Univerzita Komenského v Bratislave

Študenti hodnotili kvalitu výučby, ubytovanie, stravovanie ako aj prácu študijných referentov na svojej fakulte. Univerzita Komenského v Bratislave (UNIBA) získala od 97 študentov celkové hodnotenie C - dobré. Zisti, čo všetko študenti UNIBA hovoria o svojej škole.

Hodnotenie fakúlt

Študenti hodnotili spokojnosť s výučbou na jednotlivých fakultách UNIBA a prístup študijných referentov. Výsledné hodnotenie školy je C - dobré.

1. Celkové hodnotenie

 • B
  71%
  Jesseniova lekárska fakulta
 • B
  69%
  Fakulta telesnej výchovy a športu
 • B
  68%
  Evanjelická bohoslovecká fakulta
 • B
  66%
  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
 • C
  57%
  Filozofická fakulta
 • C
  56%
  Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
 • C
  55%
  Fakulta sociálnych a ekonomických vied
 • C
  53%
  Prírodovedecká fakulta
 • C
  52%
  Fakulta managementu
 • D
  50%
  Farmaceutická fakulta
 • D
  48%
  Právnická fakulta
 • D
  45%
  Pedagogická fakulta
 • D
  45%
  Lekárska fakulta

2. Spokojnosť so študijným programom

 • A
  73%
  Jesseniova lekárska fakulta
 • B
  67%
  Fakulta telesnej výchovy a športu
 • A
  80%
  Evanjelická bohoslovecká fakulta
 • B
  66%
  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
 • C
  59%
  Filozofická fakulta
 • B
  60%
  Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
 • B
  70%
  Fakulta sociálnych a ekonomických vied
 • C
  55%
  Prírodovedecká fakulta
 • D
  51%
  Fakulta managementu
 • C
  55%
  Farmaceutická fakulta
 • D
  45%
  Právnická fakulta
 • D
  50%
  Pedagogická fakulta
 • D
  45%
  Lekárska fakulta

3. Možnosť slobodne vyjadriť názor

 • B
  67%
  Jesseniova lekárska fakulta
 • B
  67%
  Fakulta telesnej výchovy a športu
 • D
  50%
  Evanjelická bohoslovecká fakulta
 • A
  72%
  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
 • C
  59%
  Filozofická fakulta
 • B
  60%
  Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
 • D
  50%
  Fakulta sociálnych a ekonomických vied
 • D
  46%
  Prírodovedecká fakulta
 • C
  55%
  Fakulta managementu
 • D
  45%
  Farmaceutická fakulta
 • D
  50%
  Právnická fakulta
 • D
  52%
  Pedagogická fakulta
 • F
  20%
  Lekárska fakulta

4. Prístup študijných referentov

 • A
  73%
  Jesseniova lekárska fakulta
 • A
  80%
  Fakulta telesnej výchovy a športu
 • B
  70%
  Evanjelická bohoslovecká fakulta
 • B
  60%
  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
 • C
  54%
  Filozofická fakulta
 • D
  40%
  Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
 • B
  60%
  Fakulta sociálnych a ekonomických vied
 • C
  52%
  Prírodovedecká fakulta
 • D
  40%
  Fakulta managementu
 • D
  40%
  Farmaceutická fakulta
 • F
  20%
  Právnická fakulta
 • E
  35%
  Pedagogická fakulta
 • D
  40%
  Lekárska fakulta

5. Vybavenie knižnice

 • A
  73%
  Jesseniova lekárska fakulta
 • C
  57%
  Fakulta telesnej výchovy a športu
 • B
  70%
  Evanjelická bohoslovecká fakulta
 • B
  60%
  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
 • D
  45%
  Filozofická fakulta
 • B
  60%
  Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
 • D
  45%
  Fakulta sociálnych a ekonomických vied
 • D
  45%
  Prírodovedecká fakulta
 • C
  53%
  Fakulta managementu
 • D
  50%
  Farmaceutická fakulta
 • D
  50%
  Právnická fakulta
 • E
  37%
  Pedagogická fakulta
 • D
  45%
  Lekárska fakulta

6. Lokalita fakulty

 • B
  67%
  Jesseniova lekárska fakulta
 • A
  77%
  Fakulta telesnej výchovy a športu
 • B
  70%
  Evanjelická bohoslovecká fakulta
 • A
  74%
  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
 • B
  71%
  Filozofická fakulta
 • B
  60%
  Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
 • D
  50%
  Fakulta sociálnych a ekonomických vied
 • B
  66%
  Prírodovedecká fakulta
 • B
  62%
  Fakulta managementu
 • B
  60%
  Farmaceutická fakulta
 • A
  75%
  Právnická fakulta
 • C
  53%
  Pedagogická fakulta
 • A
  75%
  Lekárska fakulta

Hodnotenie internátov

Kvalita ubytovania na internátoch zohráva podstatnú úlohu v tom ako študenti hodnotia svoju školu a poskytované služby. Celkové hodnotenie internátov je D - priemerné. Študenti uvádzajú, že priemerná cena ubytovania v 2 a 3 lôžkovej izbe je 47,00 - 97,50 Eur mesačne.

1. Celkové hodnotenie

 • B
  63%
  Študentský domov Lafranconi
 • B
  61%
  Mlyny, Manželské internáty
 • D
  49%
  Internát Družba
 • D
  48%
  Mlyny, Átriové domky - zrekonštruované izby
 • D
  45%
  Mlyny, Výšková budova (Štúrak) - zrekonštruované izby
 • D
  43%
  Mlyny, Výšková budova (Štúrak) - pôvodný stav izieb
 • E
  40%
  Mlyny, Átriové domky - pôvodný stav izieb

2. Celkový stav budovy

 • B
  60%
  Študentský domov Lafranconi
 • B
  60%
  Mlyny, Manželské internáty
 • D
  40%
  Internát Družba
 • F
  31%
  Mlyny, Átriové domky - zrekonštruované izby
 • E
  36%
  Mlyny, Výšková budova (Štúrak) - zrekonštruované izby
 • F
  25%
  Mlyny, Výšková budova (Štúrak) - pôvodný stav izieb
 • F
  14%
  Mlyny, Átriové domky - pôvodný stav izieb

3. Zariadenie izby

 • F
  27%
  Študentský domov Lafranconi
 • A
  72%
  Mlyny, Manželské internáty
 • D
  40%
  Internát Družba
 • D
  42%
  Mlyny, Átriové domky - zrekonštruované izby
 • D
  44%
  Mlyny, Výšková budova (Štúrak) - zrekonštruované izby
 • F
  24%
  Mlyny, Výšková budova (Štúrak) - pôvodný stav izieb
 • F
  21%
  Mlyny, Átriové domky - pôvodný stav izieb

4. Kvalita internetového pripojenia

 • B
  67%
  Študentský domov Lafranconi
 • B
  70%
  Mlyny, Manželské internáty
 • D
  50%
  Internát Družba
 • B
  64%
  Mlyny, Átriové domky - zrekonštruované izby
 • C
  52%
  Mlyny, Výšková budova (Štúrak) - zrekonštruované izby
 • C
  53%
  Mlyny, Výšková budova (Štúrak) - pôvodný stav izieb
 • B
  62%
  Mlyny, Átriové domky - pôvodný stav izieb

5. Hygiena (wc, kúpelňa)

 • D
  47%
  Študentský domov Lafranconi
 • B
  66%
  Mlyny, Manželské internáty
 • F
  30%
  Internát Družba
 • F
  24%
  Mlyny, Átriové domky - zrekonštruované izby
 • E
  36%
  Mlyny, Výšková budova (Štúrak) - zrekonštruované izby
 • E
  33%
  Mlyny, Výšková budova (Štúrak) - pôvodný stav izieb
 • F
  14%
  Mlyny, Átriové domky - pôvodný stav izieb

6. Spolubývajúci

 • A
  80%
  Študentský domov Lafranconi
 • B
  66%
  Mlyny, Manželské internáty
 • B
  60%
  Internát Družba
 • B
  67%
  Mlyny, Átriové domky - zrekonštruované izby
 • C
  52%
  Mlyny, Výšková budova (Štúrak) - zrekonštruované izby
 • A
  73%
  Mlyny, Výšková budova (Štúrak) - pôvodný stav izieb
 • B
  62%
  Mlyny, Átriové domky - pôvodný stav izieb

7. Súkromie

 • B
  60%
  Študentský domov Lafranconi
 • B
  64%
  Mlyny, Manželské internáty
 • E
  37%
  Internát Družba
 • F
  29%
  Mlyny, Átriové domky - zrekonštruované izby
 • E
  36%
  Mlyny, Výšková budova (Štúrak) - zrekonštruované izby
 • D
  40%
  Mlyny, Výšková budova (Štúrak) - pôvodný stav izieb
 • F
  24%
  Mlyny, Átriové domky - pôvodný stav izieb

8. Správanie personálu

 • A
  80%
  Študentský domov Lafranconi
 • C
  52%
  Mlyny, Manželské internáty
 • D
  50%
  Internát Družba
 • D
  44%
  Mlyny, Átriové domky - zrekonštruované izby
 • E
  36%
  Mlyny, Výšková budova (Štúrak) - zrekonštruované izby
 • D
  42%
  Mlyny, Výšková budova (Štúrak) - pôvodný stav izieb
 • D
  42%
  Mlyny, Átriové domky - pôvodný stav izieb

9. Krátka vzdialenosť od školy

 • A
  80%
  Študentský domov Lafranconi
 • C
  54%
  Mlyny, Manželské internáty
 • A
  77%
  Internát Družba
 • D
  49%
  Mlyny, Átriové domky - zrekonštruované izby
 • C
  56%
  Mlyny, Výšková budova (Štúrak) - zrekonštruované izby
 • E
  36%
  Mlyny, Výšková budova (Štúrak) - pôvodný stav izieb
 • D
  45%
  Mlyny, Átriové domky - pôvodný stav izieb

10. Dostupnosť supermarketu

 • B
  67%
  Študentský domov Lafranconi
 • B
  62%
  Mlyny, Manželské internáty
 • B
  63%
  Internát Družba
 • B
  64%
  Mlyny, Átriové domky - zrekonštruované izby
 • B
  60%
  Mlyny, Výšková budova (Štúrak) - zrekonštruované izby
 • B
  64%
  Mlyny, Výšková budova (Štúrak) - pôvodný stav izieb
 • B
  62%
  Mlyny, Átriové domky - pôvodný stav izieb

11. Proces získania ubytovania

 • B
  60%
  Študentský domov Lafranconi
 • D
  48%
  Mlyny, Manželské internáty
 • D
  47%
  Internát Družba
 • B
  62%
  Mlyny, Átriové domky - zrekonštruované izby
 • D
  44%
  Mlyny, Výšková budova (Štúrak) - zrekonštruované izby
 • E
  38%
  Mlyny, Výšková budova (Štúrak) - pôvodný stav izieb
 • D
  49%
  Mlyny, Átriové domky - pôvodný stav izieb

Hodnotenie stravovania

Jedálne, chuť ponúkaných jedál a celková úroveň stravovania je hodnotená známkou C - dobré. Opýtaní študenti uvádzajú, že priemerná cena obedového menu pri započítaní dotácie od školy (zľavy poskytovanej študentom) je 1,20 - 4,00 Eur.

1. Celkové hodnotenie

 • A
  80%
  Jedáleň EBF UK Bartókova
 • B
  64%
  Venza, Mlynská dolina
 • B
  63%
  Jedáleň FMFI UK Mlynská dolina
 • B
  63%
  Jedáleň JFMed UK Martin
 • B
  60%
  Jedáleň FaF UK Kantínka - Farmácia
 • C
  57%
  Jedáleň LF UK Špitálska
 • C
  55%
  Eat and Meet, Mlynská dolina
 • D
  50%
  Jedáleň PriF UK Mlynská dolina
 • D
  40%
  Jedáleň FIF UK Gondova
 • D
  40%
  Jedáleň Družba
 • E
  36%
  Jedáleň Mladosť

2. Chuť jedla

 • A
  80%
  Jedáleň EBF UK Bartókova
 • B
  68%
  Venza, Mlynská dolina
 • A
  80%
  Jedáleň FMFI UK Mlynská dolina
 • B
  60%
  Jedáleň JFMed UK Martin
 • B
  60%
  Jedáleň FaF UK Kantínka - Farmácia
 • B
  60%
  Jedáleň LF UK Špitálska
 • C
  52%
  Eat and Meet, Mlynská dolina
 • D
  40%
  Jedáleň PriF UK Mlynská dolina
 • D
  50%
  Jedáleň FIF UK Gondova
 • B
  60%
  Jedáleň Družba

3. Veľkosť porcií

 • A
  80%
  Jedáleň EBF UK Bartókova
 • B
  68%
  Venza, Mlynská dolina
 • F
  20%
  Jedáleň FMFI UK Mlynská dolina
 • B
  60%
  Jedáleň JFMed UK Martin
 • A
  80%
  Jedáleň FaF UK Kantínka - Farmácia
 • D
  40%
  Jedáleň LF UK Špitálska
 • D
  51%
  Eat and Meet, Mlynská dolina
 • B
  60%
  Jedáleň PriF UK Mlynská dolina
 • D
  40%
  Jedáleň FIF UK Gondova
 • D
  40%
  Jedáleň Družba

4. Možnosť výberu jedál

 • A
  80%
  Jedáleň EBF UK Bartókova
 • B
  66%
  Venza, Mlynská dolina
 • A
  80%
  Jedáleň FMFI UK Mlynská dolina
 • D
  47%
  Jedáleň JFMed UK Martin
 • B
  60%
  Jedáleň FaF UK Kantínka - Farmácia
 • B
  60%
  Jedáleň LF UK Špitálska
 • B
  60%
  Eat and Meet, Mlynská dolina
 • D
  40%
  Jedáleň PriF UK Mlynská dolina
 • D
  40%
  Jedáleň FIF UK Gondova
 • F
  20%
  Jedáleň Družba

5. Čakanie v rade na obed

 • A
  80%
  Jedáleň EBF UK Bartókova
 • C
  54%
  Venza, Mlynská dolina
 • D
  40%
  Jedáleň FMFI UK Mlynská dolina
 • A
  73%
  Jedáleň JFMed UK Martin
 • D
  40%
  Jedáleň FaF UK Kantínka - Farmácia
 • B
  60%
  Jedáleň LF UK Špitálska
 • C
  55%
  Eat and Meet, Mlynská dolina
 • F
  20%
  Jedáleň PriF UK Mlynská dolina
 • F
  30%
  Jedáleň FIF UK Gondova
 • B
  60%
  Jedáleň Družba

6. Hygiena v jedálni

 • A
  80%
  Jedáleň EBF UK Bartókova
 • B
  62%
  Venza, Mlynská dolina
 • A
  80%
  Jedáleň FMFI UK Mlynská dolina
 • A
  73%
  Jedáleň JFMed UK Martin
 • B
  60%
  Jedáleň FaF UK Kantínka - Farmácia
 • B
  60%
  Jedáleň LF UK Špitálska
 • C
  53%
  Eat and Meet, Mlynská dolina
 • B
  70%
  Jedáleň PriF UK Mlynská dolina
 • D
  40%
  Jedáleň FIF UK Gondova
 • D
  40%
  Jedáleň Družba

7. Správanie personálu

 • A
  80%
  Jedáleň EBF UK Bartókova
 • B
  66%
  Venza, Mlynská dolina
 • A
  80%
  Jedáleň FMFI UK Mlynská dolina
 • B
  67%
  Jedáleň JFMed UK Martin
 • B
  60%
  Jedáleň FaF UK Kantínka - Farmácia
 • B
  60%
  Jedáleň LF UK Špitálska
 • B
  60%
  Eat and Meet, Mlynská dolina
 • B
  70%
  Jedáleň PriF UK Mlynská dolina
 • D
  40%
  Jedáleň FIF UK Gondova
 • F
  20%
  Jedáleň Družba
Horúce témy

10 krokov ako zvládnuť daňové priznanie 2017

V nasledujúcih krokoch ti ukážeme postup ako úspešne zvládnuť daňové priznanie keď si študent alebo živnostník a ako požiadať o vrátenie daní.

Rómovia nás neoberajú o sociálne dávky. Je to klamstvo, tvrdia štatistiky.

Mýtus o tom, že rómovia okrádajú štát o veľké peniaze, je vyvrátený. Do rómskych osád putujú totiž len 3 percentá sociálnych dávok, zvyšnú väčšinu poberajú Slováci.
Brigády na zajtra

Práca v sklade s automobilovými súčiastkami
4.50 €/hod. Senec Proplusco, s.r.o., pridané včera

Balenie tovaru - automobilový priemysel
3.35 €/hod. Žilina Proplusco, s.r.o., pridané včera

Pomocník pri zakladaní, archivácii dokumentov
3.70 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané včera

Pomocné práce vo výrobe
3.00 €/hod. Žilina Proplusco, s.r.o., pridané včera

Picker - práca v chladenom sklade s ovocím a zeleninou - ubytovanie ZDARMA !
3.50 €/hod. Dolný Kubín Proplusco, s.r.o., pridané včera