Pracoval-a si v minulom roku 2023 v trvalom pracovnom pomere a na brigádach?

Daňové priznanie za niekoľko minút!
Aplikácia daňového priznania

Potvrdenia o príjme za rok 2023

Od zamestnávateľov, pre ktorých si minulý rok pracoval-a, si vypýtaj vyplnené tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch.

Ak si pracoval-a pre viaceré firmy cez pracovnú agentúru, potvrdenie o príjme ti vystaví pracovná agentúra.

Ako to funguje?

Predtým, než začneš, prečítaj si základné informácie o daňovom priznaní.

Aplikácia daňového priznania 2024

Svoje daňové priznanie môžeš mať hotové za niekoľko minút. Nemusíš čítať ďalšie inštrukcie uvedené nižšie, všetko za teba spraví naša appka.

Daňové priznanie za niekoľko minút!
Aplikácia daňového priznania

Zadanie

Nasledujúci príklad ukazuje ako vyplní daňové priznanie Juraj, ktorý pracoval na skrátený pracovný úväzok vo firme AAAA s.r.o a brigádoval cez pracovnú agentúru BBBB s.r.o.

Firma AAAA s.r.o. vystavila Jurajovi potvrdenie o zdaniteľných príjmoch s nasledovnými údajmi:

  • Hrubý príjem: 10400 eur
  • Sociálne odvody: 960 eur
  • Zdravotné odvody: 600 eur
  • Preddavky na daň: 422 eur

Pracovná agentúra BBBB s.r.o. vystavila Jurajovi potvrdenie o zdaniteľných príjmoch s nasledovnými údajmi:

  • Hrubý príjem: 830 eur na dohody
  • Sociálne odvody: 0 eur
  • Zdravotné odvody: 240 eur
  • Preddavky na daň: 0 eur

Príklad daňového priznania zamestnanca a študenta v tlačive typu A v roku 2024

1. krok

Do riadka 01 napíš svoje rodné číslo. V políčku Druh daňového priznania krížikom zaškrtni daňové priznanie. Do políčka Za rok napíš 2023, pretože daňové priznanie podávaš za predošlý rok.

2. krok

Na každej strane tlačiva sa hore v hlavičke nachádza políčko DIČ (Rodné číslo), sem napíš svoje rodné číslo.

3. krok

Do riadkov 03 až 10 zadaj svoje osobné údaje - meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska.

4. krok

Do riadka 25 napíš svoje telefónne číslo a do riadka 26 e-mail. Daňovému úradu tak uľahčíš komunikáciu s tebou v prípade potreby.

5. krok

Presuň sa na stranu 3. Do riadka 34 zadaj súčet všetkých svojich hrubých príjmov, spolu 11230 eur. Príjem z dohody/brigády od pracovnej agentúry BBBB s.r.o. zapíš do riadka 35, sumu 830 eur.

6. krok

Do riadka 36 zadaj súčet sociálnych a zdravotných odvodov od všetkých zamestnávateľov, spolu 1800 eur. Potom do riadka 37 zadaj súčet sociálneho poistenia od všetkých zamestnávateľov, spolu 960 eur a do riadka 38 sumu zdravotných odvodov, spolu 840 eur.

7. krok

Od čísla v riadku 34 odpočítaj číslo z riadka 36 a do riadka 39 zadaj výslednú sumu 9430 eur.

8. krok

Do riadka 40 zadaj sumu nezdaniteľnej časti základu dane (nezdaniteľné minimum), ktoré je v tvojom prípade 4922,82 eur. Prečo je to práve táto suma si môžeš prečítať v článku Nezdaniteľné minimum.

9. krok

Do riadka 43 zadaj číslo z riadka 39 alebo 40 - to, ktoré je nižšie. V našom prípade je to číslo 4922,82 eur.

10. krok

Od čísla z riadka 39 odpočítaj číslo uvedené v riadku 43 a do riadka 44 zadaj výsledok 4507,18 eur. Z tejto sumy sa vypočíta tvoja daň.

Stiahni si celý príklad

DP

Pozri ako vyzerá uvedený príklad vo vyplnenom tlačive daňového priznania typ A - súbor PDF na stiahnutie (760 kB).

Vyplň priznanie v appke za pár minút

Jednoduché a rýchle riešenie. Použi našu aplikáciu daňového priznania.

Ako postupovať ďalej?

Keď sa ti úspešne podarilo vyplniť daňové priznanie, pokračuj v kroku 8. na stránke podanie daňového priznania v roku 2024.

Daňové priznanie za niekoľko minút!
Aplikácia daňového priznania

Autor Redakcia dňa 1. marec 2024.
Chyba v článku? Napíšte nám