Slovensko sa stalo bojovým poľom zástancov a odporcov možnosti podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva. Obidve strany zdieľajú rovnaký názor, že čím menej potratov, tým lepšie. Zásadný rozdiel je však v tom, že kým zástancovia priznávajú ženám možnosť slobodnej voľby, odporcovia ženám nedávajú na výber.

Zástancovia priznávajú ženám možnosť slobodnej voľby, odporcovia ženám nedávajú na výber.

Súčasný prístup k morálke, reprodukčnému zdraviu a právam je výsledok zhody dosiahnutej v roku 1994 na medzinárodnej konferencii ICPD.

Faktom je, že veľa žien sa v živote dostane do krízovej situácie. Nerovnosť medzi mužmi a ženami spôsobuje, že ženy musia vo väčšine prípadov znášať najťažšie následky. Neplánované tehotenstvo je jedným z takýchto prípadov.

  • Zažívaš fyzické alebo psychické násilie zo strany partnera?
  • Bolo dieťa počaté po znásilnení?
  • Opustil ťa otec dieťaťa?
  • Nemáš dokončenú školu?
  • Nemáš rodinu, ktorá by ti pomohla?
  • Máš zlú finančnú situáciu?

Aké sú možnosti ak si dieťa nechceš nechať?

Adopcia dieťaťa

Adopciou sa matka vzdáva všetkých práv k dieťaťu, zároveň nemá voči dieťaťu ani žiadne povinnosti. Dieťa sa stane členom prijímajúcej rodiny. Po pôrode je potrebné podpísať súhlas s adopciou a dieťa je následne na adopciu ponúknuté. Adoptívni rodičia musia absolvovať prípravu na osvojenie, sú preverení psychológom, sociálnym úradom a súdom. 

Náhradná starostlivosť

Ak sa matka nechce po pôrode vzdať svojho dieťaťa, môže sa o dieťa starať niekto iný, kým sa životná situácia matky nezlepší. Náhradná starostlivosť sa často vykonávaná blízkou osobou. Možná je aj pestúnska starostlivosť cudzím párom. Počas trvania náhradnej a pestúnskej starostlivosti zostáva biologická matka zákonným rodičom a má právo sa s dieťaťom stretať.

Utajený pôrod

Matka môže požiadať o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom. Pôrod prebehne v nemocnici, údaje o matke sa však nezapisujú sa do zdravotnej dokumentácie dieťaťa. Matka má šesť týždňov na to, aby svoje rozhodnutie zmenila, potom môže byť dieťa adoptované.

Umelé prerušenie tehotenstva

Interupciu je možné vykonať do 12. týždňa tehotenstva (od prvého dňa poslednej menštruácie). V prípade závažných zdravotných dôvodov, ohrozujúcich život ženy, je táto lehota neobmedzená.

Interupciu je možné vykonať do 12. týždňa tehotenstva.

Pokiaľ o interupciu požiada dievča mladšie ako 16 rokov, je nevyhnutný súhlas zákonného zástupcu (rodič, pestún, atď). Ak ide o ženu, ktorá je vo veku od 16 do 18 rokov, súhlas zákonného zástupcu sa už nevyžaduje. V takom prípade zdravotnícke zariadenie však informuje zákonného zástupcu o interrupcii. Od veku 18 rokov je interupcia súkromnou záležitosťou ženy a musí byť vykonaná utajene, nikto sa o tomto zákroku nemá právo dozvedieť.

Aká je cena interupcie?

Interupcia je platený výkon, jej cena sa pohybuje okolo 300 eur na štátnej klinike a 400 až 550 eur na súkromnej klinike.

V cene je zahrnutá konzultácia, vstupné vyšetrenie, samotný zákrok, lieky proti bolesti a hospitalizácia.

Interupciu možno podstúpiť aj v zahraničí na súkromných klinikách. Môže to byť však nepraktické vzhľadom na vzdialenosť.

  • Česká republika - približne 260 eur
  • Slovensko - približne 300 eur
  • Rakúsko - približne 600 eur
  • Maďarsko - približne 700 eur

Kde hľadať pomoc?

Rozhodnutie nie je jednoduché, závisí od tvojej osobnej situácie. Nech už je tvoje rozhodnutie akékoľvek, je absolútne v poriadku. Pred rozhodnutím môžeš kontaktovať niektoré z poradenských centier. Psychologická pomoc, podpora a poradenstvo je bezplatné.

Pomoc ženám v núdzi poskytujú organizácie na stránkach Možnosť voľby, ako aj organizácie na stránkach Kmotričky.

Zdroje: WHOSlovenský pacient

Autor Patrik Lučan dňa 28. jún 2020.
Chyba v článku? Napíšte nám