Čo môžeš študovať na UCM v Trnave?

Univerzita sv. Cyrila a Metoda sa špecializuje na prírodovedné a humanitné smery. Medzi ponúkanými študijnými odbormi nájdeš napríklad marketingovú komunikáciu, vzťahy s médiami, európske štúdiá, sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe, etnológiu, psychológiu, ruský jazyk v odbornej komunikácii, aplikovanú biológiu, či biotechnológie.

Autor Patrik Lučan dňa 19. november 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám