Uvažuješ ako ďalej po maturite, či sa oplatí ísť šdudovať na výšku? Máme pre teba niekoľko rád, ako sa vyvarovať sklamaniu z nesprávneho výberu vysokej školy.

1. Tvoje osobné záujmy

Vyber si odbor, ktorý ťa bude baviť. Ak budeš študovať to, čo ti je blízke, prípravy na skúšky a písanie seminárnych prác ti pôjde ľahšie.

2. Náplň štúdia

Veľa študijných odborov nesie zaujímavé názvy, ich náplň ťa však môže sklamať. Predtým, než podáš prihlášku, si over, či odbor spĺňa tvoje predstavy. Internet ponúka veľa možností ako sa vyvarovať sklamaniu. Na stránkach fakúlt a katedier si môžeš pozrieť dokumenty s popisom náplne jednotlivých predmetov (sylaby), v ktorých sú detailne rozpísané témy, odporúčaná literatúra a požiadavky vyučujúcich. Taktiež si môžeš zistiť, čo o štúdiu hovoria študenti na školách. Na Facebooku existujú skupiny, stačí sa pridať a spýtať sa súčasných študentov na ich názory, skúsenosti a odporúčania.

3. Uplatnenie po škole

Významnú úlohu zohráva uplatnenie absolventov na trhu práce. Nepodceňuj tento fakt, pretože v budúcnosti bude rozhodovať o tom, či nájdeš vhodnú prácu, alebo sa budeš musieť uskromniť s prvým čo ti príde pod ruku. Na druhej strane, netreba tento fakt ani preceňovať. Situácia na trhu práce sa každoročne mení a preto sa nedá s istotou povedať, či aj o 5 alebo 6 rokov, keď ukončíš štúdium, budú na prvých priečkach uplatnenia tie isté smery ako dnes.

4. Prestíž školy

Slovenské univerzity nemajú také meno ako mnohé zahraničné univerzity, to však ale neznamená, že neexistuje kvalitatívny rozdiel. Je výhodnejšie hlásiť sa na fakultu, kde pôsobí viac odborných pracovníkov, než na detašované pracovisko. Ak chceš svoje štúdium orientovať vedecky, vhodnejšia na výber je univerzita, ktorá je zameraná na vlastný vedecký výskum, než vysoká škola, ktorá je zameraná viac do praxe.

5. Financie na štúdium

Štúdium nie je zadarmo. Aj keď študenti na dennom štúdiu bežne neplatia školné, výdavky spojené so štúdium sa pohybujú v stovkách Eur ročne. V rebríčku nákladov na štúdium si môžeš porovnať finančné rozdiely v živote študentov na jednotlivých vysokých školách. Ak sa ti zdajú náklady vysoké, môžeš si vopred zistiť svoju šancu získať sociálne štipendium ako aj podmienky na získanie študentskej pôžičky.

6. Správne načasovanie

Nie každý je pripravený pokračovať v štúdiu na vysokej škole hneď po maturite. Je to úplne v poriadku. Na vysokú školu sa hlásia aj ľudia vo vyššom veku. Ak si unavený zo štúdia, pokojne svoje rozhodnutie odlož o rok alebo dva. Dovtedy môžeš získať skúsenosti z pracovnej oblasti doma alebo v zahraničí. Získaš odstup, ktorý ti pomôže lepšie si vybrať študijný odbor. Nesprávny výber a prípadné prekročenie dĺžky štúdia má za následok platenie školného v stovkách Eur. Neistota vo výbere štúdia ťa tak v budúcnosti môže výjsť príliš draho.

Rady boli pôvodne písané pre Školský bedeker denníka SME
Február 2014, upravené

Autor Patrik Lučan dňa 4. marec 2014.
Chyba v článku? Napíšte nám