Brigáduješ alebo pracuješ popri škole?
Daňové priznanie hravo zvládneš s touto apkou.
Vytvor si daňové priznanie

Môžem dostávať štipendium aj v lete počas júla a augusta?

Sociálne štipendium sa priznáva najdlhšie do konca mesiaca jún. Existujú však výnimky, kedy je štipendium priznané aj počas letných mesiacov.

Bežne sa sociálne štipendium priznáva najdlhšie do konca mesiaca jún. Existujú prípady, kedy je štipendium priznané aj počas letných mesiacov, teda počas júla a augusta príslušného akademického roka.

  • Si nezaopatrené dieťa a obojstranná sirota (ani jeden z tvojich rodičov nežije).
  • Si nezaopatrené dieťa a polosirota (žije len jeden z tvojich rodičov) a žijúci rodič ti na základe súdneho rozhodnutia musí platiť výživné.
  • Si nezaopatrené dieťa a bol si pred dosiahnutím plnoletosti umiestnený v náhradnej starostlivosti, t.j. v detskom domove alebo v náhradnej rodine (pestúni).

Podľa: §7, odsek 1 vyhlášky MŠ SR č. 102/2006

Horúce témy

10 krokov ako zvládnuť daňové priznanie 2020

V nasledujúcih krokoch ti ukážeme postup ako úspešne zvládnuť daňové priznanie študenta a ako požiadať o vrátenie daní do konca marca 2020.

Rómovia nekradnú sociálne dávky, tvrdia štatistiky.

Do rómskych osád putujú len 3 percentá sociálnych dávok, zvyšnú väčšinu poberajú Slováci.