Nasledujúce príjmy nemusíš priznať v daňovom priznaní v roku 2024, pretože sa z nich neplatí daň z príjmu.

Zoznam najčastejších príjmov, ktoré ti štát nezdaní:

 • Výživné od rodiča a mažela
 • Sirotský dôchodok
 • Invalidný dôchodok
 • Sociálne, prospechové a doktorandské štipendium
 • Sociálne dávky
 • Podpora v nezamestnanosti
 • Finančný príspevok za opatrovanie osoby ZŤP
 • Príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
 • Finančný a nefinančný dar (napríklad peniaze, byt, nehnuteľnosť, automobil, obrazy, práva alebo iné majetkové hodnoty)
 • Prijatá pôžička
 • Dedičstvo (napríklad peniaze, byt, nehnuteľnosť, automobil, obrazy, práva alebo iné majetkové hodnoty)
 • Plnenie náhrad zdravotného poistenia (ak dôjde k poistnej udalosti a poisťovňa ti preplatí zdravotnú starostlivosť, hospitalizáciu v nemocnici alebo náhradu škody)

Autor Patrik Lučan dňa 30. november 2023.
Chyba v článku? Napíšte nám