Brigáduješ alebo pracuješ popri škole?
Daňové priznanie hravo zvládneš s touto apkou.
Vytvor si daňové priznanie

Kto má nárok na dávku v nezamestnanosti od úradu práce?

Aktívne si hľadať prácu aj prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) má viaceré výhody.

Ukončil si štúdium na škole a nemáš prácu? Ročne si tisíce študentov stredných a vysokých škôl hľadá rovnako ako ty, uplatnenie v pracovnom svete. Začiatky však bývajú ťažké.

Registrovať sa na úrade práce nie je povinné, môžeš ukončiť školu a zostať doma. Aktívne si hľadať prácu aj prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) má však viaceré výhody.

Kto má nárok na dávky v nezamestnanosti?

Vyplácanie dávky v nezamestnanosti je podmienené tým, že za posledné 3 roky musíš platiť do Sociálnej poisťovne tzv. poistenie v nezamestnanosti po dobu minimálne 730 dní. Poistenie v nezamestnanosti za teba platí zamestnávateľ, pokiaľ u neho pracuješ na trvalý pracovný pomer (TPP), skrátený úväzok, alebo polovičný úväzok. Poistenie si možno platiť aj dobrovoľne, napríklad ako živnostník, alebo študent. 

Príklad: Pracovala som viac než dva roky

Aneta mala prácu posledných 26 mesiacov (viac než dva roky). Predtým študovala na strednej škole. Nárok na podporu v nezamestnanosti bude mať, pretože spĺňa podmienku, že za posledné tri roky pracovala a platila poistenie v nezamestnanosti za viac než 730 dní.

Príklad: Prerušovaná práca

Henrich mal posledné tri roky divoké odbodie, nejaký čas mal prácu, potom zasa nie. Neustále sa to menilo a takto vystriedal niekoľko zamestnaní. Keď si spočítal, koľko dní dokopy mu zamestnávatelia platili poistenie, zistilo sa, že to bolo viac než 730 dní. Henrich má teda nárok na dávky v nezamestnanosti.

Evidencia na úrade práce a zdravotné poistenie

Po skončení sústavnej prípravy na povolanie (napr.: ukončenie štúdia na strednej alebo vysokej škole, prerušenie štúdia) je najvýhodnejšie registrovať sa na úrade práce do 7 dní. Ak to nestihneš, si povinný platiť si zdravotné poistenie sám.

Príklad: Keď je všetko OK

Peter ukončil vysokoškolské štúdium 1. júna a o zaradenie do evidencie požiadal 5. júna. Keďže stihol sedemdňovú lehotu na zaregistrovanie, úrad práce mu platí zdravotné poistenie. 

Príklad: Meškanie

Silvia ukončila vysokoškolské štúdium 1. júna, avšak zabudla sa registrovať na úrade práce. O zaradenie do evidencie požiadala až 10. augusta, keď si spomenula na túto možnosť. Nakoľko sedemdňovú lehotu na zaregistrovanie prešvihla, úrad práce jej platí zdravotné poistenie až od 10. augusta. Medzi 1. júnom a 10. augustom ubehlo presne 70 dní, počas týchto dní si musí zdravotné poistenie platiť z vlastného vrecka. Poisťovňa ju preto žiada o zaplatenie poistného za tieto dni, čo je približne 170 €.

Prečo sa po škole zaregistrovať na úrade práce?

Napriek tomu, že absolventi strednej alebo vysokej školy bežne nemajú nárok na finančnú podporu v nezamestnanosti (väčšinou totiž nespĺňajú horeuvedenú podmienku), je dobré aby si sa registroval na úrade práce. Získaš tým viacero výhod:

  • Štát za teba platí povinné zdravotné poistenie. Pozri si aktuálne sumy poistného.
  • Získaš prístup k informáciám o voľných pracovných miestach.
  • Možnosť privyrobiť si a získať skúsenosti vďaka absolventskej praxi.

Príklad: Rovno zo školy

Stano práve skončil strednú školu. Počas posledného ročníka mal niekoľko kratších brigád. Krátkodobé brigády nie sú trvalým pracovným pomerom, pri ktorom by mal zamestnávateľ povinnosť platiť Stanovi poistenie v nezamestnanosti, preto sa nepočítajú. Stano je teda z pohľadu úradu práce braný ako bežný absolvent školy, ktorý ešte nikde trvalo nepracoval a teda na dávku v nezamestnanosti nemá nárok. 

Príklad: Práca popri škole

Kristína počas celého štúdia na vysokej škole pracovala na základe pracovnej zmluvy na skrátený pracovný úväzok. Počas tohto obdobia jej zamestnávateľ platil poistenie v nezamestnanosti, a preto má nárok na dávku v nezamestnanosti.

Po skončení strednej školy

Ako absolvent strednej školy máš nárok na posledné letné prázdniny až do konca augusta, čo znamená, že môžeš napr. brigádovať a užívať si voľné dni. Tvoji rodidičia majú nárok na rodinné prídavky a ty nemusíš platiť povinné zdravotné poistenie. Neodporúčame registrovať sa na úrade práce hneď po skončení strednej školy (napr. v júni po maturite), pretože všetky tieto výhody potom strácaš. Ak nepokračuješ ďalej v štúdiu na vysokej škole, registruj sa na úrade práce začiatkom septembra. Najlepšie ak tak urobíš medzi 1. až 7. septembrom.

Čo potrebuješ k evidencii na úrade práce

Zaregistrovať sa treba na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v mieste svojho trvalého bydliska. Tlačivo žiadosti nájdeš na príslušnom úrade, k tomu budeš potrebovať ešte nasledovné:

  • Občiansky preukaz
  • Výučný list, maturitné vysvedčenie, alebo diplom
  • Rozhodnutie školy o neprijatí v prípade, že si sa hlásil na ďalšie štúdium

Povinnosti evidovaného na úrade práce

  • Aktívne si hľadať prácu a preukazovať to najmenej raz mesačne, v termíne určenom úradom.
  • Byť k dispozícii do 3 pracovných dní od doručenia výzvy alebo ústneho vyzvania pri osobnom kontakte.
  • Najneskôr do 3 dní oznámiť každú zmenu, napr. nájdenie nového zamestnania, nástup na štúdium.

Pomoc v hmotnej núdzi

Väčšina absolventov SŠ a VŠ nemá nárok na vyplácanie dávok v nezamestnanosti, máš však možnosť požiadať o posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi. Pri výpočte nároku sa posudzuje tzv. okruh spoločne posudzovaných osôb (najbližší rodinní príbuzní: rodičia, súrodenci, manžel, vlastné deti). Viac sa dozvieš na stránke Pomoc v hmotnej núdzi.

Absolventská prax

Spôsob ako naštartovať svoju pracovnú kariéru sa ti ponúka aj vďaka absolventskej praxi. Tu môžeš získať pracovné skúsenosti, praktické zručnosti a referencie pre budúcich zamestnávateľov, pričom ponúkaná pozícia by mala korešpondovať s tvojim dosiahnutým vzdelaním. Absolventská prax je určená pre mladých ľudí do 25 rokov evidovaných na úrade práce. Viac sa dozvieš na stránke Absolventská prax.

Dobrovoľne nezamestnaný

Ako sme spomenuli vyššie, registrovať sa na úrade práce nie je povinné. Ak sa nechceš alebo nedokážeš zamestnať, nepokračuješ v dennom štúdiu na SŠ alebo VŠ, stávaš sa tzv. dobrovoľne nezamestnaným občanom. Tvojou jedinou povinnosťou je platiť si zdravotné poistenie. Ako dobrovoľne nezamestnaný máš možnosť brigádovať.

Horúce témy

10 krokov ako zvládnuť daňové priznanie 2020

V nasledujúcih krokoch ti ukážeme postup ako úspešne zvládnuť daňové priznanie študenta a ako požiadať o vrátenie daní do konca marca 2020.

Rómovia nekradnú sociálne dávky, tvrdia štatistiky.

Do rómskych osád putujú len 3 percentá sociálnych dávok, zvyšnú väčšinu poberajú Slováci.