Daňový bonus znižuje daň z príjmu aj v roku 2021.

Pri podaní daňového priznania z príjmu si môže osoba, ktorá sa stará o dieťa, odpočítať z výslednej dane sumu daňového bonusu.

Daňový bonus na dieťa si môžeš uplatniť za tie mesiace roka 2020, počas ktorých si sa staral-a o dieťa.

Výsledná suma o ktorú sa tvoja daň z príjmu zníži závisí od počtu detí a počtu mesiacov.

Výška daňového bonusu na dieťa

Na dieťa do 6 rokov

  • Daňový bonus 44,34 eur mesačne.

Na dieťa staršie než 6 rokov

  • Daňový bonus 22,17 Eur mesačne.

Kritériá získania daňového bonusu

  • Staráš sa o nezaopatrené vlastné, alebo osvojené dieťa, alebo máš dieťa v pestúnskej starostlivosti.
  • Nikto iný si na dieťa neuplatňuje daňový bonus (na dieťa si môže uplatniť toto právo iba jedna osoba, napríklad iba jeden z rodičov).
  • Za predošlý rok máš príjem minimálne 3 480 eur a tento príjem musí pochádzať zo závislej činnosti (pracovná zmluva), alebo z podnikania, alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (nie však z pasívnej činnosti ako napr. peňažná výhra, prenájom alebo predaj nehnuteľnosti, dividendy).

Ako sa počíta daňový bonus?

Je to jednoduché. Pre každé dieťa vynásobíš mesačný daňový bonus počtom mesiacov počas počas ktorých si sa o dieťa staral-a.

Ak sa staráš o viacej detí, na každé dieťa si vypočítaš daňový bonus samostatne a následne sumy spočítaš.

Daňový bonus si následne odpočítaj od daňovej povinnosti, ktorá ti priebežne vychádza v daňovom priznaní z príjmu.

Tomáš a Lucia

Tomáš a Lucia majú spolu 3 deti. Rozhodli sa, že daňový bonus na všetky deti si uplatní Tomáš. Všetky deti sú mladšie než 6 rokov. Tomáš si daňový bonus vypočítal nasledovne:

Daňový bonus na jedno dieťa: 
(celý rok) 12 x 44,34 eur = 532,08 eur

Spolu: 
(tri deti) 3 x 532,08 eur = 1 596,24 eur

Viktor a Pavlína

Viktor a Pavlína majú spolu 3 deti. Rozhodli sa rozdeliť si daňový bonus. Viktor si uplatní daňový bonus na jedno dieťa a Pavlína na dve deti. Všetky deti sú mladšie než 6 rokov. Daňový bonus si rozdelili nasledovne:

Daňový bonus na jedno dieťa:
(celý rok) 12 x 44,34 eur = 532,08 eur

Spolu:
(Viktor, jedno dieťa) 1 x 532,08 eur = 532,08 Eur
(Pavlína, dve deti) 2 x 532,08 eur = 1 064,16 eur

Karolína a Martin

Karolína a Martin sa starali počas celého roka o sedemročné dieťa. V októbri sa im narodilo druhé dieťa. Daňový bonus si vypočítal Martin nasledovne:

Daňový bonus na staršie dieťa:
(celý rok) 12 x 22,17 eur = 266,04 eur

Daňový bonus na novonarodené dieťa:
(október až december) 3 x 44,34 eur = 133,02 eur

Spolu:
(všetky deti) 266,04 eur + 133,02 eur = 399,06 eur

Otec Peter

Peter je rozvedený a žije sám so svojím 4-ročným synom. O syna sa striedavo stará on a jeho bývalá manželka. Nakoľko sa Peter staral o syna polovicu roka, uplatnil si daňový bonus na jedno dieťa počas doby šiestich mesiacov.

Prepočet daňového bonusu:
(šesť mesiacov) 6 x 44,34 eur = 266,04 eur

Autor Patrik Lučan dňa 28. december 2020.
Chyba v článku? Napíšte nám