Práca v skrátenom režime je platená pomernou časťou zo základného mesačného platu.

V princípe platí, že hodinová mzda zamestnanca na plný úväzok a zamestnanca na skrátený pracovný úväzok nie sú odlišné. Mesačná mzda je násobkom počtu odpracovaných hodín.

Príklady pracovných úväzkov

Veronika, Klára a Petra pracujú pre tú istú firmu. Zamestnávateľ ponúkol všetkým rovnaký základný plat 1000 eur mesačne. Na konci mesiaca však každá z nich dostane inú sumu.

  • Veronika pracuje na plný pracovný úväzok, 5 dní v týždni. Zarobí plnú sumu 1000 eur mesačne.
  • Klára pracuje na 60% pracovný úväzok, 3 dni v týždni. Zarobí 60% z ponúkaného platu, 600 eur mesačne.
  • Petra pracuje na polovičný pracovný úväzok, 2,5 dňa v týždni. Zarobí polovicu z ponúkaného platu, 500 eur mesačne.

Ak by dievčatá pracovali za minimálnu mzdu, ich výplaty by zamestnávateľ vypočítal rovnakým spôsobom.

Autor Patrik Lučan dňa 30. november 2023.
Chyba v článku? Napíšte nám