Každý dospelý občan Slovenska finančne podporuje Katolícku cirkev sumou 6 Eur ročne. Štát každoročne posiela náboženským spoločenstvám peniaze na základe zákona. Akou sumou by museli prispievať veriaci ak by došlo k odluke cirkvi od štátu?

Z 18-tich registrovaných cirkví na Slovensku, štyri z nich odmietli prijať podporu od štátu, napriek tomu, že na peniaze majú zákonný nárok. Ide o Bahájske spoločenstvo, Cirkev adventistov siedmeho dňa, Kresťanské zbory a Jehovovi svedkovia.

Štát prispieva iba na niektoré výdavky

V roku 2012 poslal štát na účet Katolíckej cirkvi viac než 21 miliónov Eur. Z týchto peňazí sú hradené platy duchovných a prevádzové náklady cirkevnej administratívy (napr. biskupské úrady). Rekonštrukciu budov a kostolov si hradia cirkvi z vlastných peňazí a darov. Štát prispieva na rekonštrukcie iba tých stavieb, ktoré sú zaradené do zoznamu národných kultúrnych pamiatok a financujú sa zo špeciálnych fondov Ministerstva kultúry.

Odluka cirkvi od štátu

Sekularizácia štátu v západných krajinách a znižovanie počtu veriacich vedie ľudí k presvedčeniu, že žiadna cirkev by nemala byť financovaná priamo štátom. Koľko by museli platiť členovia cirkví aby tak dokázali nahradiť chýbajúce štátne peniaze? V súčasnosti sa ku Katolíckej cirkvi hlási 62% obyvateľov SR, čo predstavuje viac než 2,6 milióna dospelých ľudí. V západných krajinách sa po odluke cirkvi od štátu zaviedli tzv. „cirkevné dane“, ktoré platia iba registrovaní členovia cirkví. Prieskumy hovoria, že počet praktizujúcich veriacich je oveľa nižší než počet tých, ktorí sa k jednotlivým náboženstvám hlásia. Sociológ Ján Bunčák z Univerzity Komenského v Bratislave tvrdí, že najskalnejších stúpencov cirkví a náboženských spoločností je medzi ekonomicky aktívnymi obyvateľmi približne desať percent. Pri takomto znížení počtu veriacich by každý dospelý veriaci musel prispievať Katolíckej cirkvi sumou minimálne 58 Eur ročne.

  Minimálna cirkevná daň
58 Eur / ročne pri odhadovanom počte veriacich - 10%
19 Eur / ročne pri polovičnom počte veriacich - 31%
10 Eur / ročne pri nezmenenom počte veriacich - 62%

Výška minimálnej cirkevnej dane na osobu, ktorá by Katolíckej cirkvi nahradila zrušenie štátnej dotácie. Medzi platiacich členov cirkvi sme nezapočítali nezamestnaných (377 tis.) a poberateľov dávok v hmotnej núdzi (180 tis.).

Milióny vyzbierané na milodaroch

Denník Pluska.sk priniesol v januári 2013 odhad príjmov Katolíckej cirkvi z milodarov. Podľa prieskumu sa na milodaroch za svadby, krsty, pohreby a zo zbierok „do zvončeka“ môže vyzbierať celkovo 68 miliónov Eur ročne. Finančné nároky Katolíckej cirkvi sú výrazne vyššie ako poskytovaná štátna dotácia. Ak by cirkev chcela aby zbieranie milodarov počas bohoslužieb nebolo nutné, cirkevná daň by musela nahradiť tieto príjmy. Výška cirkevných daní by následne musela byť 4-násobne vyššia než ako uvádzame v tabuľke vyššie. Pri odhadovanom poklese veriacich na 10% by daň predstavovala 232 Eur ročne na osobu.

Cirkevná daň v zahraničí

V Rakúsku a Nemecku sa príspevky cirkvám platia na základe percenta z príjmu. V Rakúsku je priemerný ročný príspevok katolíka 112 Eur ročne. Študenti a dôchodcovia majú možnosť platiť nižšie príspevky. Nezamestnaní a ľudia v hmotnej núdzi príspevky neplatia vôbec. 

Odkiaľ má cirkev peniaze

Náboženské spoločenstvá na svoju činnosť nezískavajú peniaze iba od štátu a milodarov ale aj z rôznych iných aktivít. Aké sú najčastejšie zdroje získavania financií?

  • štátna dotácia
  • štátne príspevky na rekonštrukcie kultúrnych pamiatok
  • štátom financované platy učiteľov náboženstva na školách
  • prenájom alebo predaj cirkevných budov a pozemkov
  • dary od spriaznených podnikateľov
  • milodary v kostoloch, pri krstoch, svadbách a pohreboch
  • granty zo štátnych alebo súkromných nadácií (získavajú ich občianske združenia na financovanie aktivít pre mladých ľudí, kultúrne podujatia, pomoc sociálne slabším a pod.)

Zdroje: Ministerstvo kultúry SR, Štatistický úrad SR, Scitanie2011.sk, Pravda.sk, Webnoviny.sk

Autor Patrik Lučan dňa 28. január 2014.
Chyba v článku? Napíšte nám