Za rok sa v našej krajine vyrobilo milión rôznych výrobkov, všetky boli predané zákazníkom a firmy tak celkovo zarobili 60 milónov eur. Niektoré firmy ponúkajú namiesto výrobkov svoje služby, tu sa im podarilo za rok predať služby v hodnote 40 miliónov eur. Na konci roka sa zistilo, že hrubý domáci produkt bol 100 miliónov eur.

Hrubý domáci produkt meria bohatstvo spoločnosti, ekonomický rast a životný štandard. Poďme sa detailnejšie pozrieť na to, ako sa HDP počíta a čo znamenajú jednotlivé čísla.

HDP je suma celkovej hodnoty novo vytvorených tovarov a služieb za určité obodobie (zvyčajne jeden rok) a na danom území (napr. na Slovensku). 

Suma HDP sa spočítava sledovaním príjmov a výdavkov ľudí, domácností, firiem, štátu a sledovaním exportu a importu, teda všetok obchodný styk pri ktorom existuje záznam v podobe bločku o zaplatení alebo faktúry. Sú to výplaty zamestnancov, nákupy v obchodoch, ale aj kúpa letenky cez internet. Vreckové, ktoré rodičia posielajú svojej dcére študujúcej na vysokej škole sa do HDP nezapočítava, pretože vzťah rodičov s dcérou nie je obchodný. Z rovnakých dôvodov nie je do HDP započítaný predaj načierno, platenie výpalného mafii, ale ani kupovanie vecí cez inzerát, či medzi známymi, toto všetko sa označuje pojmom čierna ekonomika.

Nominálny a reálny HDP

HDP je číslo, a ako vieme, kvôli inflácii to isté číslo v rôznych časoch má väčšinou dosť odlišný význam. Vyššie popísaný príklad môže byť skvelým ekonomickým výsledkom v roku 2003 ale úplnou katastrofou v roku 2013. Z tohto dôvodu sa zvykne vypočítať okrem nominálneho (číselného) hrubého domáceho produktu aj reálny HDP, ktorý predstavuje skutočnú hodnotu v porovnaní s iným časovým obdobím.

Jednoduchý príklad

V roku 2003 bol HDP vypočítaný na hodnotu 100 miliónov eur. O desať rokov neskôr inflácia stúpla o 50 percent. Pre zachvoanie rovnakej reálnej hodnoty v roku 2013 je nevyhnutné aby HDP malo hodnotu 150 miliónov eur. Pozrime sa na možné scenáre v roku 2013.

HDP = 100 miliónov eur

Katastrofa. Nominálne HDP je síce rovnaké ako v roku 2003, avšak reálne HDP kleslo. Ľudia menej nakupujú a zrejme aj menej zarábajú než v minulosti.

HDP = 150 miliónov eur

Nič sa nezmenilo. Nominálne HDP síce vzrástlo, avšak reálne HDP zostalo nezmenené, pretože iba kopírovalo vývoj inflácie. Kvôli inflácii potrebujeme pre zachovanie rovnakého výkonu ekonomiky 50 miliónov eur viac, než to bolo v roku 2003. Ľudia si môžu dovoliť nakupovať rovnako, pretože rovnako zarábajú ako v minulosti.

HDP = 200 miliónov eur

Skvelé. Okrem nominálneho HDP stúplo aj reálne HDP. Inflácia znehodnotila pôvodných 100 miliónov eur na dnešných 150 miliónov eur. Reálne HDP je však potešujúco 50 miliónov nad touto hranicou. Ľudia viac nakupujú a zrejme aj viac zarábajú ako v minulosti.

Ekonomická kríza

Ekonomika je plne závislá nielen od toho, ako pracujeme ale aj ako dôverujeme jeden druhému. HDP môže rásť, alebo klesať z mnohých dôvodov. Môže nimi byť nedôvera medzi ľuďmi, zvyšovanie nezamestnanosti, nižšie platy, odliv zahraničných investorov a pod. V horších časoch sa v politke presadzujú ľavicové strany, ktoré vo svojom ekonomickom programe majú za cieľ právne posilniť postavenie zamestnancov (zabrániť prepúšťaniu z práce) a zvýšiť výdavky štátu na stavbu diaľnic, či dotácie veľkým firmám pri tvorbe nových pracovných miest. Keďže výdavky štátu sú zahrnuté vo výpočte HDP, môže sa takýmto spôsobom urdžovať stabilné alebo rastúce reálne HDP a to aj niekoľko rokov. Mnohí ekonómovia však poukazujú na fakt, že takto sa iba prekrývajú diery a tvoria sa nové trhliny v ekonomike. Po vyčerpaní všetkých peňazí štátu a po skončení štátneho zásahu sa zvyčajne HDP opäť prepadne do recesie. V globalizovanej ekonomike majú individuálne štátne zásahy (najmä malých štátov ako je Slovensko) čoraz menší vplyv na rast hospodárstva. 

Autor Patrik Lučan dňa 16. február 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám