Fajčenie zabije asi 11-tisíc Slovákov ročne.

Celosvetovo fajčenie alebo žuvanie tabaku zabije viac než 8 miliónov ľudí ročne, uvádza výskum Svetovej zdravotníckej organizácie.

Sedem miliónov ľudí zomrie na následky vlastnej spotreby. Až 1,2 miliónov nefajčiarov je zabitých pasívnym fajčením.

Výskumy ukázali, že iba úplne nefajčiarke prostredie dokáže ochrániť ľudí pred zdravotnými problémami spôsobenými pasívnym fajčením.

Fajčenie zaťažuje ekonomiku

Fajčenie sa zdá byť súkromnou záležitosťou jednotlivcov. Nie je to však celkom pravda.

Spotreba tabakových výrobkov má totiž drastický vplyv na zdravie jednotlivcov, celej spoločnosti a našu ekonomiku.

Štát na riešenie negatívnych dôsledkov fajčenia musí vynakladať miliardy eur.

Koľko peňazí utratíš na cigaretách?
Vypočítaj si v Online aplikácii

Finančné škody spôsobené fajčením

Štúdia University of Illinois at Chicago hovorí, že spoločenské náklady fajčenia sa v krajinách EU pohybujú na úrovni 2,4% hrubého domáceho produktu ročne.

Spoločenská strata pri HDP Slovenska z roku 2021 predstavuje hodnotu 2,33 miliardy eur.

Fajčenie sa týka aj nefajčiarov

V prepočte na obyvateľa Slovenska vo veku od 15 do 79 rokov, vrátane nefajčiarov, je finančné bremeno spôsobené fajčením až 532 eur ročne.

Časť tejto sumy ako hodnotu nikdy nevyrobíme a časť z nej strácame v podobe zvýšených nákladov na kompenzáciu škôd spôsobených fajčením.

Zničené životy a zdevastovaná krajina

Medzi hlavné spoločenské náklady patria tieto:

  • Finančné náklady na zdravotnú starostlivosť fajčiarov, ale aj nefajčiarov s poškodeným zdravím.
  • Strata zárobkov, práceneschopnosť počas obdobia liečby a znížená pracovná produktivita.
  • Prepočítaná cena predčasnej úmrtnosti a ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je kompenzované sociálnymi dávkami, alebo poistením.
  • Ďalšie nepriame náklady, ako napríklad čistenie verejných priestorov, alebo oheň spôsobený nedbanlivosťou. Okrem toho špaky z cigariet sú jedným z najväčších dôvodov znečistenia miest. Pestovanie tabaku v krajinách tretieho sveta spôsobuje environmentálnu záťaž, odlesňovanie rozsiahlych území a zaberanie ornej pôdy, ktorá by inak mohla byť využitá na pestovanie potravín.

Fajčenie stojí veľa peňazí

Okrem nákladov na kúpu cigariet musia fajčiari počítať aj so zvýšenými cenami za zdravotné poistenie.

Poisťovne zohľadňujú zvýšené zdravotné riziká fajčiarov pri cenách za životné poistenie. To môže fajčiara stáť až o 20% drahšie než nefajčiara, čo predstavuje naviac desiatky eur ročne.

Zvyšovanie daní na tabakové výrobky, zákaz fajčenia v reštauráciách a na verejných priestranstvách sú spôsoby, akými sa vyspelé krajiny snažia znížiť počet fajčiarov.

Nech sú zdravotné dôvody akékoľvek, často platí, že vysoké finančné náklady sú najviac motivujúci faktor prečo skoncovať s cigaretami.

Koľko peňazí utratíš na cigaretách?
Vypočítaj si v Online aplikácii

Zdroj: WHO, European Lung White Book, Úrad verejného zdravotníctva SR, Štatistický úrad SR

Autor Patrik Lučan dňa 10. október 2022.
Chyba v článku? Napíšte nám