Budapešť? Londýn? Rím? Vyber si mesto, ktoré chceš spoznať. Štúdium na vysokej škole, to nie sú iba prednášky a skúšky. Škola ti ponúka príležitosť vyskúšať si na vlastnej koži život za hranicami Slovenska.

Nie je to len štúdium v cudzej krajine, ale aj obrovská životná skúsenosť. Musíš zvládnuť nové situácie, dorozumieť sa v cudzom jazyku a byť ďaleko od svojich kamarátov. Na druhej strane spoznáš nových ľudí zo všetkých kútov sveta, absolvovuješ zaujímavé predmety v celkom inej kvalite, než si zvyknutý z domu a zapíšeš si jeden dobrý bod do životopisu. Zamestnávatelia si totiž všímajú či študenti počas svojho štúdia absolvovali stáž v zahraničí. Je to dôkaz tvojej samostatnosti, cieľavedomosti a schopnosti zvládnuť nové prostredie. Tieto vlastnosti ti v budúcnosti môžu pomôcť aj pri hľadaní zamestnania.

V rámci svojho štúdia na slovenskej vysokej škole máš skvelú možnosť časť svojho štúdia absolvovať v zahraničí. Okrem populárneho programu Erazmus+ sa k mnohým ďalším ponukám dostaneš vďaka Slovenskej akademickej informačnej agentúre (SAIA). Máš na výber viaceré druhy zahraničných štipendií:

  • štipendium na jeden semester,
  • štipendium na celý akademický rok,
  • letná jazyková škola,
  • absolvovanie celého bakalárskeho, alebo magisterského štúdia,
  • výskumné pobyty pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov.

Financie na štúdium

Na študijné pobyty v zahraničí, ktoré spravuje SAIA, je vždy poskytnuté štipendium, ktoré je vypočítané tak, aby pokrylo životné náklady v danej krajine. Nie vždy môže štipendium postačovať, hlavne v prípade, že si vyberieš školu vo veľkom meste, kde sú náklady na život vyššie. Ešte pred podaním prihlášky si preto zisti, aké sú očakávané výdavky na život v krajine a meste kam sa chystáš vycestovať (cena ubytovania, bežný obed, lístky na MHD). Taktiež je dobré, ak máš vlastnú rezervu, ktorá ti pomôže vykryť finančne náročnejšie obdobie na začiatku pobytu. Okrem štipendia sa môžeš uchádzať aj o cestovný grant na úhradu tvojich cestovných nákladov do miesta pobytu a späť. V rámci niektorých programov koordinátori na zahraničných školách zabezpečujú aj ubytovanie na internátoch.

Výber programu

Získať štipendium na štúdium v zahraničí môžeš na ktoromkoľvek stupni vysokoškolského štúdia. Odporúčame však nečakať do posledného ročníka v ktorom budeš riešiť diplomovku. Existujú štipendijné ponuky aj pre absolventov, je ich však omnoho menej, než ponúk pre študentov v nižších ročníkoch. Aktuálny zoznam ponúk nájdeš v našej databáze stáží, štipendií a grantov pre študenov VŠ. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžeš prísť poradiť s pracovníkmi SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach, alebo Prešove. SAIA poskytuje všetky konzultácie zadarmo.

Na čo si treba dávať pozor

Nie každý štipendijný program sa ti môže hodiť. Pri výbere študijného programu si všímaj tieto veci:

  • ovládanie cudzieho jazyka, v ktorom má prebiehať výučba,
  • študijný program by mal byť príbuzný tomu, ktorý študuješ doma,
  • over si na študijnom, či ti domáca univerzita uzná kredity získané v zahraničí.

Hostiteľská univerzita

Akonáhle si vyberieš štipendijný program, je potrebné osloviť vysokú školu na ktorej chceš študijný pobyt absolvovať. Komunikácia s hostiteľskou školou môže trvať niekoľko týždňov, preto je potrebné so školou začať komunikovať minimálne 2 mesiace pred uzávierkou podávania prihlášok. Na základe vzájomnej dohody ti škola vystaví akceptačný list, ktorý je dôležitou súčasťou prihlášky.

Podanie prihlášky

Pridelenie štipendia nie je automatické, je individuálne posudzované a preto je potrebné príprave venovať dostatok času a energie. Pri každom programe sú podmienky ako aj spôsob podávania prihlášky podobné. Prihláška sa podáva elektronicky, je však potrebné ju vytlačiť, podpísať a zaslať do centrály SAIA. Prihláška väčšinou obsahuje samotný prihlasovací formulár, akceptačný list z hostiteľskej univerzity, životopis, motivačný list, odborný program pobytu, odporúčací list od tvojho vyučujúceho, potvrdenie o jazykových znalostiach, výpis známok, alebo kópiu diplomu.

Výberové konanie

Po podaní prihlášky prebieha výberové konanie. Spolu s ostatnými žiadosťami ju posudzuje výberová komisia, ktorá je zložená z vysokoškolských učiteľov, zástupcov z ministerstva školstva a niekedy aj príslušných veľvyslanectiev. Komisia hodnotí celkový profil uchádzača, študijné výsledky, mimoškolské aktivity, motiváciu a tvoje očakávania. Nie je to teda len o známkach. Veľmi dôležitá je motivácia, prečo sa chceš študijného programu zúčastniť a v čom ti táto skúsenosť pomôže pri tvojom ďalšom štúdiu. Práve tieto myšlienky majú byť súčasťou motivačného listu v prihláške. Čím konkrétnejšie, tým lepšie. Komisia sa zaujíma aj o to aké aktivity máš za sebou vrátane mimoškolských aktivít a aké sú tvoje plány do budúcnosti.

Kde sa informovať?

Zoznam aktuálnych ponúk štipendií nájdeš na našej stránke, bezplatné poradenstvo ti radi poskytnú pracovníci Slovenskej akademickej informačnej agentúry telefonicky, alebo osobne v pobočkách SAIA.

Autor Patrik Lučan dňa 5. september 2018.
Chyba v článku? Napíšte nám