Študentská pôžička pre študentov VŠ v akademickom roku 2018/2019

Chceš sa naplno venovať štúdiu na VŠ a nemať stres? Nezískal si štipendium? Štát ti požičia peniaze na štúdium, bez byrokracie a vysokých poplatkov.

Požičaj si peniaze od štátu. Fond na podporu vzdelávania podporuje mladých ľudí ako si TY jednoducho dostupnou a lacnou študentskou pôžičkou. Bez byrokracie a vysokých poplatkov. Požičané peniaze môžeš použiť na čokoľvek. Jednoducho zober a investuj na rozbehnutie svojho života!

Koľko peňazí môžeš dostať

Minimálna výška pôžičky ........................................................................ 500 €
Maximálna výška pôžičky pre študentov I. a II. stupňa VŠ ................... 2.500 €
Maximálna výška pôžičky pre študentov III. stupňa VŠ ........................ 5.000 €

Kedy treba podať žiadosť

Fond prijíma žiadosti o študentskú pôžičku do 15. septembra 2018 a v druhom kole do 31. októbra 2018. Ak bude tvoja žiadosť schválená, bude ešte potrebné, aby si podpísanú zmluvu zaslal späť na adresu Fondu. Následne na to ti Fond pošle peniaze na účet. Je tak možné, že peniaze získaš už v priebehu novembra pri podaní žiadosti v septembri, alebo do januára pri podaní žiadosti v októbri.

Výhody študentskej pôžičky

 1. Počas štúdia na vysokej škole sa pôžička neúročí a ani nespláca.
 2. Vedenie účtu ako aj elektronický výpis účtu sú bezplatné.
 3. Počas trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky máš nárok na odklad splátok. Odklad splátok je možný celkovo najviac na 5 rokov. Pôžička sa v tomto čase nespláca.
 4. Pôžička sa úročí nízkou sadzbou, iba 3% p.a.
 5. Fond poisťuje každého klienta pre prípad trvalého úrazu alebo smrti, čo znamená, že v takýchto prípadoch bude splácanie pôžičky hradené z poistenia. Ty a tvoja rodina bude od splátok oslobodená.
 6. Lehota splatnosti pôžičky môže byť až 10 rokov, splácať začínaš až po ukončení VŠ.

Je dobré vedieť že...

 • Po skončení bakalárskeho štúdia je potrebné kontaktovať pracovníkov Fondu na podporu vzdelávania a oznámiť im, či pokračuješ ďalej v štúdiu. Po skončení štúdia na VŠ by si mal totiž začať splácať pôžičku, ak však pokračuješ v štúdiu v magisterskom, alebo inžinierskom stupni, máš nárok na odklad splátok až do skončenia ďalšieho štúdia.

Ručiteľ pôžičky

K podpísaniu zmluvy o pôžičke potrebuješ mať jedného ručiteľa, môže ním byť ktokoľvek, napr. rodič, súrodenec, iný člen rodiny, kamarát... Ručiteľom pôžičky môže byť len osoba s trvalým pobytom na Slovensku a staršia než 18 rokov, ktorá má v čase ručenia pracovný pomer na neurčitý čas alebo iný preukázateľný pravidelný zdroj príjmu (napr. dôchodok). Potvrdenie o príjme ručiteľa nie je potrebné poslať so žiadosťou o pôžičku, toto potvrdenie si od teba Fond vypýta až v prípade, že ti bude pôžička schválená.

Podmienky pre získanie študentskej pôžičky

 1. Si študentom dennej alebo externej formy štúdia na VŠ v ktoromkoľvek stupni (Bc, Mgr, Ing, MUDr, PhD, ...).
 2. Máš trvalý pobyt na Slovensku alebo vlastníš preukaz zahraničného Slováka.
 3. Si zapísaný do ročníka v akademickom roku 2018/2019.

Rebríček žiadateľov

Žiadatelia sú zoradení do rebríčka podľa počtu splnených kritérií a následne je schválený počet pôžičiek podľa aktuálneho rozpočtu Fondu. Podmienky, na ktoré sa prihliada sú napríklad:

 • študent je v aktuálnom akademickom roku poberateľom sociálneho štipendia alebo dávok v hmotnej núdzi
 • študent je ťažšie zdravotne postihnutý
 • študent študuje v dennej forme štúdia
 • študent dosahuje počas VŠ štúdia výborný prospech (u študentov prvého ročníka 1. stupňa štúdia sa počíta priemer z maturitného vysvedčenia)
 • študent je mladší ako 26 rokov
 • študent má štyri alebo viac detí, alebo pochádza zo štyroch alebo viac detí
 • študent doposiaľ nemal poskytnutú pôžičku na štúdium rovnakého stupňa

Postup podania žiadosti

Fond na podporu vzdelávania

 1. Stiahni si a vytlač Žiadosť o študentskú pôžičku.
  Stiahnuť žiadosť
   
 2. Zájdi na študijné oddelenie svojej fakulty a nechaj si potvrdiť údaje uvedené v 3 sekcii žiadosti.
   
 3. K žiadosti pripoj potrebné dokumenty ako prílohy (viď inštrukcie v žiadosti).
   
 4. Vyplnenú žiadosť spolu s prílohami pošli 13. septembra ak sa zúčastňuješ prvého kola schvaľovania, alebo najneskôr 30. októbra (uvádzame skoršie dátumy, pretože žiadosť musí byť odoslaná aspoň 2 dni pred termínom a to doručenou poštovou zásielkou I. triedy). Adresa fondu:
  Fond na podporu vzdelávania
  Panenská 29
  81103 Bratislava 1

Vypočítaj si za koľko to máš

Študentské pôžičky sú bežne poskytované aj komerčnými bankami. Úroky v bankách sú však výrazne vyššie a splácať časť pôžičky musíš už počas štúdia na VŠ. Vypočítaj si v našej online kalkulačke, aký je to rozdiel a aká je tvoja budúcnosť so študentskou pôžičkou od FNPV.

Porovnaj študentskú pôžičku s bankami
v aplikácii Porovnanie pôžičky →

Máš otázky?

Pozri si sekciu Často kladené otázky, kde nájdeš odpovede na najčastejšie otázky. Ak odpoveď nenájdeš, potrebné informácie ti poskytnú aj pracovníci fondu, telefonické a e-mailové kontakty nájdeš na stránke Fond na podporu vzdelávania. Detailné informácie o pôžičke nájdeš aj v týchto prílohách:

Príklady z praxe

Andrej
Andrej o študentskú pôžičku požiadal v prvom ročníku magisterského štúdia vo výške 2.500 €. Po škole sa zamestnal a pôžičku začal splácať. Nechcel však výrazne znížiť svoj príjem a tak sa rozhodol pre splátkové obdobie piatich rokov.
Pozri finančný model

Marta
O študentskú pôžičku vo výške 2000 € požiadala v prvom ročníku bakalárskeho štúdia. Nasledujúce roky štúdia, až do skončenia VŠ, už o pôžičku nežiadala. Podobne ako Andrej, po škole si zvolila päťročné splátkové obdobie.
Pozri finančný model

Horúce témy

10 krokov ako zvládnuť daňové priznanie 2018

V nasledujúcih krokoch ti ukážeme postup ako úspešne zvládnuť daňové priznanie študenta a ako požiadať o vrátenie daní.

Rómovia nás neoberajú o sociálne dávky. Je to klamstvo, tvrdia štatistiky.

Mýtus o tom, že rómovia okrádajú štát o veľké peniaze, je vyvrátený. Do rómskych osád putujú totiž len 3 percentá sociálnych dávok, zvyšnú väčšinu poberajú Slováci.