Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Študenti hodnotili kvalitu výučby, ubytovanie, stravovanie ako aj prácu študijných referentov na svojej fakulte. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) získala od 48 študentov celkové hodnotenie D - priemerné. Zisti, čo všetko študenti UKF hovoria o svojej škole.

Hodnotenie fakúlt

Študenti hodnotili spokojnosť s výučbou na jednotlivých fakultách UKF a prístup študijných referentov. Výsledné hodnotenie školy je D - priemerné.

1. Celkové hodnotenie

 • B
  62%
  Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
 • D
  50%
  Pedagogická fakulta
 • D
  48%
  Fakulta stredoeurópskych štúdií
 • D
  46%
  Filozofická fakulta
 • D
  41%
  Fakulta prírodných vied

2. Spokojnosť so študijným programom

 • B
  70%
  Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
 • D
  50%
  Pedagogická fakulta
 • D
  50%
  Fakulta stredoeurópskych štúdií
 • D
  50%
  Filozofická fakulta
 • D
  40%
  Fakulta prírodných vied

3. Možnosť slobodne vyjadriť názor

 • A
  80%
  Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
 • D
  42%
  Pedagogická fakulta
 • D
  45%
  Fakulta stredoeurópskych štúdií
 • D
  44%
  Filozofická fakulta
 • D
  40%
  Fakulta prírodných vied

4. Prístup študijných referentov

 • A
  80%
  Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
 • D
  46%
  Pedagogická fakulta
 • F
  30%
  Fakulta stredoeurópskych štúdií
 • F
  27%
  Filozofická fakulta
 • F
  30%
  Fakulta prírodných vied

5. Vybavenie knižnice

 • D
  50%
  Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
 • C
  58%
  Pedagogická fakulta
 • C
  55%
  Fakulta stredoeurópskych štúdií
 • D
  46%
  Filozofická fakulta
 • D
  45%
  Fakulta prírodných vied

6. Lokalita fakulty

 • F
  30%
  Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
 • C
  56%
  Pedagogická fakulta
 • B
  60%
  Fakulta stredoeurópskych štúdií
 • B
  65%
  Filozofická fakulta
 • D
  48%
  Fakulta prírodných vied

Hodnotenie internátov

Kvalita ubytovania na internátoch zohráva podstatnú úlohu v tom ako študenti hodnotia svoju školu a poskytované služby. Celkové hodnotenie internátov je D - priemerné. Študenti uvádzajú, že priemerná cena ubytovania v 2 a 3 lôžkovej izbe je 44 - 66 Eur mesačne.

1. Celkové hodnotenie

 • B
  62%
  ŠD UKF Nitra
 • D
  45%
  ŠD UKF Zobor
 • D
  44%
  Ubytovňa Reformovanej kresťanskej cirkvi v Nitre

2. Celkový stav budovy

 • A
  80%
  ŠD UKF Nitra
 • D
  51%
  ŠD UKF Zobor
 • D
  40%
  Ubytovňa Reformovanej kresťanskej cirkvi v Nitre

3. Zariadenie izby

 • A
  73%
  ŠD UKF Nitra
 • D
  49%
  ŠD UKF Zobor
 • B
  60%
  Ubytovňa Reformovanej kresťanskej cirkvi v Nitre

4. Kvalita internetového pripojenia

 • C
  53%
  ŠD UKF Nitra
 • E
  39%
  ŠD UKF Zobor
 • F
  20%
  Ubytovňa Reformovanej kresťanskej cirkvi v Nitre

5. Hygiena (wc, kúpelňa)

 • C
  53%
  ŠD UKF Nitra
 • C
  56%
  ŠD UKF Zobor
 • B
  60%
  Ubytovňa Reformovanej kresťanskej cirkvi v Nitre

6. Spolubývajúci

 • C
  53%
  ŠD UKF Nitra
 • B
  67%
  ŠD UKF Zobor
 • A
  80%
  Ubytovňa Reformovanej kresťanskej cirkvi v Nitre

7. Súkromie

 • C
  53%
  ŠD UKF Nitra
 • D
  40%
  ŠD UKF Zobor
 • F
  20%
  Ubytovňa Reformovanej kresťanskej cirkvi v Nitre

8. Správanie personálu

 • D
  47%
  ŠD UKF Nitra
 • D
  43%
  ŠD UKF Zobor
 • D
  40%
  Ubytovňa Reformovanej kresťanskej cirkvi v Nitre

9. Krátka vzdialenosť od školy

 • B
  67%
  ŠD UKF Nitra
 • D
  44%
  ŠD UKF Zobor
 • B
  60%
  Ubytovňa Reformovanej kresťanskej cirkvi v Nitre

10. Dostupnosť supermarketu

 • A
  80%
  ŠD UKF Nitra
 • F
  17%
  ŠD UKF Zobor
 • F
  20%
  Ubytovňa Reformovanej kresťanskej cirkvi v Nitre

11. Proces získania ubytovania

 • B
  60%
  ŠD UKF Nitra
 • D
  49%
  ŠD UKF Zobor
 • D
  40%
  Ubytovňa Reformovanej kresťanskej cirkvi v Nitre

Hodnotenie stravovania

Jedálne, chuť ponúkaných jedál a celková úroveň stravovania je hodnotená známkou D - priemerné. Opýtaní študenti uvádzajú, že priemerná cena obedového menu pri započítaní dotácie od školy (zľavy poskytovanej študentom) je 1,50 - 3,00 Eur.

1. Celkové hodnotenie

 • D
  49%
  Jedáleň ŠD Zobor
 • D
  46%
  Jedáleň ŠD Nitra

2. Chuť jedla

 • D
  47%
  Jedáleň ŠD Zobor
 • D
  42%
  Jedáleň ŠD Nitra

3. Veľkosť porcií

 • D
  50%
  Jedáleň ŠD Zobor
 • F
  30%
  Jedáleň ŠD Nitra

4. Možnosť výberu jedál

 • D
  45%
  Jedáleň ŠD Zobor
 • D
  48%
  Jedáleň ŠD Nitra

5. Čakanie v rade na obed

 • D
  50%
  Jedáleň ŠD Zobor
 • C
  55%
  Jedáleň ŠD Nitra

6. Hygiena v jedálni

 • D
  50%
  Jedáleň ŠD Zobor
 • D
  52%
  Jedáleň ŠD Nitra

7. Správanie personálu

 • D
  52%
  Jedáleň ŠD Zobor
 • D
  48%
  Jedáleň ŠD Nitra
Horúce témy

10 krokov ako zvládnuť daňové priznanie 2017

V nasledujúcih krokoch ti ukážeme postup ako úspešne zvládnuť daňové priznanie keď si študent alebo živnostník a ako požiadať o vrátenie daní.

Rómovia nás neoberajú o sociálne dávky. Je to klamstvo, tvrdia štatistiky.

Mýtus o tom, že rómovia okrádajú štát o veľké peniaze, je vyvrátený. Do rómskych osád putujú totiž len 3 percentá sociálnych dávok, zvyšnú väčšinu poberajú Slováci.
Brigády na zajtra

Práca v sklade s automobilovými súčiastkami
4.50 €/hod. Senec Proplusco, s.r.o., pridané včera

Balenie tovaru - automobilový priemysel
3.35 €/hod. Žilina Proplusco, s.r.o., pridané včera

Pomocník pri zakladaní, archivácii dokumentov
3.70 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané včera

Pomocné práce vo výrobe
3.00 €/hod. Žilina Proplusco, s.r.o., pridané včera

Picker - práca v chladenom sklade s ovocím a zeleninou - ubytovanie ZDARMA !
3.50 €/hod. Dolný Kubín Proplusco, s.r.o., pridané včera