Čo môžeš študovať na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie?

Už z názvu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie je zrejmé zameranie tejto školy. Vybrať si môžeš študijný odbor všeobecné veterinárske lekárstvo, bezpečnosť krmív a potravín, hygienu potravín, farmáciu, kynológiu, alebo canisterapiu a hipoterapiu.

Autor Patrik Lučan dňa 19. november 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám