Vyhláška č. 102/2006 o priznávaní sociálneho štipendia

Vyhláška je základným dokumentom, v ktorom ministerstvo školstva SR stanovuje pravidlá pre priznávanie sociálneho štipendia. Tieto pravidlá sú rovnaké na všetkých vysokých školách na Slovensku. V aktuálne platnej vyhláške sú farebne odlíšené posledné zmeny platné od 1. septembra 2014.

Stiahnuť vyhlášku

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zamestnancov

Toto potvrdenie podáva spoločne posudzovaná osoba, ktorá pracovala minulý rok ako zamestnanec. Tlačivo vyplní a potvrdí zamestnávateľ.

Stiahnuť potvrdenie

Autor Patrik Lučan dňa 6. júl 2020.
Chyba v článku? Napíšte nám