Minimálna mzda je zákonom stanovená najnižšia suma, ktorú musí dostať zamestnanec pracujúci na trvalý pracovný pomer.

Výška minimálnej mzdy v roku 2024

Výška minimálnej mzdy závisí od stupňa náročnosti práce.

StupeňMesačná mzdaHodinová mzda
1750 eur4,310 eur
2866 eur4,977 eur
3982 eur5,644 eur
41 098 eur6,310 eur
51 214 eur6,977 eur
61 330 eur7,644 eur

1. stupeň

Práce vykonávané na základe presných pokynov.

Pomocné, prípravné, alebo manipulačné práce podľa presných postupov a pokynov.

 • 750 eur za mesiac
 • 4,310 eur za hodinu

2. stupeň

Ucelené rutinné práce, ktoré môžu byť spojené s hmotnou zodpovednosťou.

Jednoduché remeselné práce, sanitárne činnosti v zdravotníctve, rutinné práce v administratíve, hospodárskej správe, alebo prevádzke podľa pokynov alebo ustanovených postupov.

 • 866 eur za mesiac
 • 4,977 eur za hodinu

3. stupeň

Odborné rutinné práce, alebo riadenie, ktoré môže byť spojené s hmotnou zodpovednosťou.

Tvorivé remeselné práce, riadenie alebo operatívne zabezpečovanie prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody.

 • 982 eur za mesiac
 • 5,644 eur za hodinu

4. stupeň

Práce spojené so zvýšenou duševnou námahou.

Odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí, riadenie zložitých procesov s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb.

 • 1 098 eur za mesiac
 • 6,310 eur za hodinu

5. stupeň

Systémové, riadiace, alebo tvorivé práce s vysokou duševnou námahou.

Odborná špecializovaná zdravotná starostlivosť so zodpovednosťou za zdravie ľudí, riadenie zložitých procesov vrátane navrhovania riešení na optimalizáciu.

 • 1 214 eur za mesiac
 • 6,977 eur za hodinu

6. stupeň

Tvorivé riešenie úloh s vysokou mierou zodpovednosti za škody a so širokými spoločenskými dôsledkami.

Špecializované a certifikované činnosti v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí, riadenie zložitých systémov s vysokou mierou zodpovednosti a so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie.

 • 1 330 eur za mesiac
 • 7,644 eur za hodinu

Koľko dostanem v čistom?

Minimálna mzda sa uvádza v hrubom.

Čistá mzda sa vypočíta každému zamestnancovi individuálne. Z hrubej mzdy sa zaplatí daň z príjmu, sociálne a zdravotné odvody. Ďalej výšku čistej mzdy ovplyvňuje počet vyživovaných detí, počet dní práce neschopnosti a príspevok na III. pilier.

Príklady

 • Juraj je bezdetný zamestnanec s hrubým platom 750 eur. Jeho čistá mzda bude 526 eur.
 • Hedviga má dve deti na ktoré si uplatňuje daňový bonus. Jej čistá mzda bude 701 eur.

Skrátený pracovný úväzok a brigáda

Zamestnanci pracujúci na čiastočný pracovný úväzok alebo polovičný pracovný úväzok majú vyplácanú len pomernú časť z minimálnej mzdy (pozri viac na stránke Skrátený pracovný úväzok).

Brigádnici, ktorí sú platení hodinovou mzdou, musia dostať minimálnu hodinovú mzdu alebo vyššiu.

Koho sa to týka?

Minimálna mesačná mzda sa týka zamestnancov pracujúcich na plný pracovný úväzok.

Živnostníkov sa minimálna mzda netýka.

Je minimálna mzda postačujúca?

Na minimálnu mzdu majú odborníci rôzne názory.

Niektorí ekonómovia tvrdia, že štát takto sťažuje zamestnanie najmenej kvalifikovaným pracovníkom, ktorí sa pre firmy stávajú príliš drahými.

Podľa inštitútu INESS pri každom zvýšení minimálnej mzdy prichádzajú o prácu tisíce zamestnancov.

Minimálna mzda je štátom stanovená na základe určitých štatistických prepočtov a tie nedokážu presne opísať regionálne rozdiely v rámci Slovenska.

RokMesačná mzdaHodinová mzda
2023700 eur4,023 eur
2022646 eur3,713 eur
2021623 eur3,580 eur
2020580 eur3,333 eur
2019520 eur2,989 eur
2018480 eur2,759 eur
2017435 eur2,500 eur
2016405 eur2,328 eur
2015380 eur2,184 eur
2014352 eur2,023 eur
2013338 eur1,941 eur
2012327 eur1,880 eur
2011317 eur1,822 eur
2010308 eur1,768 eur

Minimálna mzda v zahraničí

Výška minimálnej mzdy sa v Európskych krajinách výrazne líši. Napriek tomu, výška minimálnej mzdy nemusí znamenať aj vyššiu životnú úroveň. Celkovú životnú úroveň totiž okrem príjmu ovplyvňuje cena za bývanie, dopravu, služby, vzdelanie, zdravotnú starostlivosť a bežné tovary.

KrajinaMesačná mzdaHodinová mzda
1.Veľká Británia1 937 eur (a)12,11 eur
2.Nemecko1 920 eur (a)12,00 eur
3.Rakúsko1 500 eur9,37 eur
4.Španielsko1 080 eur8,45 eur
5.Poľsko827 eur5,40 eur
6.Slovensko750 eur4,31 eur
7.Česká republika710 eur4,26 eur
8.Chorvátsko700 eur4,37 eur (b)
9.Maďarsko610 eur3,52 eur
10.Rusko216 eur (c)1,35 eur (c)
 • Zdroj: Wageindicator.org
 • Sumy sú aktuálne ku dňu 1. december 2023.
 • (a) - Hodnota bola prepočítaná z hodinovej mzdy.
 • (b) - Hodnota bola prepočítaná z mesačnej mzdy.
 • (c) - Prepočet ruského rubľa na eurá v hodnote pred inváziou Ruska na Ukrajinu. V súčasnosti je výška minimálnej mesačnej mzdy v Rusku v prepočte 166 eur.

Autor Patrik Lučan dňa 1. december 2023.
Chyba v článku? Napíšte nám