Pracoval-a si minulý rok 2021 na brigádach alebo v trvalom pracovnom pomere? Povinnosť podať daňové priznanie sa najskôr týka aj teba.

Daňové priznanie za niekoľko minút!
Aplikácia daňového priznania

Potvrdenia o príjme za rok 2021

Prvým dôležitým krokom je zohnať potvrdenia o príjme od zamestnávateľov u ktorých si pracoval minulý rok a mal s nimi spísanú zmluvu.

Ak si pracoval iba cez pracovnú agentúru, potvrdenie o príjme ti vystaví agentúra. V opačnom prípade si musíš vypýtať potvrdenia od všetkých zamestnávateľov.

Ako to funguje?

Predtým, než sa pustíš do vyplnenia svojho daňového priznania, odporúčame prečítať si článok v ktorom ponúkame základné informácie o daňovom priznaní.

Aplikácia daňového priznania

Svoje daňové priznanie môžeš mať hotové za niekoľko minút. Nemusíš čítať ďalšie inštrukcie uvedené nižšie, všetko za teba spraví naša appka.

Daňové priznanie za niekoľko minút!
Aplikácia daňového priznania

Príklad daňového priznania študenta

Nasledujúci príklad ukazuje ako vyplní daňové priznanie študent, ktorý brigádoval v roku 2021 cez pracovnú agentúru. Zamestnávateľ vystavil potvrdenie o príjmoch, na ktorom sú uvedené nasledujúce sumy. Spolu v priebehu roka študent zarobil 2600 eur v hrubom. Agentúra z jeho platu vopred odviedla 355 eur ako daňový preddavok, 120 eur na sociálne odvody a 50 eur na zdravotné odvody.

Použi tlačivo daňového priznania typu A.

1.

Do riadka 01 napíš svoje rodné číslo. Hneď vedľa vpravo je položka Druh daňového priznania, tu krížikom zaškrtni prvú možnosť (daňové priznanie) a následne ďalej napravo je položka Za rok, sem napíš 2021, pretože daňové priznanie podávaš za predošlý rok.

2.

Na každej strane tlačiva sa hore v hlavičke nachádza políčko DIČ (Rodné číslo), sem všade dopíš svoje rodné číslo.

3.

Do riadkov 03 až 10 napíš svoje osobné údaje, meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska.

4.

Do riadkov 25 a 26 napíš svoje telefónne číslo a e-mail. Daňovému úradu tak uľahčíš komunikáciu s tebou v prípade, že sa nájde chyba vo vyplnenom tlačive.

5.

Do riadka 34 zadaj súčet všetkých tvojich hrubých príjmov, spomínaných 2600 eur. Nakoľko si pracoval-a ako brigádnik a tvoj zamestnávateľ s tebou nespisoval zmluvu na trvalý pracovný pomer, rovnakú sumu zadaj aj do riadka 35.

6.

Do riadka 37 napíš sumu zaplateného sociálneho poistenia 120 eur a do riadka 38 napíš sumu zaplateného zdravotného poistenia 50 eur. Následne do riadka 36 zadaj súčet oboch poistení, ktoré zamestnávateľ za teba počas roka zaplatil, spolu 170 eur.

7.

Rozdiel tvojho celkového hrubého príjmu (riadok 34) a zaplateného sociálneho a zdravotného poistenia (riadok 36) predstavuje základ dane (2600 eur - 170 eur). Výsledok 2430 eur zadaj do riadka 39.

8.

Do riadka 40 napíš sumu 4511,43 eur, čo predstavuje nezdaniteľný základ dane pre rok 2021.

Daňové priznanie za niekoľko minút!
Aplikácia daňového priznania

9.

Do riadka 43 zadaj tú sumu z riadka 39 alebo 40, ktorá je nižšia. V tvojom prípade ide o sumu 2430 eur z riadka 39.

10.

Keď odpočítaš sumu z riadka 39 (základ dane) sumu z riadka 43 (zníženie základu dane) výsledok bude nula. Do riadka 44 zadaj číslo 0.

11.

Keďže základ dane v riadku 44 je 0 eur, tvoja daň je taktiež nula. Do riadkov 45, 56, 58 a 64 zapíš 0.

12.

Do riadka 69 napíš, že pracovná agentúra už v priebehu minulého roka vopred za teba zaplatila daň z príjmu vo výške 355 eur.

13.

Výsledok tvojho daňového priznania je daň 0 eur. Do riadka 71 napíš číslo 0.

14.

Nakoľko pracovná agentúra zaplatila daň z príjmu vopred (suma z riadku 69), vznikol ti daňový preplatok. Do riadka 72 zadaj číslo 355.

15.

Na strane 5 v časti VIII. ODDIEL zaškrtni krížikom políčko Neuplatňujem postup podľa §50 zákona a do riadka 83 zadaj 0.

16.

Na strane 6 do riadka 87 napíš počet príloh 1, pretože k daňovému priznaniu treba priložiť potvrdenie z pracovnej agentúry. Vedľa sa podpíš a uveď dnešný dátum.

17.

Na záver požiadaj daňový úrad, aby ti vrátil vopred zaplatené dane. Treba preto vyplniť XI. ODDIEL. Krížikom zaškrtni voľbu Žiadam o vrátenie daňového preplatku, do riadka nižšie pridaj dnešný dátum a podpíš sa. Zároveň si môžeš zvoliť akou formou ti majú byť peniaze vrátené, buď poštovou poukážkou alebo prevodom na účet. Ak chceš previesť peniaze na bankový účet, zaškrtni krížikom voľbu "na účet" a doplň číslo svojho bankového účtu.

Hotovo.

 
DP

Stiahni si ukážku

Pozri ako vyzerá tento príklad vo vyplnenom tlačive daňového priznania študenta - súbor PDF na stiahnutie (4.6 MB).

 

Alebo vyplň priznanie v appke

Jednoduché a rýchle riešenie! Použi našu aplikáciu daňového priznania.

Ako postupovať ďalej?

Keď sa ti úspešne podarilo vyplniť daňové priznanie, pokračuj v kroku 8. na stránke podanie daňového priznania v roku 2021.

Daňové priznanie za niekoľko minút!
Aplikácia daňového priznania

Autor Patrik Lučan dňa 11. január 2022.
Chyba v článku? Napíšte nám