Ak máš deti a ideš podať daňové priznanie z príjmu v roku 2024, potom sa možno aj teba týka možnosť, ako znížiť svoju daň.

Štát odmení formou daňového bonusu každého, kto sa stará o dieťa, či už vlastné alebo pridelené do osobnej starostlivosti.

Daňový bonus na dieťa v roku 2024 si môžeš uplatniť za mesiace predošlého roka počas ktorých si sa staral-a o dieťa.

Výsledná suma, o ktorú sa tvoja daň z príjmu zníži, závisí od počtu detí a počtu mesiacov nároku na daňový bonus.

Podmienky získania daňového bonusu

  • V minulom roku si sa staral-a o nezaopatrené vlastné, alebo osvojené dieťa, alebo máš dieťa v pestúnskej starostlivosti.
  • Na dieťa si iba ty uplatňuješ daňový bonus (môže si ho uplatniť vždy iba jedna osoba, napríklad jeden z rodičov).

Výška daňového bonusu na jedno dieťa

Výška daňového bonusu v roku 2024 podľa veku dieťaťa v danom mesiaci.

Daňový bonusMesačná suma
dieťa do 18 rokov140 eur
dieťa 18 rokov a staršie50 eur

Ako sa počíta daňový bonus?

Daňový bonus je súčet bonusov na každé dieťa.

Pre každé dieťa sa najprv počíta daňový bonus samostatne podľa jeho veku v danom mesiaci, viď mesačné sumy v tabuľke vyššie.

Ak sa ti narodilo dieťa, nárok na daňový bonus máš už v mesiaci v ktorom sa narodilo, aj keby to bol posledný deň mesiaca.

Ak tvoje dieťa oslávilo narodeniny, vyšší vek dieťaťa sa zohľadňuje až v nasledujúcom mesiaci. Napríklad: Dieťa dosiahne v apríli 18 rokov. V apríli si ešte uplatníš bonus vo výške 140 eur, následne od mája budeš uplatňovať bonus 50 eur.

Spočítaj bonusy na každé dieťa.

Príklady výpočtu daňového bonusu na jedno dieťa

Tomáš

Tomáš sa narodil v máji. Daňový bonus si rodič vypočíta od mája do decembra v sume uvedenej pre dieťa do veku 18 rokov.

140 eur - Máj (narodil sa v máji)
140 eur - Jún
140 eur - Júl
140 eur - August
140 eur - September
140 eur - Október
140 eur - November
140 eur - December
---
Spolu 1 120,00 eur

Valéria

Valéria oslávila svoje 18 narodeniny v septembri. Rodič si ešte v septembri počíta daňový bonus pre dieťa vo vekovej kategórii do 18 rokov, od októbra pre dieťa nad 18 rokov.

140 eur - Január
140 eur - Február
140 eur - Marec
140 eur - Apríl
140 eur - Máj
140 eur - Jún
140 eur - Júl
140 eur - August
140 eur - September (dosiahla 18 rokov)
50 eur - Október
50 eur- November
50 eur - December
---
Spolu 1 410,00 eur

Maximálne hodnoty

Nárok na daňový bonus môžeš uplatniť najviac do výšky čiastkového základu dane z tvojich príjmov.

Čiastkový základ dane je suma, ktorá je výsledkom odpočítania sociálnych a zdravotných odvodov a daňovo uznateľných výdavkov od tvojho celkového hrubého príjmu.

Príklad

Juraja má 2 deti a čiastkový základ dane 1 000 eur. Maximálne si môže uplatniť 270 eur ako daňový bonus a to aj v prípade, že by jej vychádzala vyššia suma.

Počet detíMax. zo základu dane
1 dieťa20%
2 deti27%
3 deti34%
4 deti41%
5 detí48%
6 detí a viac55%

Zníženie dane

Výsledný daňový bonus si môžeš odpočítať od daňovej povinnosti, ktorá ti vychádza v daňovom priznaní.

Príklad

Jana má zaplatiť daň 1000 eur. Daňový bonus na dieťa jej vyšiel 420,00 eur. Od daňovej povinnosti si odpočíta daňový bonus a výsledok 580,00 eur je daň, ktorú skutočne zaplatí.

Autor Redakcia dňa 18. január 2024.
Chyba v článku? Napíšte nám