Daňové priznanie študentov v roku 2018

Ukážeme ti krok za krokom ako správne vyplniť daňové priznanie študenta v roku 2018. Pomocou aplikácie daňového priznania môžeš mať svoje daňové priznanie hotové už za niekoľko minút.

Pracoval si minulý rok 2017 na brigádach alebo v trvalom pracovnom pomere? Zamestnávatelia často odvádzajú za pracujúcich ako aj študentov preddavky na daň. Podaním daňového priznania tak môžeš získať tieto peniaze späť od štátu. Príjmy, ktoré sú nižšie než suma nezdaniteľnej časti základu dane, tzv. nezdaniteľné minimum, sú totiž oslobodené od platenia daní. Väčšina študentov preto dane neplatí.

Daňové priznanie za niekoľko minút!
Aplikácia daňového priznania →

Potvrdenia o príjme od zamestnávateľov

Prvým dôležitým krokom je zohnať potvrdenia o príjme od zamestnávateľov u ktorých si pracoval minulý rok a mal s nimi spísanú zmluvu. Ak si pracoval cez pracovnú agentúru, potvrdenie o príjme ti vystaví agentúra. V prípade, že si mal podpísané zmluvy s viacerými zamestnávateľmi, bude potrebné aby si zohnal potvrdenia jednotlivo od všetkých zamestnávateľov.

Ako to funguje?

Predtým, než sa pustíš do vyplnenia svojho daňového priznania, odporúčame prečítať si článok v ktorom ponúkame základné informácie o daňovom priznaní.

Aplikácia daňového priznania

Svoje daňové priznanie môžeš mať hotové za niekoľko minút. Nemusíš čítať ďalšie inštrukcie uvedené nižšie, všetko za teba spraví naša appka.

Daňové priznanie za niekoľko minút!
Aplikácia daňového priznania →

Príklad daňového priznania študenta

Lucia v lete minulého roku brigádovala v kaviarni a cez pracovnú agentúru. Zamestnávatelia jej vystavili potvrdenie o príjmoch na ktorých sú uvedené nasledujúce sumy. Spolu v priebehu roka zarobila 2700 Eur v hrubom. Zamestnávatelia jej z platu dokopy strhli 500 Eur na zaplatenie dane a 160 Eur na sociálne odvody. Výsledok daňového priznania ukazuje, že štát musí Lucii vrátiť zaplatené dane. Lucia vyplní tlačivo daňového priznania typu A podľa nasledovných inštrukcií.

1.

Do riadka 01 napíš svoje rodné číslo. Hneď vedľa napravo je položka Druh daňového priznania, tu krížikom zaškrtni prvú možnosť (daňové priznanie) a následne ďalej napravo je položka Za rok, sem napíš rok 2017, pretože daňové priznanie podávaš za predošlý rok.

2.

Na každej strane tlačiva sa hore v hlavičke nachádza políčko Rodné číslo (DIČ), sem všade dopíš svoje rodné číslo.

3.

Do riadkov 03 až 10 napíš svoje meno a adresu trvalého bydliska.

4.

Do riadkov 25 a 26 napíš svoj kontaktný telefón a e-mail. Daňovému úradu tak uľahčíš komunikáciu s tebou v prípade, že sa nájde chyba vo vyplnenom tlačive.

5.

Do riadka 32 zadaj súčet všetkých tvojich hrubých príjmov, spomínaných 2700 Eur. Nakoľko si pracovala ako brigádnik a tvoj zamestnávateľ s tebou nespisoval zmluvu na trvalý pracovný pomer, rovnakú sumu zapíš aj do riadka 32a.

6.

Do riadkov 33 a 33a zadaj súčet odvodov, ktoré zamestnávateľ za teba zaplatil do sociálnej poisťovne, sumu 160 Eur.

7.

Rozdiel tvojho celkového hrubého príjmu (riadok 32) a zaplatených odvodov (riadok 33) predstavuje základ dane. Výslednú sumu 2540 Eur zapíš do riadkov 34 a 36.

8.

Do riadka 37 napíš sumu 3803,33 €, čo predstavuje nezdaniteľné minimum pevne stanovené vládou SR.

9.

Do riadka 41 zapíš tú sumu z riadka 36 alebo 37, ktorá je nižšia. V tvojom prípade ide o sumu 2540 Eur (z riadka 36).

10.

Nakoľko rozdiel základu dane z riadku 36 a nezdaniteľného minima z riadka 41 je nula, do riadka 42 zadaj sumu 0 Eur.

11.

Keďže základ dane je 0 Eur, tvoja daň je taktiež nulová. Do riadkov 43, 56 a 58 zapíš 0 Eur.

12.

Do riadka 64 uveď, že tvoji zamestnávatelia vopred zaplatili daň vo výške 500 Eur.

13.

Výsledok tvojho daňového priznania je daň 0 Eur. Nakoľko tvoji zamestnávatelia daň zaplatili vopred, vznikol ti daňový preplatok. Do riadka 65 napíš číslo 0 Eur. Následne do riadka 66 zadaj sumu zamestnávateľmi vopred zaplatenej dane 500 Eur.

14.

V oddieli VIII. zaškrtni políčko Neuplatňujem postup podľa §50 zákona a do riadka 75 zadaj 0 Eur.

15.

Do riadka 79 napíš počet príloh 2, pretože k daňovému priznaniu treba priložiť potvrdenie od oboch zamestnávateľov. Vedľa sa podpíš a zadaj aktuálny dátum.

16.

Na záver požiadaj daňový úrad, aby ti vrátil späť vopred zaplatené dane vo výške 500 Eur (daňový preplatok z riadka 66). Treba preto vyplniť XI. oddiel (Žiadosť o vyplatenie ...). Krížikom zaškrtni možnosť Žiadam o vrátenie daňového preplatku, dopíš aktuálny dátum a podpíš sa. Zároveň si môžeš zvoliť akou formou ti majú byť peniaze vrátené, buď poštovou poukážkou alebo prevodom na účet. Ak chceš previesť peniaze na bankový účet, nezabudni zapísať číslo účtu.

Mám to! Čo treba urobiť ďalej?

Keď sa ti úspešne podarilo vyplniť daňové priznanie, pokračuj v kroku 8. na stránke podanie daňového priznania 2018.

Daňové priznanie za niekoľko minút!
Aplikácia daňového priznania →

Horúce témy

10 krokov ako zvládnuť daňové priznanie 2018

V nasledujúcih krokoch ti ukážeme postup ako úspešne zvládnuť daňové priznanie študenta a ako požiadať o vrátenie daní.

Rómovia nás neoberajú o sociálne dávky. Nezmysel, tvrdia štatistiky.

Mýtus o tom, že rómovia okrádajú štát o veľké peniaze, je vyvrátený. Do rómskych osád putujú totiž len 3 percentá sociálnych dávok, zvyšnú väčšinu poberajú Slováci.