Nevieš si nájsť trvalé zamestnanie po škole? Spôsob ako naštartovať svoju pracovnú kariéru sa ti ponúka aj vďaka absolventskej praxi. Tu môžeš získať pracovné skúsenosti, praktické zručnosti a referencie pre budúcich zamestnávateľov.

Absolventská prax ti umožní na obdobie 3 až 6 mesiacov zamestnať sa, získať pracovné a odborné skúsenosti a uľahčiť si tak neskôr cestu k riadnemu zamestnaniu. S referenciou z absolventskej praxe tvoj budúci zamestnávateľ získava väčšiu istotu, že poznáš pracovné podmienky a postupy. Ak sa osvedčíš počas praxe, máš šancu, že zamestnávateľ si ťa ponechá aj ako riadneho zamestnanca.

Kto môže získať absolventskú prax

Absolventskú prax môže získať čerstvý absolvent školy, alebo každý mladý človek do veku 26 rokov. Podmienkou je byť evidovaný na úrade práce minimálne 3 mesiace.

Ako prebieha prax

//REKLAMA// Absolventská prax funguje v skrátenom pracovnom režime, 20 hodín týždenne počas 3 až 6 mesiacov. Prax je určená mladým ľuďom bez predošlých skúseností s trvalým pracovným pomerom, preto môžeš na prax nastúpiť iba 1-krát za život. Ak si v minulosti brigádoval, nie je to prekážkou na získanie absolventskej praxe.

Za vykonávanie práce dostávaš zaplatené, úrad práce ti vypláca mesačnú odmenu vo výške sumy životného minima, čo je aktuálne 194 €. Okrem toho úrad práce za teba platí aj úrazové poistenie. Zamestnávateľ eviduje tvoju dochádzku na prax. V prípade ospravedlnenej ako aj neospravedlnenej účasti sa ti znižuje odmena poskytovaná úradom práce. Ak by si napríklad odpracoval iba polovicu pracovného času v mesiaci, úrad ti vyplatí iba polovicu z odmeny, konkrétne 97 €. Začiatok pracovného času a jeho rozvrh určuje zamestnávateľ. Prax vo väčšine prípadov prebieha v pravidelnom režime, každý pracovný deň 4 hodiny.

Počas praxe máš nárok na 10 pracovných dní voľna. O poskytnutie voľna treba požiadať zamestnávateľa. Je zvykom, že voľno (bez vážnych dôvodov) sa poskytuje až po dvoch odpracovaných mesiacoch. Treba mať na pamäti taktiež to, že za dni voľna a neprítomnosti úrad práce ti zníži vyplatenú odmenu.

Podanie žiadosti

Podať žiadosť o absolventskú prax môžeš ako evidovaný nezamestnaný na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho trvalého bydliska. Na úrade práce treba požiadať a následne vyplniť žiadosť na zabezpečenie absolventskej praxe. Úrad práce bude na základe tvojej žiadosti hľadať zamestnávateľa, ktorý ti poskytne vhodné podmienky pre získavanie pracovných skúseností. Druh praxe si zvolíš v žiadosti. O nájdení vhodného zamestnávateľa ťa pracovníci úradu práce budú informovať telefonicky alebo poštou, najneskôr do 3 mesiacov od podania tvojej žiadosti.