Akákoľvek práca v skrátenom režime je platená pomernou časťou z riadneho mesačného platu, v prípade minimálnej mzdy je to rovnako. Tak napríklad, ak niekto pracuje na polovičný pracovný úväzok, zarobí polovicu ako ten, čo pracuje na plný pracovný úväzok. Minimálna mzda v roku 2020 je suma 580 Eur a týka sa trvalého pracovného pomeru na plný pracovný úväzok (t.j. najčastejšie ako 8 hodinový pracovný čas počas celého mesiaca).

Príklad trvalého a skráteného pracovného úväzku

Veronika, Daniela a Petra pracujú pre tú istú firmu. Zamestnávateľ ponúkol dievčatám plat 1000 Eur mesačne v prípade plného pracovného pomeru.

  • Veronika pracuje na plný pracovný úväzok (8 hodín denne). Zarobí teda plnú sumu 1000 Eur mesačne.
  • Daniela pracuje na 3/4 pracovný úväzok (6 hodín denne). Zarobí 3/4 z ponúkaného platu, teda 750 Eur mesačne.
  • Petra pracuje na polovičný pracovný úväzok. Zarobí polovicu z ponúkaného platu, teda 500 Eur mesačne.

Ak by dievčatá pracovali za minimálnu mzdu, ich výplaty by zamestnávateľ vypočítal rovnakým spôsobom, podľa toho, koľko času odpracovali.