Brigáduješ alebo pracuješ popri škole?
Vyskúšaj apku daňového priznania pre študentov ešte dnes.
Daňové priznanie zadarmo

Čo je daňový bonus? Ako ho možno získať v roku 2019

Štát odmení každého, kto sa stará o deti, či už vlastné alebo pridelené do osobnej starostlivosti. Daňový bonus týmto ľuďom znižuje daň z príjmu.

Pri podaní daňového priznania z príjmu si môže osoba, ktorá sa stará o dieťa, odpočítať z výslednej dane sumu daňového bonusu. Daňový bonus na dieťa si môžeš uplatniť za tie mesiace z predošlého roka, počas ktorých si sa o dieťa staral-a. Výsledná suma o ktorú sa tvoja daň z príjmu zníži závisí od počtu detí a počtu mesiacov.

Výška daňového bonusu na jedno dieťa a jeden mesiac je 21,56 Eur.

Kritériá získania daňového bonusu

  • Staráš sa o nezaopatrené vlastné, alebo osvojené dieťa, alebo máš dieťa v pestúnskej starostlivosti.
  • Nikto iný si na dieťa neuplatňuje daňový bonus (na dieťa si môže uplatniť toto právo iba jedna osoba, napríklad iba jeden z rodičov).
  • Za predošlý rok máš príjem minimálne 2610 Eur a tento príjem musí pochádzať zo závislej činnosti (pracovná zmluva), alebo z podnikania, alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (nie však z pasívnej činnosti ako napr. peňažná výhra, prenájom alebo predaj nehnuteľnosti, dividendy).

Ako sa počíta daňový bonus?

Je to jednoduché. Pre každé dieťa vynásobíš mesačný daňový bonus počtom mesiacov počas počas ktorých si sa o dieťa staral-a. Na jedno dieťa, o ktoré sa staráš počas celého roka, si tak môžeš uplatniť daňový bonus 258,72 Eur. Ak sa staráš o viacej detí, na každé dieťa si vypočítaš daňový bonus samostatne a následne sumy spočítaš. Daňový bonus si potom odpočítaš od daňovej povinnosti, ktorá ti priebežne vychádza v daňovom priznaní z príjmu.

Tomáš a Lucia

Tomáš a Lucia majú spolu 3 deti. Keďže Tomášovi vychádza v daňovom priznaní vysoká daň, rozhodli sa, že si uplatní daňový bonus na všetky deti. Tomáš pri podaní daňového priznania uviedol, že sa staral o tri deti po dobu 12 mesiacov. Daňový bonus si vypočítala nasledovne:
Daňový bonus = 3 (deti) x 12 (mesiacov) x 21,56 (eur).

Viktor a Pavlína

Viktor a Pavlína majú spolu 3 deti. Rozhodli sa rozdeliť si daňový bonus. Viktor si uplatní daňový bonus na jedno dieťa a Pavlína na dve deti. Daňový bonus si rozdelili nasledovne:
Daňový bonus Viktor = 1 (dieťa) x 12 (mesiacov) x 21,56 (eur).
Daňový bonus Pavlína = 2 (deti) x 12 (mesiacov) x 21,56 (eur).

Karolína a Martin

Karolína a Martin sa starali počas celého roka o prvé dieťa. V októbri sa im narodilo druhé dieťa. Daňový bonus si vypočítal Martin nasledovne:
Prvé dieťa = 1 (dieťa) x 12 (mesiacov) x 21,56 (eur).
Druhé dieťa = 1 (dieťa) x 3 (mesiace) x 21,56 (eur).
Daňový bonus = Prvé dieťa + Druhé dieťa.

Otec Peter

Peter je rozvedený a žije sám so svojím synom. O syna sa striedavo stará on a jeho bývalá manželka. Nakoľko sa Peter staral o syna polovicu roka, uplatnil si daňový bonus na jedno dieťa počas doby šiestich mesiacov.
Daňový bonus = 1 (dieťa) x 6 (mesiacov) x 21,56 (eur).

Horúce témy

10 krokov ako zvládnuť daňové priznanie 2019

V nasledujúcih krokoch ti ukážeme postup ako úspešne zvládnuť daňové priznanie študenta a ako požiadať o vrátenie daní do konca marca 2019.

Rómovia nás neoberajú o sociálne dávky. Nezmysel, tvrdia štatistiky.

Mýtus o tom, že rómovia okrádajú štát o veľké peniaze, je vyvrátený. Do rómskych osád putujú totiž len 3 percentá sociálnych dávok, zvyšnú väčšinu poberajú Slováci.