Sumy životného minima sú každoročne zvyšované v júli opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Výška životného minima ovplyvňuje napríklad dávky a príspevky v hmotnej núdzi, sociálne štipendiá, daňové priznanie, taktiež náhradné výživné, ako aj príspevok na absolventskú prax.

Sumy životného minima v roku 2022

Uvedené sumy životného minima sú platné od 1. júla 2022 do konca júna 2023.

Suma Značka Popis
234,42 eur mesačne ZM1 prvá plnoletá osoba
163,53 eur mesačne ZM2 ďalšia plnoletá osoba
107,03 eur mesačne ZM3 nezaopatrené dieťa alebo
zaopatrené neplnoleté dieťa

Použitie v praxi

Sumy životného minima zohrávajú kľúčovú úlohu pri posudzovaní finančnej situácie rodín, napríklad:

Počítanie príjmu spoločne posudzovaných osôb

Príklad výpočtu pre rok 2022.

Okruh najbližších príbuzných tvorí študent, rodičia a dvaja súrodenci študujúci na strednej škole.

Všetky spomenuté osoby bude pracovník na sociálnom oddelení počítať medzi spoločne posudzované osoby. Na základe počtu osôb zistí, aké sú minimálne finančné potreby takejto rodiny na prežitie. Treba si uvedomiť, že ide o „minimálne finančné nároky“ z pohľadu práva a vypočítaná suma nemusí odzrkadľovať reálne potreby rodiny. Ak sa v okruhu spoločne posudzovaných osôb nachádzajú viaceré dospelé osoby, iba pri jednej z nich sa počíta ZM1, pre všetky ostatné dospelé osoby sa počíta ZM2. Nezaopatrené deti (aj keď môže ísť o dospelé osoby) sa počítajú sumou ZM3. Sociálny pracovník bude teda rátať životné minimum rodiny nasledovne:

+ ZM1 (rodič 1)
+ ZM2 (rodič 2)
+ ZM3 (študent)
+ ZM3 (súrodenec 1)
+ ZM3 (súrodenec 2)
———————————
VÝSLEDOK

Predošlé sumy životného minima

Pre účely daňového priznania je potrebné poznať aj sumy životného minima za predošlý rok. Ponúkame prehľad vývoja súm životného minima za predošlé roky (mesačné hodnoty).

Platnosť Plnoletá osoba Ďalšia plnoletá osoba Nezaopatrené dieťa
od 1. júla 2022 234,42 € 163,53 € 107,03 €
od 1. júla 2021 218,06 € 152,12 € 99,56 €
od 1. júla 2020 214,83 € 149,87 € 98,08 €
od 1. júla 2019 210,20 € 146,64 € 95,96 €
od 1. júla 2018 205,07 € 143,06 € 93,61 €
od 1. júla 2017 199,48 € 139,16 € 91,06 €
od 1. júla 2016 198,09 € 138,19 € 90,42 €
od 1. júla 2015 198,09 € 138,19 € 90,42 €
od 1. júla 2014 198,09 € 138,19 € 90,42 €
od 1. júla 2013 198,09 € 138,19 € 90,42 €
od 1. júla 2012 194,58 € 135,74 € 88,82 €
od 1. júla 2011 189,83 € 132,42 € 86,65 €
od 1. júla 2010 185,38 € 129,31 € 84,61 €

Autor Patrik Lučan dňa 1. júl 2022.
Chyba v článku? Napíšte nám