Toto je zoznam najčastejších príjmov, ktoré sa nepočítajú do súčtu príjmov v daňovom priznaní podávanom v roku 2021:

  • výživné (napr. od rodiča, mažela)
  • sirotský dôchodok
  • štipendium
  • sociálne dávky
  • podpora v nezamestnanosti
  • invalidný dôchodok
  • peňažný príspevok za opatrovanie osoby ZŤP
  • príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
  • pôžička
  • plnenie náhrad zdravotného poistenia (ak dôjde k poistnej udalosti a poisťovňa ti preplatí zdravotnú starostlivosť, hospitalizáciu v nemocnici alebo náhradu škody)

Autor Patrik Lučan dňa 28. december 2020.
Chyba v článku? Napíšte nám