Študuješ na vysokej škole s najlepším celosvetovým hodnotením?

Fond na podporu vzdelávania ti ponúka až 20.000 eur na zaplatenie školného a čokoľvek, čo budeš potrebovať.

Termín podania žiadosti

Žiadosť o študentskú pôžičku pre študentov na excelentných vysokých školách treba podať do 30. septembra 2022.

Ďalšie termíny podávania žiadosti o študentskú pôžičku Fond na podporu vzdelávania zverejnení po vyhodnotení septembrového kola.

Podmienky získania špeciálnej študentskej pôžičky

Získať pôžičku môžeš ak študuješ dennou formou v ktoromkoľvek študijnom stupni, v I., II. alebo III., na vysokej škole zapísanej v rebríčku celosvetovo najlepších škôl.

Nájdi svoju školu v zozname svetovo najlepších vysokých škôl.

Pôžička musí byť zabezpečená ručiteľom.

Ručiteľ musí byť dospelá osoba do veku 62 rokov s pravidelným mesačným príjmom minimálne 800 eur.

Peniaze na zaplatenie školného

Je úplne jedno, na čo peniaze zo študentskej pôžičky použiješ, ak si už zapísaný-á v ročníku.

Ak na zápis do ročníka potrebuješ zaplatiť školné, študentská pôžička je na to úplne ideálna. V tomto prípade je podmienkou, že školné musí predstavovať aspoň polovicu z pôžičky.

Len pre študentov na najlepších školách

Zisti, či je tvoje štúdium rozsahom a úrovňou postavené na úroveň štúdia na slovenskej VŠ. Ministerstvo školstva SR zverejnilo zoznam uznaných vysokých škôl pre účely posúdenia štúdia v zahraničí.

Študentskú pôžičku pre študentov na svetovo najlepšej VŠ môžeš získať najviac počas 6 akademických rokov.

Lehota splatnosti pôžičky

Minimálna lehota splatnosti pôžičky je 5 rokov. Maximálna lehota splatnosti pôžičky je 10 rokov.

Výhody špeciálnej študentskej pôžičky

  • Študentská pôžička je určená aj na financovanie štúdia na zahraničnej VŠ.
  • Pôžičku môžeš použiť na čokoľvek, aj na úhradu školného pred zápisom do ročníka.
  • Nízky úrok, iba 3,5% p. a. (ročne).
  • Počas štúdia sa pôžička nespláca a neúročí.
  • Máš nárok na odklad splátok pôžičky z dôvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky, alebo z dôvodu nezamestnanosti.

Študentská pôžička

Ďalšie informácie o študentskej pôžičke, postup podania žiadosti a kontakt na Fond na podporu vzdelávania nájdeš v článku Študentská pôžička pre vysokoškolákov.

Fond na podporu vzdelávania

Fond na podporu vzdelávania

Táto inštitúcia je zákonom zriadená ako neštátny účelový fond, ktorý má za cieľ poskytovať študentom vysokých škôl a pedagogickým pracovníkom pôžičky s nízkymi poplatkami.

Peniaze na štúdium

9 rád ako získať peniaze na štúdium VŠ

Pozri si všetky možnosti financovania svojho štúdia na vysokej škole.

 

Autor Patrik Lučan dňa 23. september 2022.
Chyba v článku? Napíšte nám