Zamestnávatelia sú neraz opatrní v prijímaní mladých ľudí, ktorí skončili školu. Mladí ľudia majú síce znalosti z teórie, málo však vedia o realite vo firmách a o tom, čo sa od nich očakáva.

Absolventská prax ti umožní na obdobie 3 až 6 mesiacov vyskúšať si zamestnanie a získať pracovné skúsenosti.

Ak sa osvedčíš počas praxe, máš šancu, že zamestnávateľ ti ponúkne riadne platenú pozíciu.

Kto môže získať absolventskú prax

  1. Absolventskú prax môže získať absolvent dennej formy štúdia akejkoľvek školy (základná, stredná, vysoká) do veku 26 rokov.
  2. Na absolventskú prax môžeš nastúpiť do dvoch rokov od skončenia štúdia.
  3. Nemáš zatiaľ žiadne skúsenosti s pravidelne plateným zamestnaním. Brigády nie sú považované za zamestnanie, preto nie sú prekážkou na získanie absolventskej praxe. 
  4. Je potrebné aby si bol zaregistrovaný na úrade práce.

Ako prebieha prax

Absolventská prax funguje v skrátenom pracovnom režime, iba 20 hodín týždenne, počas doby 3 až 6 mesiacov. 

Odmena za prácu

Za vykonávanie práce dostaneš zaplatené. Úrad práce ti bude vyplácať odmenu vo výške 65% sumy životného minima, čo v roku 2023 predstavuje sumu 174,77 eur mesačne.

Úrad práce bude za teba platiť úrazové poistenie.

Pracovný čas

Zamestnávateľ eviduje tvoj odpracovaný čas. Ak by si napríklad odpracoval iba polovicu pracovného času v mesiaci, úrad práce ti vyplatí iba polovicu z odmeny.

Začiatok pracovného času a jeho rozvrh určuje zamestnávateľ. Prax vo väčšine prípadov prebieha v pravidelnom režime, každý pracovný deň 4 hodiny.

Počas praxe máš nárok na 10 pracovných dní voľna.

O poskytnutie voľna treba požiadať zamestnávateľa. Voľno sa poskytuje až po dvoch odpracovaných mesiacoch. Úrad práce zníži tvoju mesačnú odmenu o počet dní voľna. Znamená to, že ak z 20 pracovných dní v mesiaci odpracuješ iba 10 dní, dostaneš od úradu práce iba polovicu z mesačnej odmeny.

Podanie žiadosti

Na úrade práce treba podať žiadosť na zabezpečenie absolventskej praxe. Druh praxe si zvolíš v žiadosti.

Úrad práce bude na základe tvojej žiadosti hľadať zamestnávateľa. Hľadanie môže trvať niekoľko dní, ale aj niekoľko týždňov.

Autor Patrik Lučan dňa 5. júl 2023.
Chyba v článku? Napíšte nám