Nie, doktorandi nemajú možnosť získať sociálne štipendium. Štipendium je určené len pre študentov prvého (Bc.) a druhého stupňa (Mgr., Ing.) dennej formy vysokoškolského štúdia.

Autor Patrik Lučan dňa 9. september 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám