Aplikácia na vyplnenie daňového priznania 2017

Potrebuješ podať daňové priznanie? Hotové môžeš mať do 4 minút! Bez námahy a nutnosti vyznať sa v komplikovaných daňových tlačivách. Aplikácia ti vypočíta daň a vyplní tlačivo na správnych miestach.

Rýchlo
4 min
s touto appkou
Priemerne trvá
67 min
počítať a vypĺňať ručne.
Bez chýb
vďaka tejto appke
Vyhneš sa
100%
omylom pri výpočte.
Najlacnejšie
2,60 Eur
za appku na mesiac
Ušetríš
30€
za účtovníčku.

Rýchlo a bez inštalácie

Stačí zadať svoje údaje do formuláru a aplikácia vytvorí PDF dokument. Potom už len vytlačiť, podpísať a zaniesť na daňový úrad. Tlačivo bolo schválené Finančným riaditeľstvom SR v januári 2017.

Vzor daňového priznania

Stvorené pre študentov a zamestnancov

Aplikácia rieši prípady študentov a zamestnancov, ktorí nepodnikajú, nie sú živnostníci, nemajú pasívne príjmy, nepoberali dôchodky, nemali zamestnanecké prémie a neriešia rozdiely dodatočného daňového priznania. Pred vyplnením tlačiva odporúčame prečítať článok
Blíži sa termín daňového priznania
.

Základné info
Myslíme na tvoje súkromie. Osobné údaje uvedené v tomto formulári neukladáme na našom serveri v nijakej podobe. Po stiahnutí vyplneného tlačiva daňového priznania osobné údaje nenávratne vymažeme.
Ak si dobrovoľnícky odpracoval minimálne 40 hodín, je potrebné aby si získal potvrdenie od organizácie, pre ktorú si takto pracoval. Viac info nájdeš na webe Rozhodni.sk.
Prílohy
Zadaj počet všetkých potvrdení, ktoré ti vystavili zamestnávatelia v podobe Ročného zúčtovania preddavkov na daň a ktoré prikladáš ako doklad od organizácie, pre ktorú si dobrovoľnícky pracoval (iba v prípade ak si bol dobrovoľníkom). Tieto potvrdenia bude treba podať spoločne s daňovým priznaním.
Zárobky v roku 2016
Eur
Zadaj súčet všetkých príjmov z brigád za rok 2016. Keď požiadaš zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, svoj príjem nájdeš v riadku 00.
Eur
Zadaj súčet všetkých príjmov z trvalého pracovného pomeru za rok 2016. Keď požiadaš zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, svoj príjem nájdeš v riadku 00.
Manželka / manžel
Eur
Zadaj súčet všetkých príjmov manželky (manžela) za rok 2016 znížené o zaplatené poistné do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Keď požiada zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, príjem nájde v riadku 00.
Počet mesiacov v roku 2016 kedy tvoja manželka (manžel) počas ktorých bola splnená aspoň jedna z podmienok:
  • stará sa o dieťa nie staršie ako 2 roky, alebo
  • stará sa o dieťa nie staršie ako 5 rokov, na ktoré poberá rodičovský príspevok, alebo
  • je evidovaným uchádzačom o zamestnanie na úrade práce, alebo
  • poberá príspevok na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutého, alebo
  • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím
Moje 1 dieťa
Moje 2 dieťa
Moje 3 dieťa
Moje 4 dieťa
Zaplatené preddavky štátu
Eur
Ak zamestnávateľ za teba vopred odvádzal daň z príjmu, zadaj súčet odvedených daní za rok 2016. Keď požiadaš zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, sumu zaplatených daní nájdeš v riadku 14.
Eur
Ak zamestnávateľ za teba platil sociálne odvody, zadaj súčet takto zaplatených sociálnych odvodov za rok 2016. Keď požiadaš zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, sumu sociálnych odvodov nájdeš v riadku 00c.
Eur
Ak zamestnávateľ za teba platil povinné zdravotné poistenie, zadaj súčet takto zaplateného poistenia za rok 2016. Keď požiadaš zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, sumu zdravotných odvodov nájdeš v riadku 00d.
Daňový bonus
Eur
Daňový bonus vyplatený všetkými tvojimi zamestnávateľmi v roku 2016. Keď požiadaš zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, sumu vyplateného daňového bonusu nájdeš v riadku 11.
Osobné údaje
E-mail
Stiahnuť vyplnené tlačivo

Pre stiahnutie vyplneného tlačiva sa staň našim predplatiteľom. Získaš neobmedzený prístup ku všetkým aplikáciám a článkom. Cena predplatného je 2,60 Eur na mesiac.

Pracujeme na tvojom daňovom priznaní.
Čakaj na stiahnutie PDF súboru.