Každý zamestnávateľ musí vyplácať svojmu brigádnikovi a zamestnancovi mzdu, ktorá nesmie byť nižšia než minimálna mzda stanovená zákonom.

Výška minimálnej mzdy v roku 2023

Minimálna mzda je výška hrubej mzdy pred zdanením a zaplatením sociálneho a zdravotného poistenia. Zamestnávateľ z hrubej mzdy odpočíta dane a odvody a výsledná suma je reálne vyplatená ako tzv. čistá mzda.

Suma  
700 eur minimálna hrubá mesačná mzda zamestnanca na plný úväzok
4,023 eur minimálna hrubá hodinová mzda brigádnika alebo zamestnanca

Koľko dostanem v čistom?

Napríklad bezdetný zamestnanec s hrubým platom 700 eur dostane v čistom vyplatené 563 eur. Presná suma sa vypočíta každému zamestnancovi individuálne, nakoľko jej výška závisí od počtu dní práce neschopnosti, príspevku do III. piliera a pod.

Koho sa to týka?

Minimálna mesačná mzda sa týka zamestnancov pracujúcich na plný pracovný úväzok.

Zamestnanci pracujúci na čiastočný pracovný úväzok alebo polovičný pracovný úväzok majú vyplácanú len pomernú časť z minimálnej mzdy (pozri viac na stránke Skrátený pracovný úväzok).

Brigádnikov sa týka minimálna hodinová mzda.

Je minimálna mzda postačujúca?

Na minimálnu mzdu majú odborníci rôzne názory.

Niektorí ekonómovia tvrdia, že štát takto sťažuje zamestnanie najmenej kvalifikovaným pracovníkom, ktorí sa pre firmy stávajú príliš drahými.

Podľa inštitútu INESS pri každom zvýšení minimálnej mzdy prichádzajú tisíce zamestnancov o svoju prácu.

Minimálna mzda je štátom stanovená na základe určitých štatistických prepočtov a tie nedokážu presne opísať regionálne rozdiely v rámci Slovenska.

  Minimálna
mesačná
mzda
Minimálna
hodinová
mzda
Rok 2023 700 eur 4,023 eur
Rok 2022 646 eur 3,713 eur
Rok 2021 623 eur 3,580 eur
Rok 2020 580 eur 3,333 eur
Rok 2019 520 eur 2,989 eur
Rok 2018 480 eur 2,759 eur
Rok 2017 435 eur 2,500 eur
Rok 2016 405 eur 2,328 eur
Rok 2015 380 eur 2,184 eur
Rok 2014 352 eur 2,023 eur
Rok 2013 338 eur 1,941 eur
Rok 2012 327 eur 1,880 eur
Rok 2011 317 eur 1,822 eur
Rok 2010 308 eur 1,768 eur

Minimálna mzda v zahraničí

Jednotlivé európske krajiny majú vlastné zákony určujúce hranicu minimálnej mzdy. Niektoré krajiny ako Rakúsko, Nórsko, Švajčiarsko takýto zákon nemajú.

Napriek tomu, že suma minimálnej mzdy v inej krajine môže byť vyššia, nemusí to nevyhnutne znamenať, že aj životná úroveň je vyššia. Celkovú životnú úroveň ovplyvňujú totiž aj ceny produktov, dopravy a bývania.

Rok 2021 Min. mesačná mzda Min. hodinová mzda
Nemecko 1 520 eur 9,50 eur
Veľká Británia 1 568 eur (prepočet) 9.80 eur (prepočet)
Španielsko 1 108 eur 7,04 eur
Poľsko  623 eur (prepočet) 3,80 eur (prepočet)
Chorvátsko  563 eur (prepočet) 3,51 eur (prepočet)
Slovensko  623 eur 3,58 eur
Maďarsko  442 eur 2,54 eur
Česká republika  578 eur (prepočet) 3,44 eur (prepočet)

Prepočítané sumy sú prepočítané na EUR 28. decembra 2020 podľa výmenného kurzu Národnej banky Slovenska.

Autor Patrik Lučan dňa 1. december 2022.
Chyba v článku? Napíšte nám