Aplikácia na vyplnenie daňového priznania 2022

Stovkám študentom sme pomohli vyplniť daňové priznanie a získať späť peniaze od štátu.

Začni hneď teraz

Vieš, že štát ti vráti peniaze na preplatku na daniach, ktoré platíš z každej odpracovanej hodiny na brigáde? Musíš však podať daňové priznanie. A táto apka ti pomôže. Poď na to hneď teraz!

Iba 7 min
Ručné vyplnenie tlačiva môže trvať aj 2 hodiny.
Bez chýb
Vyhneš sa častým omylom pri výpočte.
6,90 eur
Ušetríš viac než 25€ za účtovníka.

Rýchlo a bez inštalácie

Stačí zadať údaje do formuláru a aplikácia vytvorí PDF dokument. Potom už len vytlačiť, podpísať a zaniesť na daňový úrad. Tlačivo bolo schválené Finančným riaditeľstvom SR v januári 2021.

Vzor daňového priznania

ApPka pre študentov

Appka je vhodná pre teba ak popri škole brigáduješ alebo pracuješ ako zamestnanec.

Pomoc profesionálneho účtovníka vyhľadaj ak napríklad podnikáš, si živnostník, máš príjem zo zahraničia, máš pasívny príjem (prenajímaš nehnuteľnosť), poberáš dôchodky, máš zamestnanecké prémie, riešiš rozdiely dodatočného daňového priznania alebo ak tvoj ročný príjem je vyšší než 37-tisíc eur.

Pred vyplnením tlačiva odporúčame prečítať článok
Blíži sa termín daňového priznania
.

Bez chýb

Ak urobíš chybu v údajoch, kedykoľvek môžeš tlačivo opäť vyplniť a opraviť chybu. Prístup do aplikácie získaš až do leta 2021 a počas tohto obdobia ju môžeš neobmedzene používať.

Základné info
Myslíme na tvoje súkromie. Osobné údaje uvedené v tomto formulári neukladáme na našom serveri v nijakej podobe. Po stiahnutí vyplneného tlačiva daňového priznania osobné údaje nenávratne vymažeme.
Ak si dobrovoľnícky odpracoval minimálne 40 hodín, je potrebné aby si získal potvrdenie od organizácie, pre ktorú si takto pracoval. Viac info nájdeš na webe Rozhodni.sk.
Uveď počet nezaopatrených vlastných detí o ktoré sa staráš, alebo osvojených detí, alebo detí ktoré máš v pestúnskej starostlivosti a na ktoré si chceš uplatniť Daňový bonus.
Prílohy
Zadaj počet všetkých potvrdení, ktoré je potrebné podať spolu s týmto daňovým priznaním:
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň vyplnené tvojim zamestnávateľom alebo pracovnou agentúrou
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň manžela/manželky vyplnené jeho/jej zamestnávateľom
  • Doklad o odpracovaných hodinách od organizácie pre ktorú si dobrovoľnícky pracoval
  • Kópie rodných listov detí, alebo potvrdenia o návšteve školy, alebo potvrdenie miestneho úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa
Zárobky v roku 2021
eur
Zadaj súčet všetkých príjmov z brigád za rok 2021. Keď požiadaš zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, svoj príjem nájdeš v riadku 01a.
eur
Zadaj súčet všetkých príjmov z trvalého pracovného pomeru za rok 2021. Keď požiadaš zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, od sumy v riadku 01 odpočítaj sumu v riadku 01a. Výsledok = riadok 01 - riadok 01a.
Manželka / manžel
eur
Zadaj súčet všetkých príjmov manželky (manžela) za rok 2021 znížené o zaplatené poistné do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Keď požiada zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, príjem nájde v riadku 03.
Počet mesiacov v roku 2021 kedy tvoja manželka (manžel) počas ktorých bola splnená aspoň jedna z podmienok:
  • stará sa o dieťa nie staršie ako 2 roky, alebo
  • stará sa o dieťa nie staršie ako 5 rokov, na ktoré poberá rodičovský príspevok, alebo
  • je evidovaným uchádzačom o zamestnanie na úrade práce, alebo
  • poberá príspevok na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutého, alebo
  • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím
Moje 1 dieťa
Moje 2 dieťa
Moje 3 dieťa
Moje 4 dieťa
Zaplatené preddavky štátu
eur
Ak zamestnávateľ za teba vopred odvádzal daň z príjmu, zadaj súčet odvedených daní za rok 2021. Keď požiadaš zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, úhrn preddavkov na daň nájdeš v riadku 18.
eur
Ak zamestnávateľ za teba platil sociálne odvody, zadaj súčet takto zaplatených sociálnych odvodov za rok 2021. Keď požiadaš zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, sumu sociálnych odvodov nájdeš v riadku 02a.
eur
Ak zamestnávateľ za teba platil povinné zdravotné poistenie, zadaj súčet takto zaplateného poistenia za rok 2021. Keď požiadaš zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, sumu zdravotných odvodov nájdeš v riadku 02b.
Daňový bonus
eur
Daňový bonus vyplatený všetkými tvojimi zamestnávateľmi v roku 2021. Keď požiadaš zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, sumu vyplateného daňového bonusu nájdeš v riadku 11.
Osobné údaje
E-mail

Stiahnuť vyplnené tlačivo

Pošli SMS s textom FINANCIE na číslo 8866. Obratom získaš aktivačný kód, ten zadaj do políčka nižšie. Cena SMS je 6,90 eur. Predplatné bude aktívne až do 3. február 2023.

Pracujeme na tvojom daňovom priznaní.
Čakaj na stiahnutie PDF súboru.