Rozdelenie krajín do Prvého, Druhého, Tretieho a Štvrtého sveta je koncept, ktorý bol vytvorený počas studenej vojny medzi kapitalistickým Západom a Sovietskym zväzom, v rokoch 1945 až 1991.

Krajiny prvého sveta

Ešte pred rozpadom Sovietskeho zväzu do roku 1991 boli takto označované západné krajiny s rozvinutým trhovým hospodárstvom, stabilnou menou a demokratickým systémom vládnutia. Medzi tieto krajiny boli zaraďované západné krajiny Európy, USA, Kanada, Japonsko, Austrália.

Krajiny druhého sveta

Väčšina krajín do roku 1991 bola označovaná ako krajiny druhého sveta. Tieto štáty nespĺňali podmienky ekonomického a sociálneho rozvoja prvého sveta. Mnohé z nich boli pod nadvládou Sovietského zväzu s autokratickým spôsobom vládnutia a slabou ekonomikou. Medzi krajinami druhého sveta bolo Československo, Poľsko, Maďarsko a viaceré štáty  Latinskej a južnej Ameriky.

Krajiny tretieho sveta

Mnohé z krajín tretieho sveta boli pôvodne kolóniami západných krajín. Oslobodenie od koloniálnej nadvlády prinieslo vážne problémy s rozvojom vlastného hospodárskeho systému. Krajiny tretieho sveta sú charakteristické nepokojmi a chudobou. Ďalšim z typyckých znakov je aj vysoká pôrodnosť a úmrtnosť detí. Veľká časť populácie je závislá na lokálnych zdrojoch a nie je aktívne zapojená do medzinárodného ekonomického systému. Medzi krajiny tretieho sveta sa dodnes radia mnohé štáty Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky.

Krajiny štvrtého sveta

Obyvatelia štvrtého sveta nemajú žiadne politické väzby a prepojenie na svetovú ekonomiku. Pobývajú v nomádskych komunitách a živia sa lovom zveri. Pojem štvrtý svet nehovorí o štátoch ako celku. Štvrtý svet označuje hlavne komunity pôvodných obyvateľov.

Súčasné rozdelenie sveta

Z hľadiska ekonomiky sa dnes uprednostňuje zaradenie krajín sveta do rozvinutých, rozvojových a hraničných trhov.

Autor Redakcia dňa 15. máj 2020.
Chyba v článku? Napíšte nám