Pri podaní daňového priznania z príjmu si môže osoba, ktorá sa stará o dieťa, odpočítať z výslednej dane sumu daňového bonusu. Daňový bonus na dieťa si môžeš uplatniť za tie mesiace roka 2019, počas ktorých si sa staral-a o dieťa. Výsledná suma o ktorú sa tvoja daň z príjmu zníži závisí od počtu detí a počtu mesiacov.

Výška daňového bonusu na dieťa

Na dieťa do 6 rokov

  • Za január až marec - 22,17 Eur mesačne.
  • Za apríl až december - 44,34 Eur mesačne.

Na dieťa staršie než 6 rokov

  • Za január až december - 22,17 Eur mesačne.

Kritériá získania daňového bonusu

  • Staráš sa o nezaopatrené vlastné, alebo osvojené dieťa, alebo máš dieťa v pestúnskej starostlivosti.
  • Nikto iný si na dieťa neuplatňuje daňový bonus (na dieťa si môže uplatniť toto právo iba jedna osoba, napríklad iba jeden z rodičov).
  • Za predošlý rok máš príjem minimálne 3 120 Eur a tento príjem musí pochádzať zo závislej činnosti (pracovná zmluva), alebo z podnikania, alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (nie však z pasívnej činnosti ako napr. peňažná výhra, prenájom alebo predaj nehnuteľnosti, dividendy).

Ako sa počíta daňový bonus?

Je to jednoduché. Pre každé dieťa vynásobíš mesačný daňový bonus počtom mesiacov počas počas ktorých si sa o dieťa staral-a. Ak sa staráš o viacej detí, na každé dieťa si vypočítaš daňový bonus samostatne a následne sumy spočítaš. Daňový bonus si potom odpočítaš od daňovej povinnosti, ktorá ti priebežne vychádza v daňovom priznaní z príjmu.

Tomáš a Lucia

Tomáš a Lucia majú spolu 3 deti. Rozhodli sa, že daňový bonus na všetky deti si uplatní Tomáš. Všetky deti sú mladšie než 6 rokov. Tomáš si daňový bonus vypočítal nasledovne:

Daňový bonus na jedno dieťa:
(január až marec) 3 x 22,17 = 66,51 Eur
(apríl až december) 9 x 44,34 = 399,06 Eur
(spolu) 465,57 Eur

Spolu:
(tri deti) 3 x 465,57 Eur = 1 396,71 Eur

Viktor a Pavlína

Viktor a Pavlína majú spolu 3 deti. Rozhodli sa rozdeliť si daňový bonus. Viktor si uplatní daňový bonus na jedno dieťa a Pavlína na dve deti. Všetky deti sú mladšie než 6 rokov. Daňový bonus si rozdelili nasledovne:

Daňový bonus na jedno dieťa:
(január až marec) 3 x 22,17 = 66,51 Eur
(apríl až december) 9 x 44,34 = 399,06 Eur
(spolu) 465,57 Eur

Spolu:
(Viktor, 1 dieťa) 1 x 465,57 Eur = 465,57 Eur
(Pavlína, 2 deti) 2 x 465,57 Eur = 931,14 Eur

Karolína a Martin

Karolína a Martin sa starali počas celého roka o sedemročné dieťa. V októbri sa im narodilo druhé dieťa. Daňový bonus si vypočítal Martin nasledovne:

Daňový bonus na staršie dieťa:
(január až december) 12 x 22,17 = 266,04 Eur

Daňový bonus na mladšie dieťa:
(október až december) 3 x 44,34 = 133,02 Eur

Spolu:
(dve deti) 266,04 Eur + 133,02 Eur = 399,06 Eur

Otec Peter

Peter je rozvedený a žije sám so svojím synom. O syna sa striedavo stará on a jeho bývalá manželka. Nakoľko sa Peter staral o štvorročného syna polovicu roka, uplatnil si daňový bonus na jedno dieťa počas doby šiestich mesiacov, každý párny mesiac roku.

Prepočet daňového bonusu:
(február) 1 x 22,17 = 22,17 Eur
(apríl, jún, august, október, december) 5 x 44,34 = 221,70 Eur

Spolu:
(spolu) 22,17 Eur + 221,70 Eur = 243,87 Eur