Ak splácaš hypotéku, možno patríš do skupiny ľudí, ktorí si môžu každoročne znížiť daň z príjmu vďaka hypotéke.

Štát ponúka možnosť znížiť si daň ak spĺňaš všetky nasledovné podmienky:

  1. Máš hypotéku na byt alebo rodinný dom na Slovensku.
  2. Hypotekárnu zmluvu si uzatvoril-a v roku 2018 až 2023.
  3. V deň podpísania hypotekárnej zmluvy si nemal-a viac ako 35 rokov.
  4. V kalendárnom roku ktorý predchádza rok, v ktorom si podpísal-a hypotekárnu zmluvu, si nemal-a priemerný mesačný príjem vyšší ako určuje tabuľka nižšie.
RokMax. priemerná mesačná mzda
20171 240,20 eur
20181 316,90 eur
20191 419,60 eur
20201 472,90 eur
20211 574,30 eur
20221 695,20 eur

Priemerný mesačný príjem

Podmienka sa pýta na to, či rok pred podpisom hypotekárnej zmluvy bol tvoj priemerný mesačný príjem rovný alebo nižší ako maximálna suma určená pre daný rok (viď tabuľku vyššie).

Napríklad, ak si hypotéku podpísal-a v roku 2018 (mesiac ani deň nezáleží) bude sa posudzovať tvoj priemerný mesačný príjem v roku 2017. Ak tento príjem neprekročí sumu v tabuľke pre rok 2017, potom je podmienka úspešne splnená.

Rovnako platí pre ostatné roky.

Ak bola zmluva podpísaná v roku 2019, bude sa posudzovať priemerný mesačný príjem v roku 2018.

Atď.

Čo sa počíta do príjmu?

Priemerný mesačný príjem je súčet všetkých príjmov za celý rok vydelený číslom 12 (počet mesiacov v roku).

Priem. mes. príjem = Ročné príjmy / 12

Do výpočtu zahrň nasledovné príjmy:

  • Zo závislej činnosti (zamestnanie, dohody),
  • Z podnikania (szčo), z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z príjmov z prenájmu nehnuteľností a z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu,
  • Z kapitálového majetku,
  • Z podielov na zisku (dividendy), vyrovnacieho podielu, podielu na likvidačnom zostatku, podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi a podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku.

Chcem si uplatniť daňový bonus

Ak spĺňaš všetky vyššie uvedené podmienky, môžeš si uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky. V aplikácii daňového priznania z príjmu sa pýtame na niekoľko základných údajov.

Na ich vyplnenie budeš potrebovať potvrdenie z tvojej banky. Požiadaj banku o vystavenie potvrdenia o zaplatených úrokoch pre účely daňového bonusu. Toto potrvrdenie bude treba priložiť k daňovému priznaniu.

O koľko sa mi zníži daň?

Daň sa ti zníži o polovicu hodnoty zaplatených úrokov na hypotéke v roku 2023. Zároveň však platí, že daňový bonus je maximálne 400 eur.

Napríklad, ak si na úrokoch zaplatil-a 1000 eur, daňový bonus je 500 eur, avšak daň sa ti zníži o maximálnu sumu 400 eur.

Autor Patrik Lučan dňa 13. január 2024.
Chyba v článku? Napíšte nám