Akákoľvek práca v skrátenom režime je platená pomernou časťou z riadneho mesačného platu, v prípade minimálnej mzdy je to rovnako.

Napríklad, ak niekto pracuje na polovičný pracovný úväzok, zarobí polovicu ako ten, čo pracuje na plný pracovný úväzok. Pomerná úprava mzdy sa týka aj Minimálnej mzdy v roku 2021.

Príklad trvalého a skráteného pracovného úväzku

Veronika, Daniela a Petra pracujú pre tú istú firmu. Zamestnávateľ ponúkol dievčatám plat 1000 eur mesačne v prípade plného pracovného pomeru.

  • Veronika pracuje na plný pracovný úväzok (8 hodín denne). Zarobí teda plnú sumu 1000 Eur mesačne.
  • Daniela pracuje na 3/4 pracovný úväzok (6 hodín denne). Zarobí 3/4 z ponúkaného platu, teda 750 Eur mesačne.
  • Petra pracuje na polovičný pracovný úväzok. Zarobí polovicu z ponúkaného platu, teda 500 Eur mesačne.

Ak by dievčatá pracovali za minimálnu mzdu, ich výplaty by zamestnávateľ vypočítal rovnakým spôsobom, podľa toho, koľko času odpracovali.

Autor Patrik Lučan dňa 28. december 2020.
Chyba v článku? Napíšte nám