Aplikácia na vyplnenie daňového priznania 2019

Potrebuješ podať daňové priznanie? Hotové môžeš mať za pár minút! Bez námahy a nutnosti vyznať sa v komplikovaných daňových tlačivách. Aplikácia ti vypočíta daň a vyplní tlačivo na správnych miestach.

Rýchlo
5 min
s touto appkou
Priemerne trvá
67 min
počítať a vypĺňať ručne.
Bez chýb
vďaka tejto appke
Vyhneš sa
100%
omylom pri výpočte.
Najlacnejšie
6,90 Eur
za appku na mesiac
Ušetríš
30€
za účtovníčku.

Rýchlo a bez inštalácie

Stačí zadať svoje údaje do formuláru a aplikácia vytvorí PDF dokument. Potom už len vytlačiť, podpísať a zaniesť na daňový úrad. Tlačivo bolo schválené Finančným riaditeľstvom SR v januári 2019.

Vzor daňového priznania

Appka pre študentov

Aplikácia je vhodná pre študentov s celkovým ročným príjmom nižším než 35268 eur, ktorí nemajú príjem zo zahraničia, nepodnikajú, nie sú živnostníci, nemajú pasívne príjmy, nepoberali dôchodky, nemali zamestnanecké prémie a neriešia rozdiely dodatočného daňového priznania. Pred vyplnením tlačiva odporúčame prečítať článok
Blíži sa termín daňového priznania
.

Bez chýb

Ak urobíš chybu v údajoch, kedykoľvek môžeš tlačivo opäť vyplniť a opraviť chybu. Prístup do aplikácie získaš na 30 dní a počas tohto obdobia ju môžeš neobmedzene používať.

Základné info
Myslíme na tvoje súkromie. Osobné údaje uvedené v tomto formulári neukladáme na našom serveri v nijakej podobe. Po stiahnutí vyplneného tlačiva daňového priznania osobné údaje nenávratne vymažeme.
Ak si dobrovoľnícky odpracoval minimálne 40 hodín, je potrebné aby si získal potvrdenie od organizácie, pre ktorú si takto pracoval. Viac info nájdeš na webe Rozhodni.sk.
Uveď počet nezaopatrených vlastných detí o ktoré sa staráš, alebo osvojených detí, alebo detí ktoré máš v pestúnskej starostlivosti a na ktoré si chceš uplatniť Daňový bonus.
Prílohy
Zadaj počet všetkých potvrdení, ktoré je potrebné podať spolu s týmto daňovým priznaním:
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň vyplnené tvojim zamestnávateľom alebo pracovnou agentúrou
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň manžela/manželky vyplnené jeho/jej zamestnávateľom
  • Doklad o odpracovaných hodinách od organizácie pre ktorú si dobrovoľnícky pracoval
  • Kópie rodných listov detí, alebo potvrdenia o návšteve školy, alebo potvrdenie miestneho úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa
Zárobky v roku 2018
Eur
Zadaj súčet všetkých príjmov z brigád za rok 2018. Keď požiadaš zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, svoj príjem nájdeš v riadku 01a.
Eur
Zadaj súčet všetkých príjmov z trvalého pracovného pomeru za rok 2018. Keď požiadaš zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, svoj príjem nájdeš v riadku 01.
Manželka / manžel
Eur
Zadaj súčet všetkých príjmov manželky (manžela) za rok 2018 znížené o zaplatené poistné do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Keď požiada zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, príjem nájde v riadku 03.
Počet mesiacov v roku 2018 kedy tvoja manželka (manžel) počas ktorých bola splnená aspoň jedna z podmienok:
  • stará sa o dieťa nie staršie ako 2 roky, alebo
  • stará sa o dieťa nie staršie ako 5 rokov, na ktoré poberá rodičovský príspevok, alebo
  • je evidovaným uchádzačom o zamestnanie na úrade práce, alebo
  • poberá príspevok na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutého, alebo
  • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím
Moje 1 dieťa
Moje 2 dieťa
Moje 3 dieťa
Moje 4 dieťa
Zaplatené preddavky štátu
Eur
Ak zamestnávateľ za teba vopred odvádzal daň z príjmu, zadaj súčet odvedených daní za rok 2018. Keď požiadaš zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, úhrn preddavkov na daň nájdeš v riadku 18.
Eur
Ak zamestnávateľ za teba platil sociálne odvody, zadaj súčet takto zaplatených sociálnych odvodov za rok 2018. Keď požiadaš zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, sumu sociálnych odvodov nájdeš v riadku 02a.
Eur
Ak zamestnávateľ za teba platil povinné zdravotné poistenie, zadaj súčet takto zaplateného poistenia za rok 2018. Keď požiadaš zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, sumu zdravotných odvodov nájdeš v riadku 02b.
Daňový bonus
Eur
Daňový bonus vyplatený všetkými tvojimi zamestnávateľmi v roku 2018. Keď požiadaš zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, sumu vyplateného daňového bonusu nájdeš v riadku 11.
Osobné údaje
E-mail
Stiahnuť vyplnené tlačivo

Pre stiahnutie vyplneného tlačiva sa staň našim predplatiteľom. Získaš neobmedzený prístup ku všetkým aplikáciám a článkom. Cena predplatného je 6,90 Eur na mesiac.

Pracujeme na tvojom daňovom priznaní.
Čakaj na stiahnutie PDF súboru.