Nie, nie je to možné. Žiadosť o študentskú pôžičku od FNPV môžeš podať až po zápise do ročníka.