Pracoval-a si minulý rok 2020 na brigádach alebo v trvalom pracovnom pomere? Povinnosť podať daňové priznanie sa najskôr týka aj teba.

Daňové priznanie za niekoľko minút!
Aplikácia daňového priznania →

Potvrdenia o príjme za rok 2020

Prvým dôležitým krokom je zohnať potvrdenia o príjme od zamestnávateľov u ktorých si pracoval minulý rok a mal s nimi spísanú zmluvu.

Ak si pracoval iba cez pracovnú agentúru, potvrdenie o príjme ti vystaví agentúra. V opačnom prípade si musíš vypýtať potvrdenia od všetkých zamestnávateľov.

Ako to funguje?

Predtým, než sa pustíš do vyplnenia svojho daňového priznania, odporúčame prečítať si článok v ktorom ponúkame základné informácie o daňovom priznaní.

Aplikácia daňového priznania

Svoje daňové priznanie môžeš mať hotové za niekoľko minút. Nemusíš čítať ďalšie inštrukcie uvedené nižšie, všetko za teba spraví naša appka.

Daňové priznanie za niekoľko minút!
Aplikácia daňového priznania →

Príklad daňového priznania študenta

Nasledujúci príklad ukazuje ako vyplní daňové priznanie študent, ktorý brigádoval v roku 2020 cez pracovnú agentúru. Zamestnávateľ vystavil potvrdenie o príjmoch, na ktorom sú uvedené nasledujúce sumy. Spolu v priebehu roka študent zarobil 2900 eur v hrubom. Agentúra z jeho platu vopred odviedla 372 eur ako daňový preddavok a 180 eur ako sociálne odvody.

Vyplň tlačivo daňového priznania typu A podľa tohto postupu, ktorý má 17 krokov.

1.

Do riadka 01 napíš svoje rodné číslo. Hneď vedľa napravo je položka Druh daňového priznania, tu krížikom zaškrtni prvú možnosť (daňové priznanie) a následne ďalej napravo je položka Za rok, sem napíš 2020, pretože daňové priznanie podávaš za predošlý rok.

2.

Na každej strane tlačiva sa hore v hlavičke nachádza políčko DIČ (Rodné číslo), sem všade dopíš svoje rodné číslo.

3.

Do riadkov 03 až 10 napíš svoje osobné údaje, meno a adresu trvalého bydliska.

4.

Do riadkov 25 a 26 napíš svoje telefónne číslo a e-mail. Daňovému úradu tak uľahčíš komunikáciu s tebou v prípade, že sa nájde chyba vo vyplnenom tlačive.

5.

Do riadka 36 zadaj súčet všetkých tvojich hrubých príjmov, spomínaných 2900 eur. Nakoľko si pracovala ako brigádnik a tvoj zamestnávateľ s tebou nespisoval zmluvu na trvalý pracovný pomer, rovnakú sumu zapíš aj do riadka 36a.

6.

Do riadkov 37 a 37a zadaj súčet odvodov, ktoré zamestnávateľ za teba zaplatil do sociálnej poisťovne, sumu 180 eur.

7.

Rozdiel tvojho celkového hrubého príjmu (riadok 36) a zaplatených odvodov (riadok 37) predstavuje základ dane (2900 - 180). Výslednú sumu 2720 eur zapíš do riadka 38.

8.

Do riadka 39 napíš sumu 4414,20 eur, čo predstavuje nezdaniteľný základ dane pre rok 2020.

Daňové priznanie za niekoľko minút!
Aplikácia daňového priznania →

9.

Do riadka 43 zapíš tú sumu z riadka 38 alebo 39, ktorá je nižšia. V tvojom prípade ide o sumu 2720 eur z riadka 38.

10.

Nakoľko rozdiel základu dane z riadka 38 a nezdaniteľného minima z riadka 43 je nula, do riadka 44 zadaj sumu 0 eur.

11.

Keďže základ dane je 0 eur, tvoja daň je taktiež nulová. Do riadkov 45, 56, 58 a 64 zapíš 0 eur.

12.

Do riadka 69 uveď, že tvoja pracovná agentúra vopred zaplatila daň vo výške 372 eur.

13.

Výsledok tvojho daňového priznania je daň 0 eur. Do riadka 71 napíš číslo 0 eur.

14.

Nakoľko pracovná agentúra zaplatila tvoju daň vopred, vznikol ti daňový preplatok. Do riadka 72 zadaj sumu zamestnávateľom vopred zaplatenej dane 372 eur.

15.

V oddieli VIII. zaškrtni políčko Neuplatňujem postup podľa §50 zákona a do riadka 83 zadaj 0 eur.

16.

Do riadka 87 napíš počet príloh 1, pretože k daňovému priznaniu treba priložiť potvrdenie z pracovnej agentúry. Vedľa sa podpíš a zadaj aktuálny dátum.

17.

Na záver požiadaj daňový úrad, aby ti vrátil späť vopred zaplatené dane. Treba preto vyplniť XI. oddiel (Žiadosť o vyplatenie daňového ...). Krížikom zaškrtni možnosť Žiadam o vrátenie daňového preplatku, dopíš aktuálny dátum a podpíš sa. Zároveň si môžeš zvoliť akou formou ti majú byť peniaze vrátené, buď poštovou poukážkou alebo prevodom na účet. Ak chceš previesť peniaze na bankový účet, doplň číslo bankového účtu.

 
DP

Stiahni si ukážku

Pozri ako vyzerá tento príklad vo vyplnenom tlačive daňového priznania študenta - súbor PDF na stiahnutie (4.6 MB).

 

Alebo vyplň priznanie v appke

Jednoduché a rýchle riešenie! Použi našu aplikáciu daňového priznania.

Ako postupovať ďalej?

Keď sa ti úspešne podarilo vyplniť daňové priznanie, pokračuj v kroku 8. na stránke podanie daňového priznania 2020.

Daňové priznanie za niekoľko minút!
Aplikácia daňového priznania →

Autor Patrik Lučan dňa 26. február 2021.
Chyba v článku? Napíšte nám