Brigáduješ alebo pracuješ popri škole?
Daňové priznanie hravo zvládneš s touto apkou.
Vytvor si daňové priznanie

Minimálna mzda a skrátený pracovný úväzok 2020

Aká je minimálna mzda pri skrátenom a polovičnom pracovnom úväzku v roku 2020?

Akákoľvek práca v skrátenom režime je platená pomernou časťou z riadneho mesačného platu, v prípade minimálnej mzdy je to rovnako. Tak napríklad, ak niekto pracuje na polovičný pracovný úväzok, zarobí polovicu ako ten, čo pracuje na plný pracovný úväzok. Minimálna mzda v roku 2020 je suma 580 Eur a týka sa trvalého pracovného pomeru na plný pracovný úväzok (t.j. najčastejšie ako 8 hodinový pracovný čas počas celého mesiaca).

Príklad trvalého a skráteného pracovného úväzku

Veronika, Daniela a Petra pracujú pre tú istú firmu. Zamestnávateľ ponúkol dievčatám plat 1000 Eur mesačne v prípade plného pracovného pomeru.

  • Veronika pracuje na plný pracovný úväzok (8 hodín denne). Zarobí teda plnú sumu 1200 Eur mesačne.
  • Daniela pracuje na 3/4 pracovný úväzok (5 hodín denne). Zarobí 3/4 z ponúkaného platu, teda 900 Eur mesačne.
  • Petra pracuje na polovičný pracovný úväzok. Zarobí polovicu z ponúkaného platu, teda 600 Eur mesačne.

Ak by dievčatá pracovali za minimálnu mzdu, ich výplaty by zamestnávateľ vypočítal rovnakým spôsobom, podľa toho, koľko času odpracovali. Veronika by zarobila plnú sumu 580 Eur mesačne, Daniela by zarobila 3/4 z tejto sumy a Petra polovicu.

Horúce témy

10 krokov ako zvládnuť daňové priznanie 2020

V nasledujúcih krokoch ti ukážeme postup ako úspešne zvládnuť daňové priznanie študenta a ako požiadať o vrátenie daní do konca marca 2020.

Rómovia nekradnú sociálne dávky, tvrdia štatistiky.

Do rómskych osád putujú len 3 percentá sociálnych dávok, zvyšnú väčšinu poberajú Slováci.