Odvody z brigád 9,40%

Brigádnici majú povinnosť platiť sociálne poistenie vo výške 9,40% zo svojej mzdy. Ďalších 25,20% odvodov uhrádza zamestnávateľ. Zamestnávateľ za teba zaplatí všetky odvody. Mzda, ktorú dostaneš na účet sa volá čistá mzda.

Výnimka z príjmu do 200 eur mesačne

Ako brigádnik máš nárok na určenie odvodovej výnimky vo výške 200 eur mesačne u jedného zamestnávateľa (agentúry).

Ak bude tvoja mesačná odmena u tohto zamestnávateľa vyššia, budeš platiť odvody len zo sumy prevyšujúcej hranicu 200 eur.

  • Tento mesiac zarobil Martin v študentskej pracovnej agentúre 275 eur. Z prvých 200 eur neplatí žiadne odvody na sociálne poistenie. Odvody platí iba zo zvyšnej časti 75 eur.

Určenie odvodovej výnimky

Vytlač si tlačivo Oznámenie k dohode o brigádnickej práci študentov (na stiahnutie), vypíš údaje nad vybodkované políčka a pošli jednému zo svojich zamestnávateľov.

Platnosť odvodovej výnimky

Odvodová výnimka je platná až do skončenia tvojej pracovnej dohody u zvoleného zamestnávateľa.

Každá dohoda o brigádnickej práci študenta je, podľa zákona, platná maximálne 12 mesiacov. Po tomto čase je potrebné uzatvoriť novú zmluvu. Okrem toho, sú situácie, kedy ti dohoda automaticky zanikne.

  1. Dohoda zaniká v mesiaci, v ktorom ukončíš denné štúdium na strednej, alebo vysokej škole.
  2. Dohoda zaniká koncom kalendárneho roka v ktorom dosiahneš 26 rokov.

Výpočet výšky odvodov

Ako sme spomenuli vyššie, platenie odvodov do sociálnej poisťovne má na starosti tvoj zamestnávateľ. Okrem toho môže zamestnávateľ z tvojej výplaty strhávať aj preddavky na daň z príjmu. Zohľadniť pri tom môže aj nemusí nezdaniteľné minimum.

Informuj sa u svojho zamestnávateľa, aký postup použije v tvojom prípade.

Pracovné agentúry zvyknú postupovať nasledovne. Brigádnikom vyplácajú mzdu zníženú o výšku odvodov a preddavky na daň. Na konci kalendárneho roka, alebo po ukončení pracovnej dohody, agentúra presne vypočíta skutočnú výšku odvodov a daní. Prípadný preplatok vrátia brigádnikom na účet.

Priemerný mesačný zárobok

Tvoj zamestnávateľ dokáže presne vypočítať výšku odvodov až na konci roka alebo po skončení platnosti zmluvy. Odvody sa platia z priemerného mesačného zárobku. Ten sa vypočíta ako celkový zárobok vydelený počtom mesiacov platnosti pracovnej dohody.

  • Jakub má uzavretú pracovnú dohodu na 2 mesiace. Prvý mesiac zarobil 300 eur, druhý mesiac nepracoval. Jeho priemerný zárobok je 150 eur mesačne. Odvody platiť nebude, pretože jeho priemerný mesačný zárobok je nižší než odvodová výnimka 200 eur.

Spätné doplatenie

Zamestnávatelia pomerne bežne platia odvody vopred. Je výhodnejšie, ak platíš odvody priebežne, ako ich zaplatiť všetky naraz na konci roka. Môže sa však stať, že na konci roka tvoj zamestnávateľ vypočíta preplatok na odvodoch. V takom prípade ti preplatok pošle späť na účet. To poteší.

  • Peter mal uzavretú pracovnú dohodu počas celého roka. Polovicu roka zarábal 300 eur mesačne, druhý polrok nemal žiadny príjem. Jeho priemerný mesačný plat bol 150 eur. Zamestnávateľ mu namiesto 300 eur vyplácal sumu 280 eur, zvyšoných 20 eur platil ako preddavky na odvodoch. Keďže Petrov mesačný príjem bol nižší než odvodová výnimka 200 eur, žiadne odvody nemusí platiť. Zamestnávateľ mu na konci roka vráti peniaze, ktoré mu ako odvody strhol z výplat.

Daňové priznanie študenta

Ak pracuješ pre viacerých zamestnávateľov, po skončení kalendárneho roka budeš musieť riešiť daňové priznanie. Viac o tom píšeme v článku Podanie daňového priznania

Infolinka Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňaChceš poznať bližšie, ako sa odvody týkajú teba? Napíš e-mail alebo zavolaj na infolinku Sociálnej poisťovne. Všetky potrebné kontakty nájdeš na stránke Sociálnej poisťovne.

Brigády cez pracovnú agentúru

Pri práci cez pracovnú agentúru podpisuješ pracovnú dohodu iba s agentúrou a nie s jednotlivými firmami, u ktorých vykonávaš brigádu. Stiahni si a vyplň tlačivo Oznámenie k dohode o brigádnickej práci študentov a zanes do agentúry.

Viacero zamestnávateľov

V prípade, že pracuješ pre viacero zamestnávateľov, alebo viacero agentúr, stiahni si Oznámenie k dohode o brigádnickej práci študentov. Vyplnené tlačivo zanes len jednému zo zamestnávateľov, najlepšie tomu, u ktorého zarobíš najviac peňazí.

Autor Patrik Lučan dňa 12. november 2023.
Chyba v článku? Napíšte nám