo), sem napíš svoje DIČ.

3. krok

Do riadkov 04 až 11 zadaj svoje osobné údaje - meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska.

4. krok

Do riadka 27 napíš svoje telefónne číslo a do riadka 28 e-mail. Daňovému úradu tak uľahčíš komunikáciu v prípade potreby.

5. krok

Presuň sa na stranu 3, do Tabuľky č. 1. Tabuľka má nasledovné stĺpce: Riadok, Druh príjmov, Príjmy, Výdavky.

6. krok

V Tabuľke č. 1 sa presuň do riadka č. 2 s názvom zo živnosti.

Do stĺpca Príjmy zadaj svoje príjmy zo živnosti, sumu 18700 eur. Sĺpec Výdavky nechaj prázdny, pretože nebudeš dokladovať reálne výdavky, ale využiješ možnosť uplatniť si paušálne výdavky.

7. krok

V Tabuľke č. 1 sa presuň do riadka č. 10 s názvom spolu.

Spočítaj príjmy a výdavky z predošlých riadkov. Do stĺpca Príjmy zadaj súčet príjmov 18700 eur. Do sĺpca Výdavky zadaj súčet výdavkov 14340 eur.

Ako sa počítajú výdavky? Je to súčet zaplateného sociálneho poistenia 2400 eur, zdravotného poistenia 720 eur a paušálnych výdavkov (18700 eur * 60%). Paušálne výdavky predstavujú šesťdesiat percent z príjmov zo živnosti.

8. krok

V Tabuľke č. 1 sa presuň do riadka č. 11 s názvom z prenájmu nehnuteľností.

Podľa zákona prvých 500 eur z prenájmu nehnuteľnosti nepodlieha dani. Preto z tvojho príjmu 2640 eur odpočítaj 500 eur. Do stĺpca Príjmy zadaj výsledok po odpočítaní, sumu 2140 eur.

Stiahni si celý príklad

DP

Pozri ako vyzerá uvedený príklad vo vyplnenom tlačive daňového priznania - súbor PDF na stiahnutie (760 kB).

Vyplň priznanie v appke za pár minút

Jednoduché a rýchle riešenie. Použi našu aplikáciu daňového priznania.

Ako postupovať ďalej?

Keď sa ti úspešne podarilo vyplniť daňové priznanie, pokračuj v kroku 8. na stránke podanie daňového priznania v roku 2024.

Daňové priznanie za niekoľko minút!
Aplikácia daňového priznania

Autor Patrik Lučan dňa 1. marec 2024.
Chyba v článku? Napíšte nám