Robin Hood bol ľudový hrdina, ktorý údajne žil v strednom Anglicku v Sherwoodskom lese na konci 14. storočia. Podľa povestí trestal bezprávie, ochraňoval slabých, bohatým kradol majetky a rozdával ich chudobným.

Efekt Robina Hooda sa používa na pomenovanie práve takého konania, pri ktorom sú zisky bohatých použité na prefinancovanie málo ziskových alebo stratových projektov.

Príkladom sú vlády mnohých krajín sveta. Príjmy bohatých ľudí sa zdaňujú vyšším percentom a príjmy chudobných ľudí sa zdaňujú nižším percenom, alebo sú celkom oslobodené od platenia daní (progresívne zdaňovanie). Následne sú peniaze vyzbierané na daniach použité na financovanie sociálnych služieb pre chudobných ľudí.

Ďalším príkladom sú obchodné domy, ktorých hlavnou činnosťou je predaj nábytku. Časť ziskov z predaja nábytku prekrýva straty, ktoré vznikajú v reštaurácii. Reštaurácia je súčasťou obchodného domu a jej samotným cieľom je spríjemniť zákazníkom nakupovanie nábytku a poskytnúť im priestor na oddych.

Autor Patrik Lučan dňa 16. február 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám