Každý zamestnávateľ musí vyplácať svojmu brigádnikovi a zamestnancovi mzdu, ktorá nesmie byť nižšia než minimálna mzda stanovená zákonom. Štát sa zákonom snaží ochrániť pracujúcich a zaistiť im schopnosť uspokojiť svoje základné životné potrieby. Či sa to skutočne darí je napriek dobrej snahe otázne.

Výška minimálnej mzdy v roku 2020

Minimálna mzda je určovaná ako hrubá mzda, teda mzda pred zdanením a zaplatením sociálneho a zdravotného poistenia. Zamestnanec z hrubej mzdy dostane po odpočítaní dane a poistenia tzv. čistú mzdu a až z tej môže hradiť svoje náklady na život, napr. ubytovanie, cestovanie, stravu.

Suma  
580 € mesačná hrubá mzda zamestnanca
3,333 € hodinová mzda brigádnika / zamestnanca

Koho sa to týka?

//REKLAMA// Minimálna mesačná mzda sa týka zamestnancov pracujúcich na plný pracovný úväzok. Zamestnanci pracujúci na čiastočný pracovný úväzok alebo polovičný pracovný úväzok majú vyplácanú len pomernú časť z minimálnej mzdy (pozri viac na stránke Skrátený pracovný úväzok). Brigádnikov sa týka minimálna hodinová mzda.

Je minimálna mzda postačujúca?

Na túto otázku sa dá pomerne ťažko odpovedať. Minimálna mzda je štátom stanovená na základe určitých štatistických prepočtov a tie nedokážu presne opísať regionálne rozdiely v rámci Slovenska. Preto sa netreba čudovať faktu, že kým v Humennom dokáže mladý človek žijúci u rodičov hradiť svoje základné životné potreby aj z minimálnej mzdy, v okolí Bratislavy s tým môže mať vážny problém.

Minimálna mzda v minulosti Min. mesačná mzda Min. hodinová mzda
Rok 2020 580 € 3,333 €
Rok 2019 520 € 2,989 €
Rok 2018 480 € 2,759 €
Rok 2017 435 € 2,500 €
Rok 2016 405 € 2,328 €
Rok 2015 380 € 2,184 €
Rok 2014 352 € 2,023 €
Rok 2013 338 € 1,941 €
Rok 2012 327 € 1,880 €
Rok 2011 317 € 1,822 €
Rok 2010 308 € 1,768 €

Minimálna mzda v zahraničí

Jednotlivé európske krajiny majú vlastné zákony určujúce hranicu minimálnej mzdy. Niektoré krajiny ako Rakúsko, Nórsko, Švajčiarsko takýto zákon nemajú. Napriek tomu, že suma minimálnej mzdy v inej krajine môže byť vyššia, nemusí to automaticky znamenať, že človek s minimálnym príjmom má lepší životný štandard než na Slovensku. Taktiež treba poznamenať, že minimálna mzda stanovená zákonom ešte nehovorí o tom, aké sú bežné platy v danej krajine, napríklad Česká republika mala v roku 2013 síce nižšiu zákonnú minimálnu mzdu, avšak priemerný zamestnanec zarábal viac ako na Slovensku.

Porovnanie v roku 2013 Min. mesačná mzda Min. hodinová mzda
Belgicko 1528,84 € 8,75 €
Francúzsko 1425,00 € 9,40 €
Írsko 1384,00 € 8,65 €
Veľká Británia 1189,00 € 7,43 €
Španielsko  744,92 € neuvedené
Poľsko  387,90 € neuvedené
Chorvátsko  371,60 € neuvedené
Slovensko  337,70 € 1,94 €
Maďarsko  334,81 € neuvedené
Česká republika  313,25 € 1,88 €

Uvedené sumy sú prepočítané na EUR 8. januára 2013 podľa výmenného kurzu Národnej banky Slovenska.