Poistenie je prostriedok, ktorým sa straty niekoľkých poistených rozložia na všetkých poistených. Manažovanie finančných tokov zabezpečuje poisťovacia spoločnosť, t.j. poisťovňa.

Ako to funguje?

Desať kamarátov sa dohodne, že pôjdu na výlet do hôr. Okrem turistiky budú musieť prekonať viaceré prekážky, ako napríklad preplávanie rieky, či zlaňovanie zo skál. Napriek tomu, že sú zdatní a podobné výpravy do divočiny podstúpili už niekoľkokrát, vždy je tu riziko, že niektorý z nich sa zraní a po návrate domov nebude môcť pracovať, stratí tak nielen príjem ale možno aj prácu. Pred odchodom sa teda rozhodnú, že každý z nich prispeje do spoločného fondu určitou finančnou čiastkou. Ak sa niektorý z nich vráti z výletu chorý alebo zranený, bude mu vyplatená suma z tohto spoločného fondu, ktorá zranenému a jeho rodine finančne pomôže prekonať dlhé obdobie liečenia.

Ako funguje poistenie

História

Takto podobne vznikli prvé poistenia viac než 2.000 rokov pred naším letopočtom v Babylonii, Číne, neskôr v Grécku ako aj celom Stredomorí. Poistenie využívali najmä obchodníci a moreplavci, ktorí na svojich cestách prekonávali rôzne riziká, od straty tovaru až po vlastnú smrť.

Súčasnosť

V dnešnej dobe poisťovne ponúkajú možnosť poistiť sa miliónom ľudí, od cestovného poistenia, cez poistenie majetku, auta, domu až po poistenie života a dôchodkové poistenie. Pri výpočte sumy, ktorú si poisťovňa pýta za svoje služby sa počíta vždy s pravdepodobnosťou, čím vyššia pravdepodobnosť, že nastane situácia voči ktorej sa chceš poistiť, tým je vyšší poplatok, tzv. poistné. Poistka nie je sporenie, ktoré ti poisťovňa vráti (napr. na konci roka). Poistenie je služba, ktorou si kupuješ finančnú ochranu. Oproti bežným službám v obchodoch (kaderníctvo, autoopravovňa, telefonovanie a pod.) nie je táto služba poskytnutá po jej zaplatení, ale až v okamihu, keď nastane tzv. poistná udalosť, teda škoda na tvojom majetku alebo zdraví. Keďže poistenie funguje na princípe, že veľká časť ľudí sa skladá na úhradu skôd veľmi malého množstva ľudí, je pravdepodobné, že poistenie, ktoré niektorí ľudia platia aj celý život, nikdy nebude v ich prípade plne využité. 

Povinné a dobrovoľné poistenie

Väčšinou si poistenie vyberáme dobrovoľne, podľa toho, či sa cítime byť ohrození. Niektoré poistenia sú však aj zákonom prikázané, ako napríklad základné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, poistenie automobilu. Ak by štát nenútil svojich obyvateľov zdravotne sa poistiť, pri návšteve lekára by sme platili plnú sumu nielen za lieky, ktoré nám budú predpísané, ale aj za samotnú prehliadku a čas ktorý s lekárom v ambulancii strávime.

Prečo sa poistenie oplatí

Ak niekto utrpí vážny úraz, jeho život sa zmení od základov. Nielenže nemôže pracovať a prichádza o pravidelný príjem v podobe platu, ale má zvýšené náklady na vlastný život. Ochrnutý človek musí na rozdiel od zdravých ľudí kúpiť rôzne pomôcky, podstupovať liečebné kúry, alebo kupovať lieky. Suma, ktorú potrebuje na to, aby mohol naďalej dôstojne žiť je neraz taká vysoká, že aj keby pracoval, za celý život si na to nezarobí. Ak je správne poistený, veľká časť týchto nákladov mu môže byť preplatená.

Autor Patrik Lučan dňa 1. marec 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám