Prihlásenie  -  Zabudnuté heslo
Sociálne štipendium pre študentov vysokých škôl v akademickom roku 2014/2015
Študuješ VŠ? Vypočítaj si v online kalkulačke svoje štipendium! Sociálne štipendium poskytuje štát študentom denného štúdia I. a II. stupňa štúdia na ktorejkoľvek vysokej škole so sídlom na Slovensku. Podmienky určuje ministerstvo školstva a sú rovna...

Sociálne štipendium pre študentov vysokých škôl v akademickom roku 2014/2015

Študuješ VŠ? Vypočítaj si v online kalkulačke svoje štipendium! Sociálne štipendium poskytuje štát študentom denného štúdia I. a II. stupňa štúdia na ktorejkoľvek vysokej škole so sídlom na Slovensku. Podmienky určuje ministerstvo školstva a sú rovnaké na všetkých vysokých školách.

Výška sociálneho štipendia závisí od príjmu rodinných príslušníkov, ktorí sú spoločne s tebou posudzovaní. Posudzuje sa vždy aktálna situácia v čase podania žiadosti. Ak je štipendium priznané, vypláca sa v mesačných čiastkach od mesiaca v ktorom bola žiadosť podaná. Spätné vyplatenie štipendia nie je možné.

Minimálna výška štipendia ....................................................... 10 €
Škola je od môjho trvalého bydliska menej než 30 km ............... maximálne 230 €
Škola je od môjho trvalého bydliska viac než 30 km .................. maximálne 275 €

Kalkulačka  Máš nárok na štipendium?
  Vypočítaj si v Online kalkulačke ›

Mám nárok na sociálne štipendium?

1. Si študentom denného štúdia 1 alebo 2 stupňa

Sociálne štipendium môžeš získať iba ak študuješ dennou formou v 1. alebo 2. stupni vysokoškolského štúdia na VŠ so sídlom na Slovensku (zahraničné VŠ toto štipendium neposkytujú). Priznanie štipendia nie je vekovo ohraničené, t.j. môžeš mať viac ako 26 rokov.

2. Ešte stále nemáš vysokoškolský titul

Ak si už dosiahol VŠ vzdelanie v práve študovanom stupni štúdia, počas tohto stupňa na štipendium už nemáš nárok. Napríklad: študent 1. stupňa, ktorý získal titul Bc. môže najbližšie o štipendium požiadať až v 2. stupni. Študent ktorý získal titul v 2 stupni (Mgr., Ing, a pod.) už stratil nárok na získanie štipendia celkovo.

3. Neprekročil si štandardnú dĺžku štúdia

Štipendium môžeš získať iba ak neprekročíš štandardnú dĺžku štúdia (napr. neštuduješ Bc. dlhšie ako 3 roky). Tu ale treba dávať pozor, pretože prekročenie štandardnej dĺžky štúdia pre účely sociálneho štipendia sa počíta úplne inak ako pre účely platenia školného.
Podrobnosti o dĺžke štúdia na VŠ

4. Máš trvalý pobyt na Slovensku

Máš trvalý pobyt na Slovensku, štátne občianstvo nie je rozhodujúce.

5. Spĺňaš sociálne podmienky

Pri výpočte výšky štipendia sa zohľadňuje celkový príjem spoločne posudzovaných osôb. Sociálne štipendium môže byť priznané iba tým študentom, ktorých rodinné príjmy sa približujú sumám životného minima. Posudzovať sa môžu tvoji rodičia, súrodenci, manžel, príp. vlastné deti - teda najbližší rodinní príslušníci. Strýkovia, bratanci, starí rodičia, iní vzdialení príbuzní, či priatelia nie sú nikdy spoločne posudzovaní.
Kto je spoločne posudzovaná osoba v mojom prípade?
Rodič mi platí výživné. Počíta sa spolu so mnou?
Ktoré príjmy sa započítavajú a ktoré nie?

6. Podáš žiadosť o štipendium

Písomnú žiadosť o sociálne štipendium treba podať u študijného referenta na tvojej fakulte. Žiadosť možno podať kedykoľvek počas akademického roka, od septembra do júna. Zložitosť postupu závisí od dokladov, ktoré si študijný referent vypýta. Pri každom prípade sa postupuje individuálne, preto ti nevieme presne povedať, aké doklady budeš potrebovať. Osobná konzultácia na študijnom oddelení tvojej fakulty je teda nevyhnutná.
Postup podania žiadosti o sociálne štipendium
Zoznam najčastejších potvrdení

Máš otázky? Prečítaj si otázky a odpovede v sekcii Často kladené otázky.
Aké posledné zmeny nastali v priznávaní štipendia? Zmeny od 1.septembra 2014

Kalkulačka  Máš nárok na štipendium?
  Vypočítaj si v Online kalkulačke ›

© 2015 Študentské financie. Redakcia si vyhradzuje autorské práva k tomuto obsahu.
Autor článku: Patrik Lučan. Posledná aktualizácia: 25. september 2014.
Názor vyjadrený v článku sa nemusí zhodovať s názorom redakcie.
Nejaká chyba v dokumente? Daj nám o nej vedieť pomocou tohto odkazu.

Brigády na zajtra

Overené

Manipulačné práce na predajni

Prešov Odmena: 2.50 €/hod. 10:00 - 18:00 (spolu 8 hod.) Brigáda od P.J. Servis, s.r.o. pridaná dnes

Overené

Upratovacie práce

Bratislava - Dúbravka Odmena: 2.60 €/hod. 13:30 - 22:00 (spolu 9 hod.) Brigáda od P.J. Servis, s.r.o. pridaná dnes

Overené

Výnos stavebného materiálu

Bratislava - Lamač Odmena: 2.60 €/hod. 7:50 - 16:00 (spolu 9 hod.) Brigáda od P.J. Servis, s.r.o. pridaná dnes

Overené

Dokončujúce spracovanie

Bratislava - Rača Odmena: 2.40 €/hod. 6:00 - 18:00 (spolu 12 hod.) Brigáda od P.J. Servis, s.r.o. pridaná dnes

Overené

Baliace práce

Bratislava - Trnávka Odmena: 2.85 €/hod. 10:00 - 19:00 (spolu 9 hod.) Brigáda od P.J. Servis, s.r.o. pridaná dnes

Overené

Administratívne práce s PC

Bratislava - Ivanka pri Dunaji Odmena: 3.00 €/hod. 7:25 - 16:00 (spolu 9 hod.) Brigáda od P.J. Servis, s.r.o. pridaná dnes

Overené

špecialista bezhotovostných platieb

Bratislava Odmena: 1,200.00 €/mesačne Pracovný čas nie je určený. Brigáda od Grafton Recruitment s.r.o. pridaná dnes

Študuješ na výške?
Môžeš získať sociálne štipendium?
Vypočítaj si v kalkulačke »

Naši partneri

Mladez.sk
Profesia.sk
Sme.sk
Pravda.sk
ICM.sk
MladiInfo.sk
FNPV.sk