Brigáduješ alebo pracuješ popri škole?
Daňové priznanie hravo zvládneš s touto apkou.
Vytvor si daňové priznanie

Brigády študentov a odvody v roku 2017

Brigáduješ? Neplať odvody pokiaľ nemusíš. Každý brigádnik je povinný prispievať zo svojej výplaty do systému sociálneho poistenia. Štát však určil aj výnimky ktoré máš právo využiť.

Odvody z brigád 7%

Pred rokom vláda schválila zákon, ktorý nepotešil žiadneho pracujúceho študenta. Brigádnici majú povinnosť platiť sociálne poistenie vo výške 7% zo svojej mzdy. Zmena má evidentne výchovný charakter, učí mladých ľudí ako platiť štátu a zároveň špekulovať ako čo najviac využiť výnimky. Strhávanie odvodov zo mzdy má na starosti zamestnávateľ, mzdy sú vyplácané až po odpočítaní odvodov. Starosť o pracovné nasadenie zostáva naďalej na tebe.

Výnimka z príjmu do 200 eur mesačne

Ako brigádnik máš nárok na určenie jednej výnimky z platenia odvodov. Zamestnávateľovi, u ktorého si chceš uplatniť výnimku, musíš predložiť tlačivo Oznámenie k dohode o brigádnickej práci študentov (tlačivo na stiahnutie). Vytlač si tlačivo, vypíš údaje nad vybodkované políčka a zanes jednému zo svojich zamestnávateľov. Získaš nárok na to, aby si z tejto práce neplatil odvody z mesačného zárobku do 200 €.

Platnosť výnimky

Určovanie výnimky na už určenú dohodu nie je potrebné vykonávať každý mesiac. Výnimka je totiž platná až do skončenia pracovnej dohody o brigádnickej práci študentov. Niekedy sa zo zamestnávateľom dohodneš na konkrétne obdobie vykonávania brigády, inokedy môže byť čas neurčný. Treba pamätať na to, že akákoľvek dohoda o brigádnickej práci študenta je platná najdlhšie do konca roka v ktorom dovŕšiš 26 rokov alebo do konca mesiaca v ktorom ukončíš denné štúdium na škole.

Výpočet výšky odvodov

Ako sme spomenuli vyššie, platenie odvodov má na starosti tvoj zamestnávateľ. Odvody platí zamestnávateľ až po skončení pracovnej dohody. Ak pracuješ pre zamestnávateľa dlhodobejšie (máš uzavretú zmluvu na viac ako jeden mesiac), povinnosť platiť odvody sa vypočíta na základe priemerného mesačného zárobku. Je na rozhodnutí tvojho zamestnávateľa, akým spôsobom bude pristupovať k plateniu tvojich odvodov. Jednou z možností je, že ti bude vyplácať mzdu zníženú o výšku odvodov. Na konci platnosti pracovnej zmluvy (napr. na konci roka) zistí aká má byť skutočná výška odvodov na základe tvojho priemerného mesačného zárobku. Sumu, ktorú nie si povinný zaplatiť na odvodoch ti zamestnávateľ spätne doplatí. 

Priemerný mesačný zárobok
Jakub má uzavretú pracovnú dohodu na 2 mesiace. Prvý mesiac zarobil 300 €, druhý mesiac sa mu však nepodarilo zarobiť ani cent. Priemer mesačného zárobku sa vypočíta ako celkový zárobok vydelený počtom mesiacov. Jakub teda priemerne zarobil 150 € mesačne. Odvody platiť nebude, pretože má nárok uplatniť si výnimku z platenia odvodov, ktorá hovorí, že za príjem nižší ako 200 eur mesačne sa odvody neplatia.

Spätné doplatenie
Peter mal uzavretú pracovnú dohodu počas celého roka. Polovicu roka zarábal 300 € mesačne, druhý polrok nemal žiadny príjem. Jeho priemerný mesačný plat počas celého roka bol teda rovných 150 €. Zamestnávateľ mu namiesto 300 € vyplácal sumu zníženú o 21 € určenú na zaplatenie odvodov, Peter teda dostal 279 €. Na konci roka zamestnávateľ zistil, že Peter nie je povinný platiť odvody, Petrovi teda spätne doplatil zvyšných 126 €. 

Infolinka Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňaAk máš nejasnosti ohľadne platenia odvodov, môžeš zavolať na infolinku Sociálnej poisťovne, prípadne zájsť na pobočku v mieste svojho bydliska (pobočky sú väčšinou lokalizované len v okresných mestách). Všetky potrebné kontakty nájdeš na stránke Sociálnej poisťovne.

Brigády cez pracovnú agentúru

Ak pracuješ cez pracovnú agentúru, tvojim zamestnávateľom je iba pracovná agentúra. Stiahni si a vyplň tlačivo Oznámenie k dohode o brigádnickej práci študentov a zanes do agentúry. Pri práci cez pracovnú agentúru podpisuješ pracovnú zmluvu iba s agentúrou a nie s jednotlivými firmami u ktorých vykonávaš brigádu.

Príklad:
Daniel je vysokoškolák, ktorý cez pracovnú agentúru na brigádach zarobil za mesiac 240 €. Na začiatku mesiaca si uplatnil výnimku z platenia odvodov v tejto pracovnej agentúre. Odvody bude musieť zaplatiť z vymeriavacieho základu, ktorým je rozdiel skutočne zarobených peňazí a výnimky (= 240 - 200). Odvody vo výške 7% si vypočíta zo sumy 40 €. Daniel do Sociálnej poisťovne nasledujúci mesiac zaplatí 2,80 €.

Viacero zamestnávateľov

V prípade, že pracuješ pre viacero zamestnávateľov, alebo viacero agentúr, stiahni si a vyplň tlačivo Oznámenie k dohode o brigádnickej práci študentov a odnes len jednému zo zamestnávateľov, najlepšie tomu, u ktorého zarobíš najviac peňazí.

Príklad:
Pavol je vysokoškolák, ktorý pracoval minulý mesiac cez pracovnú agentúru, kde zarobil 110 €, potom pracoval vo firme B, kde zarobil 70 € a vo firme C, kde zarobil ďalších 30 €. Pavol si určil ako výnimku z platenia sociálneho poistenia pracovnú agentúru. Nakoľko v pracovnej agentúre zarobil iba 110 € a tá je nižšia ako výnimka z platenia odvodov 200 € mesačne, z tejto práce odvody platiť nebude. Z brigádnických dohôd vo firme B a C bude platiť odvody 7%. Spolu v oboch firmách zarobil 100 €, takže nasledujúci mesiac zaplatí odvody vo výške 7 €. 

Horúce témy

10 krokov ako zvládnuť daňové priznanie 2020

V nasledujúcih krokoch ti ukážeme postup ako úspešne zvládnuť daňové priznanie študenta a ako požiadať o vrátenie daní do konca marca 2020.

Rómovia nekradnú sociálne dávky, tvrdia štatistiky.

Do rómskych osád putujú len 3 percentá sociálnych dávok, zvyšnú väčšinu poberajú Slováci.