Akákoľvek práca v skrátenom režime je platená pomernou časťou z riadneho mesačného platu, v prípade minimálnej mzdy je to rovnako.

Napríklad, ak pracuješ na polovičný pracovný úväzok, zarobíš polovicu z plnej mzdy, resp. Minimálnej mzdy v roku 2023.

Príklad trvalého a skráteného pracovného úväzku

Veronika, Daniela a Petra pracujú pre tú istú firmu. Zamestnávateľ ponúkol všetkým rovnaký základný plat 1000 eur mesačne.

  • Veronika pracuje na plný pracovný úväzok (5 dni v týždni). Zarobí plnú sumu 1000 eur mesačne.
  • Daniela pracuje na 60% pracovný úväzok (3 dni v týždni). Zarobí 60% z ponúkaného platu, 600 eur mesačne.
  • Petra pracuje na polovičný pracovný úväzok (2,5 dňa v týždni). Zarobí polovicu z ponúkaného platu, 500 Eur mesačne.

Ak by dievčatá pracovali za minimálnu mzdu, ich výplaty by zamestnávateľ vypočítal rovnakým spôsobom, podľa toho, koľko času odpracovali.

Autor Patrik Lučan dňa 2. október 2022.
Chyba v článku? Napíšte nám