O pridelení finančnej podpory v podobe sociálneho štipendia rozhoduje tvoja škola na základe kritérií stanovených Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR. Žiadosť sa podáva spolu s potrebnými dokladmi o príjmoch členov domácnosti, tzv. spoločne posudzovanými osobami. Vysoká škola rozhodne o pridelení štipendia do 30 dní. Ak je tvoj prípad zložitý, táto doba môže byť aj o čosi dlhšia. Preto je užitočné hneď pri prvom stretnutí si s pracovníkom na študijnom oddelení dohodnúť postup a zoznam dokladov, ktoré treba priniesť.

  1. Navštív študijného referenta na škole
    Na každej škole existuje študijný referent, ktorý sa zaoberá problematikou sociálnych štipendií a prijíma žiadosti. Navštív ho a prekonzultuj s ním svoju situáciu.
  2. Vyplň žiadosť o štipendium a doruč potvrdenia o príjmoch
    Základným podkladom k žiadosti o sociálne štipendium sú doklady o príjmoch členov domácnosti. Študijný referent ti pri prvej konzultácii povie aké dokumenty mu bude potrebné doručiť.
  3. Na rozhodnutie o pridelení sociálneho štipendia bude treba čakať
    Spracovanie tvojej žiadosti môže trvať niekoľko týždňov, preto treba byť trpezlivý. Žiadosť sa podáva na základe zistenia, že na štipendium máš nárok. Ak by aj došlo k dlhšiemu omeškaniu, numusíš mať obavy, štipendium sa vypláca s platnosťou odo dňa podania žiadosti.

Autor Patrik Lučan dňa 16. február 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám