Získaj peniaze od štátu na svoje štúdium, projekt, cestu do zahraničia alebo čokoľvek, čo chceš v akademickom roku 2023/2024.

Fond na podporu vzdelávania podporuje vysokoškolákov jednoducho dostupnou a lacnou študentskou pôžičkou. Bez byrokracie a vysokých poplatkov. Požičané peniaze môžeš použiť na čokoľvek.

Koľko peňazí môžeš dostať

 • 1.000 eur - Minimálna výška pôžičky
 • 7.500 eur - Max. pôžička pre študentov I. a II. stupňa VŠ
 • 15.000 eur - Max. pôžička pre študentov III. stupňa VŠ
 • 20.000 eur - Max. pôžička pre študentov na jednej z 500 najlepších univerzít sveta.

Stabilizačné pôžičky

Študentom ošetrovateľstva poskytuje Fond špeciálne študentské pôžičky. Ide o pôžičku vo výške 4.000 eur. Tým, ktorí po skončení štúdia zostanú pracovať na Slovensku ako sestry alebo bratia, môže byť splácanie pôžičky úplne odpustené.

Čítaj viac na stránke Stabilizačná pôžička.

Kedy môžeš podať žiadosť

Prvé kolo prijímania žiadostí o študentskú pôžičku je 30. september 2023. Požiadať v tomto termíne môžeš po zápise do ročníka.

Nasledujúce termíny prijímania žiadostí:

 • 31. október 2023
 • 31. január 2024
 • 31. marec 2024

5 výhod Študentskej pôžičky

 • Študentská pôžička má nízky úrok, iba 4% ročne (p.a.).
 • Počas štúdia na vysokej škole sa pôžička neúročí a ani nespláca.
 • O študentskú pôžičku z Fondu môžeš požiadať opakovane každý akademický rok počas celej dĺžky štúdia.
 • Ak si kvôli materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke prerušil-a štúdium máš nárok na odklad splátok. Odklad splátok je možný celkovo najviac na 5 rokov. Pôžička sa v tomto čase neúročí ani nespláca.
 • Po ukončení štúdia môžeš využiť odklad splátok z dôvodu narodenia dieťaťa, evidencie na úrade práce.

Študentská pôžička do 2.000 eur bez ručiteľa

Ak si potrebuješ požičať iba malú sumu peňazí 1.000, 1.500, alebo 2.000 eur, môžeš ju získať aj bez ručiteľa. Stačí splniť nasledovné podmienky:

 1. O pôžičku z Fondu žiadaš prvýkrát v živote.
 2. Študuješ v I., alebo II. stupni VŠ štúdia.
 3. Ešte nemáš diplom zo štúdia v II. stupni (Mgr, Ing, MUDr,...).
 4. Ty a tvoja rodina poberá dávky v hmotnej núdzi, alebo si pred svojim 18 rokom bol-a zverený-á do starostlivosti inej osoby ako rodiča.

Študentská pôžička až 20.000 eur

Ak študuješ na svetovo excelentnej VŠ môžeš získať oveľa viac! Na zaplatenie školného, alebo čokoľvek, čo potrebuješ. Podmienky sú rovnaké ako v pri bežnej študentskej pôžičke až na niekoľko rozdielov.

Čítaj viac v článku Pôžička pre študentov na svetovo najlepších vysokých školách.

Ručiteľ študentskej pôžičky

Ak nespĺňaš vyššie spomenuté kritériá na získanie študentskej pôžičky bez ručiteľa, potom budeš potrebovať jedného dospelého človeka, ktorý sa stane tvojim ručiteľom.

Môže ním byť rodič, súrodenec, iný člen rodiny, alebo aj kamarát. Ručiteľ pôžičky môže byť občan ktorejkoľvek krajiny EU, teda nielen Slovenska.

Ručiteľ pôžičky musí mať pravidelný zdroj príjmu, minimálne 400 eur mesačne, napríklad príjem z pracovného pomeru, alebo dôchodok.

Podmienky pre získanie študentskej pôžičky

 • Študuješ dennou alebo externou formou štúdia na vysokej škole v I., II., alebo III. stupni (Bc, Mgr, Ing, MUDr, PhD, ...) na VŠ so sídlom na Slovensku, alebo na zahraničnej VŠ.
 • Máš trvalý pobyt na Slovensku, alebo si zahraničný Slovák-Slovenka, alebo občan-ka inej krajiny EÚ, prípadne jeho-jej rodinný príslušník.
 • Už si zapísaný-á do ročníka v akademickom roku 2023/2024.

Fond na podporu vzdelávania

Fond na podporu vzdelávania

Táto inštitúcia je zákonom zriadená ako neštátny účelový fond, ktorý má za cieľ poskytovať študentom vysokých škôl a pedagogickým pracovníkom pôžičky s nízkymi poplatkami.

Oficiálny web: FNPV.sk

Postup podania žiadosti

 1. Stiahni si a vytlač Žiadosť o študentskú pôžičku
 2. Zájdi na študijné oddelenie svojej fakulty a požiadaj o potvrdenie svojej žiadosti o študentskú pôžičku.
 3. Vyplnenú žiadosť spolu s prílohami pošli aspoň 2 pracovné dni pred uplynutím termínu na predkladanie žiadostí. Žiadosť musí byť poštou doručená včas
  Adresa fondu:
  Fond na podporu vzdelávania
  Panenská 29
  81103 Bratislava

Rebríček žiadateľov

Fond na podporu vzdelávania očakáva, že pôžičku dostanú všetci žiadatelia. V prípade, že financií nebude dostatok, môžeš byť zaradený-á do rebríčka, podľa priorít, akými sú napríklad:

Čo robiť po ukončení štúdia?

Po skončení bakalárskeho štúdia je potrebné kontaktovať pracovníkov Fondu a oznámiť im, či pokračuješ ďalej v štúdiu na II. stupni štúdia (magisterské, inžinierske).

Ak pokračuješ v štúdiu, máš nárok na odklad splátok až do skončenia ďalšieho štúdia.

Ak ukončuješ štúdium, pôžičku začneš splácať po uplynutí šiestich mesiacov od skončenia štúdia.

Máš otázky?

Navštív web Fondu na podporu vzdelávania, kde nájdeš detailné informácie a kontakty na pracovníkov, ktorých môžeš kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.

Oficiálny web: FNPV.sk

Autor Redakcia dňa 24. január 2024.
Chyba v článku? Napíšte nám