Čo môžeš študovať na Technickej univerzite vo Zvolene?

Technická univerzita vo Zvolene sa špecializuje na lesníctvo, lesné hospodárstvo a spracovanie dreva. Medzi ponúkanými študijnými odbormi nájdeš napríklad dizajn nábytku, drevárske technológie, lesníctvo, aplikovanú zoológiu a poľovníctvo, dopravnú a manipulačnú techniku, či ekológiu a ochranu biodiverzity.

Autor Patrik Lučan dňa 19. november 2013.
Chyba v článku? Napíšte nám