Čo môžeš študovať na Univerzite Konštantína Filozofa?

Univerzita Konštantína Filozofa ponúka štúdium v rozsiahlom výbere humanitných a prírodovedných smerov. Medzi ponúkanými študijnými odbormi nájdeš napríklad biológiu, environmentalistiku, štatistiku, geografiu v regionálnom rozvoji, sociálne služby a poradenstvo, urgentnú zdravotná starostlivosť, regionálny cestovný ruch, ugrofínske štúdiá, archeológiu, muzeológiu, žurnalistiku, andragogiku, či predškolskú a elementárnu pedagogiku.

Autor Patrik Lučan dňa 19. november 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám