Americký sen je viera v to, že bez ohľadu na svoje súčasné spoločenské postavenie, každý môže dosiahnuť úspech, finančné zabezpečenie a šťastný život.

Svet sa mal stať miestom, v ktorom sociálne nerovnosti ani rasa nie sú prekážkou k dosiahnutiu harmonického rodinného života. Americký spisovateľ James Truslow Adams v roku 1931 napísal "život sa má stať lepším, bohatším a plnohodnotným pre všetkých, ktorí sa chopia šance".

Americký sen mal byť dosiahnuteľný cez obetavosť a tvrdú prácu.

Adams ale upozorňuje, že to nie iba sen o automobiloch a vysokých platoch. Je to predstava o sociálnom poriadku, v ktorom každý muž a každá žena budú schopní dosiahnuť osobné naplnenie v medziach svojich schopností.

V Americkom sne hrá hlavnú úlohu jedinec ako strojca svojho osudu. Jeho sociálne a etnické korene by nemali podmieňovať jeho budúcnosť. Americký národ tvoria z veľkej časti imigranti, preto stať sa Američanom nevyžaduje byť narodený ako dieťa Američanov.

Americký sen sľubuje politickú a ekonomickú slobodu a rovnosť.

Je to právo na dôstojný život, sloboda žiť podľa vlastných hodnôt bez ohľadu na pohľad iných členov spoločnosti.

Symbolom Amerického sna sa stal rodinný dom.

Dom predstavuje finančný úspech a nezávislosť. Je to právo mať plne pod kontrolou súkromný život, byť pánom vo vlastnom kráľovstve.

Americký sen sa stal oslnivým ideálom po II. svetovej vojne.

Vzrast sociálnej nerovnosti najmä v 70. rokoch minulého storočia ukázal, že tento ideál je pre mnohých Američanov nedostupný.

Autor Patrik Lučan dňa 12. január 2021.
Chyba v článku? Napíšte nám