Štát podporuje študentov VŠ výhodnými študentskými pôžičkami. Tento rok bol však takmer každý druhý žiadateľ zamietnutý pre nedostatok financií. Žiadame vládu SR aby zachránila systém študentských pôžičiek tak, že vyčlení 10 mil. Eur zo štátneho rozpočtu na ich vyplácanie.

Je nás každoročne veľa, nás študentov vysokých škôl, ktorí potrebujeme získať peniaze na svoje štúdium a svoj študentský život. Nie každý má rodičov, ktorí ho môžu plne podporovať, nie každý získa štipendium a nie každý môže dobre študovať a zároveň pracovať. V roku 1995 prišiel štát s riešením, poskytovať študentom výhodné pôžičky za podmienok, aké neposkytne žiadna súkromná banka. Za podmienok, ktoré sú priateľské k študentom a plne chápu naše potreby. Pôžičky rozdeľuje štátom zriadený Fond na podporu vzdelávania.

Na rozdiel od štipendia je študentská pôžička pre štát návratnou investíciou, pretože všetky peniaze raz vrátime späť a opätovne môžu byť požičané ďalším študentom. Pre nás študentov je to príležitosť ako získať peniaze a nemať stres so zladením študentského a osobného života a s časom tráveným na brigádach. Zároveň nás učí lepšie hospodáriť s peniazmi, byť finančne nezávislými a lepšie si uvedomovať hodnotu svojho štúdia. Viacerým z nás študentská pôžička pomáha pri platení školného či nákupe kníh a potrieb. Viacerí z nás študujú na školách, kde brigáda popri štúdiu je cestou k horším študijným výsledkom.

Od akademického roku 2011/2012 sa počet udelených pôžičiek Fondom na podporu vzdelávania dramaticky znižuje, od počtu 2990 po 1482 v súčasnom akademickom roku 2015/2016. Máme však o ne čoraz väčší záujem čo deklaruje priemerný počet 3000 predložených žiadostí každoročne za posledné 4 roky. Šancu získať pôžičku má každým rokom menej žiadateľov.

Na jednej strane sa pôžičky prispôsobili požiadavkám študentov, došlo k nárastu maximálnej hranice pôžičky zo sumy 1500 na sumu 2500 Eur ročne, zároveň však došlo aj k rapídnemu poklesu uzatvorených zmlúv. V minulom akademickom roku bolo na pôžičky vyčlenených 4,6 mil. Eur, tento rok je to už iba 3,5 mil. Eur. Pokiaľ aj v ďalších rokoch bude mať rozpočet klesajúcu tendenciu, čoskoro Fond nebude schopný poskytnúť pôžičky ani 1000 žiadateľom ročne! Ak zoberieme do úvahy, že na Slovensku študuje viac ako 175-tisíc študentov na VŠ, ide o žalostne malé číslo, nižšie ako 1 percento všetkých študentov VŠ.

Študentská pôžička poskytovaná štátom je bežná v západných európskych krajinách. Na Slovensku bez povšimnutia a podpory politikov čoskoro takmer zanikne.

Žiadame preto vládu SR, politické strany a ich poslancov v parlamente aby sa pričinili o vyčlenenie 10 mil. Eur zo štátneho rozpočtu na vyplácanie študentských pôžičiek tak aby činnosť Fondu na podporu vzdelávania bola zabezpečená na najbližšie roky.

Tieto peniaze nebudú stratené, po skončení štúdia ich štátu vrátime a budú sa môcť opätovne použiť pre ďalších študentov.

 

Petičný výbor

Patrik Lučan, Šamorín, zakladateľ webu Študentské financie
Mgr. Jana Šmelková, Prešov, predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl
PhDr. Veronika Trstianska, PhD, Nitra, predsedníčka Asociácie doktorandov Slovenska

Najčastejšie otázky

Ale veď aj banky poskytujú študentské pôžičky! Prečo žiadate vládu?

Študentské pôžičky, o ktorých tu hovoríme, boli zavedené vládou SR ako forma financovania štúdia, pre tých študentov, ktorí nemôžu získať štipendium. Zároveň bolo podmienkou, aby tieto pôžičky nekomplikovali životnú situáciu študentov počas štúdia ani v budúcnosti. Preto sa študentom počas štúdia VŠ nepočítajú úroky a neplatia žiadne poplatky. Pôžička sa začína splácať až po skončení školy a to s veľmi nízkym úrokom. Matematicky prepočítané, kým v súkromných bankách môže študent zaplatiť na poplatkoch a úrokoch aj dvojnásobok požičanej sumy, štátom zriadené pôžičky sú takmer bezplatné, študent vráti iba o málo viac než si požičia.

Je 10 miliónov Eur veľa?

Nie, v štátnom rozpočte ide o malú sumu. Štátny rozpočet je vo výške viac než 17 miliárd Eur. Medzi malé výdavky štátu patria napríklad: štatistický úrad SR - 15,20 mil. Eur, príspevok cirkvám a náboženským spoločnostiam - 38,30 mil. Eur,  vianočné príspevky dôchodcom - 65,00 mil. Eur. Veľkými výdavkami štátu sú napríklad: polícia - 767,10 mil. Eur, budovanie a správa ciest - 843,30 mil. Eur. Zdroj: cenastatu.sk.

Sú študentské pôžičky bežné aj v zahraničí?

Áno. Napríklad vo Veľkej Británii poberá študentskú pôžičku takmer 59% denných študentov VŠ. Na Slovensku môže získať študentskú pôžičku približne 1% študentov VŠ aj napriek tomu, že záujem je väčší. Zdroj: hesa.ac.uk a slc.co.uk.

Ako by mali byť prerozdelené študentské pôžičky?

Ak vláda SR poskytne na študentské pôžičky nami žiadanú sumu, Fond na podporu vzdelávania tieto peniaze rozdelí študentom v najbližších 3 rokoch. Ich návratnosť sa zobrazí najskôr o 3-4 roky, kedy ich študenti po ukončení štúdia začnú reálne splácať.

Zbieranie podpisov je ukončené s počtom 6002. Ďakujeme za podporu!

Autor Patrik Lučan dňa 17. máj 2019.
Chyba v článku? Napíšte nám