Štát odmení každého, kto sa stará o deti, či už vlastné alebo pridelené do osobnej starostlivosti.

Daňový bonus na dieťa si môžeš uplatniť za tie mesiace roka 2021, počas ktorých si sa staral-a o dieťa.

Výsledná suma, o ktorú sa tvoja daň z príjmu zníži, závisí od počtu detí a počtu mesiacov.

Výška daňového bonusu na dieťa

Výška bonusu pre jednotlivé mesiace roku 2021 podľa veku dieťaťa v danom mesiaci.

** označuje zmenu sumy oproti predošlému mesiacu

  Vek 1 až 5 Vek 6 až 14 Vek 15 a viac
Január 46,44 eur 23,22 eur 23,22 eur
Február 46,44 eur 23,22 eur 23,22 eur
Marec 46,44 eur 23,22 eur 23,22 eur
Apríl 46,44 eur 23,22 eur 23,22 eur
Máj 46,44 eur 23,22 eur 23,22 eur
Jún 46,44 eur 23,22 eur 23,22 eur
Júl 46,44 eur 39,47 eur ** 23,22 eur
August 46,44 eur 39,47 eur 23,22 eur
September 46,44 eur 39,47 eur 23,22 eur
Október 46,44 eur 39,47 eur 23,22 eur
November 46,44 eur 39,47 eur 23,22 eur
December 46,44 eur 39,47 eur 23,22 eur

Kritériá získania daňového bonusu

  • Staráš sa o nezaopatrené vlastné, alebo osvojené dieťa, alebo máš dieťa v pestúnskej starostlivosti.
  • Nikto iný si na dieťa neuplatňuje daňový bonus (na dieťa si môže uplatniť toto právo iba jedna osoba, napríklad iba jeden z rodičov).
  • Za predošlý rok máš príjem minimálne 3 738 eur a tento príjem musí pochádzať zo závislej činnosti (pracovná zmluva), alebo z podnikania, alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (nie však z pasívnej činnosti ako napr. peňažná výhra, prenájom alebo predaj nehnuteľnosti, dividendy).

Ako sa počíta daňový bonus?

Pre každé dieťa vypočítaš daňový bonus samostatne podľa tabuľky vyššie.

Použi sumu daňového bonusu podľa veku dieťaťa, ktorá pripadá pre daný mesiac.

Ak tvoje dieťa oslávilo narodeniny, vyšší vek dieťaťa sa zohľadňuje až v nasledujúcom mesiaci. Napríklad: Dieťa dosiahne v apríli 6 rokov. Daňový bonus pre dieťa vo vekovej kategórii 6 až 14 rokov sa počíta až od mája.

Ak sa staráš o viacej detí, výsledné sumy daňových bonusov pre každé dieťa spočítaj dokopy.

Daňový bonus si následne odpočítaj od daňovej povinnosti, ktorá ti priebežne vychádza v daňovom priznaní z príjmu.

Príklady výpočtu daňového bonusu

Tomáš

Tomáš sa narodil v máji. Daňový bonus si rodič vypočíta od mája do decembra v sume uvedenej pre dieťa vo veku 1 až 5 rokov.

46,44 eur - Máj
46,44 eur - Jún
46,44 eur - Júl
46,44 eur - August
46,44 eur - September
46,44 eur - Október
46,44 eur - November
46,44 eur - December
---
Spolu 371,52 eur

Valéria

Valéria oslávila svoje 6 narodeniny v októbri. Rodič si do októbra počíta daňový bonus pre dieťa vo vekovej kategórii 1 až 5 rokov, od novembra pre dieťa vo vekovej kategórii 6 až 14 rokov.

46,44 eur - Január
46,44 eur - Február
46,44 eur - Marec
46,44 eur - Apríl
46,44 eur - Máj
46,44 eur - Jún
46,44 eur - Júl
46,44 eur - August
46,44 eur - September
46,44 eur - Október
39,47 eur - November (zmena vekovej kategórie)
39,47 eur - December
---
Spolu 563,34 eur

Autor Patrik Lučan dňa 1. február 2022.
Chyba v článku? Napíšte nám