Podať žiadosť o študentskú pôžičku môžeš v dvoch termínoch. Prvý termín je 15. september, druhý termín je 31. október.

Ak pri posudzovaní žiadosti doručenej do 15. septembra nebude tvoja žiadosť o pôžičku schválená z dôvodu nedostatku prostriedkov zo strany Fondu na podporu vzdelávania, žiadosť bude posudzovaná so žiadosťami doručenými do 31. októbra.

Po 31. októbri už nie je možné v danom akademickom roku o študentskú pôžičku požiadať. Termíny na podanie žiadosti sú totiž pevne určené zákonom.