Andrej požičal svoje skriptá spolužiakovi, dohodli sa na dva týždne. So spolužiakom sa však nestretol celý mesiac a pretože si nemohol zo skrípt dôkladne naštudovať tému, Andrej musel opakovať vlastnú skúšku. Pomohol druhému, sám si však uškodil.

Andrej sa rozhodol, že ak nabudúce požičia svoje skriptá niektorému zo spolužiakov, bude si pýtať mesačný poplatok za prenájom. Keďže skriptá boli rozdelené do dvoch samostatných zväzkov, poplatky stanovil podľa toho, koľko častí budú práve požičané. Ak si spolužiak požičia obidva zväzky, bude platiť mesačný poplatok v plnej výške, ak neskôr vráti prvý zväzok, bude platiť už len polovicu z mesačného poplatku. Mesačný poplatok bude vyberať vždy na začiatku každého mesiaca.

Čas zohráva vo svete financií veľmi dôležitú úlohu. Presne tak isto ako Andrej požičiaval skriptá si ľudia medzi sebou požičiavajú peniaze. Najčastejšie sa stretávame s dvoma príkladmi a to pôžičkou a úrokom z vkladu.

Úrok z pôžičky

Pri každej pôžičke je stanovená tzv. úroková miera, čo je percento z dlžnej sumy, ktoré si každoročne vypýta banka ako poplatok za požičanie peňazí.

Príklad:
Požičaná suma 1.000 €, úrok 10%, počet rokov splácania 4 roky. Keďže každoročne sa dlžná suma znižuje, tým ako splácaš pôžičku, znižuje sa aj každoročný úrok, t.j. každoročný nájom za požičané peniaze. Výsledok je nasledovný: požičiaš si tisíc eur a do štyroch rokov vrátiš banke 1.250 €.

1 rok ..... požičané 1.000 € ........... úrok z požičanej sumy 100 €
2 rok ..... zvyšná suma 750 € ........ úrok zo zvyšnej sumy 75 €
3 rok ..... zvyšná suma 500 € ........ úrok zo zvyšnej sumy 50 €
4 rok ..... zvyšná suma 250 € ........ úrok zo zvyšnej sumy 25 €
5 rok ..... pôžička je splatená, celkovo 1.250 €

Úrok z vkladu

Takto isto to funguje aj opačne, keď vložíš svoje peniaze napr. na termínovaný účet do banky. Vtedy však úroky vypláca banka tebe. Na konci každého roku ti na účet pošle percentuálnu odmenu zo sumy ktorú máš na účte. Znamená to, že ti vlastne platí odmenu aj z odmeny.

Príklad:
Na termínovaný účet bola vložená suma 1.000 €, úrok 10%, počet rokov vkladu 4 roky. Keďže každoročne sa usporená suma zvyšuje o bankou vyplatený úrok, zvyšuje sa aj každoročný úrok, t.j. každoročný nájom za požičané peniaze. Výsledok je nasledovný: vložíš do banky tisíc eur a po štyroch rokoch ti banka vyplatí 1.464 €. 

1 rok ..... počiatočný vklad 1.000 € ....... úrok z vkladu 100 €
2 rok ..... uložené v banke 1.100 € ........ úrok z vkladu 110 €
3 rok ..... uložené v banke 1.210 € ........ úrok z vkladu 121 €
4 rok ..... uložené v banke 1.331 € ........ úrok z vkladu 133 €
5 rok ..... banka ti vráti hodnotu vkladu: 1.464 €

Autor Patrik Lučan dňa 16. február 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám