Čo môžeš študovať na Univerzite P. J. Šafárika?

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika sa zameriava na rozvoj odborných poznatkov z prírodovedných, zdravotníckych a humanitných smerov. Medzi ponúkanými študijnými odbormi nájdeš napríklad biológiu, geografiu, informatiku, fyzioterapiu, právo, aplikovanú etiku, rodové štúdiá, cudzie jazyky či britské a americké štúdiá.

Autor Patrik Lučan dňa 19. november 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám