Životné minimum je štátom priznaná suma ako minimálny nevyhnutný príjem osoby potrebný pre naplnenie základných životných potrieb.

Životné minimum neurčuje koľko peňazí môže osoba alebo rodina dostať vo forme sociálnych dávok. V závislosti od typu sociálnej pomoci, dávka môže byť vyššia ale aj nižšia ako suma životného minima.

Sumy životného minima vstupujú do pomocných výpočtov a ovplyvňujú nárok na získanie sociálnych dávok, sociálneho štipendia, dane z príjmu, náhradného výživného, ako aj príspevok na absolventskú prax.

Životné minimum v roku 2024

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR určilo nasledovné sumy životného minima. Tie sú platné od 1. júla 2024 do konca júna 2025.

  • 273,99 eur mesačne - prvá plnoletá osoba (označenie ZM1)
  • 191,14 eur mesačne - ďalšia plnoletá osoba (označenie ZM2)
  • 125,11 eur mesačne - nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa (označenie ZM3)

Okruh spoločne posudzovaných osôb

Do výpočtu životného minima sa zahrňujú členovia rodiny, ktorí spoločne bývajú a preto ich označujeme za spoločne posudzované osoby. Môžu to byť rodičia, súrodenci, manžel alebo manželka a deti.

Starí rodičia, ani spolubývajúci nájomníci sa do okruhu spoločne posudzovaných osôb nepočítajú.

Ako sa počíta životné minimum?

Jednej dospelej osobe v okruhu spoločne posudzovaných osôb sa prisudzuje suma ZM1 - 273,99 eur.

Ďalším dospelým osobám sa prisudzuje suma ZM2 - 191,14 eur.

Neplnoletým deťom, plnoletým deťom, ktoré ešte študujú dennou formou na strednej alebo vysokej škole, alebo plnoletým deťom, ktoré sú zdravotne ťažko postihnuté sa prisudzuje suma ZM3 - 125,11 eur.

Príklady výpočtu

Dieťa v pestúnskej starostlivosti

Študent vysokej školy je v pestúnskej starostlivosti a má dvoch nevlastných súrodencov.

Pestúni sú z pohľadu zákona profesionálni rodičia a nie príbuzní dieťaťa. Preto rodičia a nevlastní súrodenci vysokoškoláka nebudú zahrnutí do okruhu spoločne posudzovaných osôb. Pre výpočet životného minima sa počíta iba študent.

+ Študent / ZM1 ..... 273,99 eur
——————
Spolu ..... 273,99 eur

Päťčlenná rodina

Okruh najbližších príbuzných tvorí študent, rodičia a dvaja súrodenci študujúci na strednej škole.

Všetky spomenuté osoby sa počítajú medzi spoločne posudzované osoby.

+ Rodič 1 / ZM1 ..... 273,99 eur
+ Rodič 2 / ZM2 ..... 191,14 eur
+ Študent / ZM3 ..... 125,11 eur
+ Súrodenec 1 / ZM3 ..... 125,11 eur
+ Súrodenec 2 / ZM3 ..... 125,11 eur
——————
Spolu ..... 840,46 eur

Použitie v praxi

Sumy životného minima vstupujú do pomocných výpočtov a tak ovplyvňujú nárok na získanie sociálnych dávok, prípadne ich výšku.

História vývoju výšky životného minima

Za posledných desať rokov, od roku 2014, sa výška životného minima pre dospelú osobu zvýšila o 38 percent.

PlatnosťPlnoletá osobaĎalšia plnoletá osobaNezaopatrené dieťa
od 1. júla 2024273,99 €191,14 €125,11 €
od 1. júla 2023268,88 €187,57 €122,77 €
od 1. júla 2022234,42 €163,53 €107,03 €
od 1. júla 2021218,06 €152,12 €99,56 €
od 1. júla 2020214,83 €149,87 €98,08 €
od 1. júla 2019210,20 €146,64 €95,96 €
od 1. júla 2018205,07 €143,06 €93,61 €
od 1. júla 2017199,48 €139,16 €91,06 €
od 1. júla 2016198,09 €138,19 €90,42 €
od 1. júla 2015198,09 €138,19 €90,42 €
od 1. júla 2014198,09 €138,19 €90,42 €
od 1. júla 2013198,09 €138,19 €90,42 €
od 1. júla 2012194,58 €135,74 €88,82 €
od 1. júla 2011189,83 €132,42 €86,65 €
od 1. júla 2010185,38 €129,31 €84,61 €

Autor Patrik Lučan dňa 1. júl 2024.
Chyba v článku? Napíšte nám